Barneveld en de Barnevelders in oude ansichten

Barneveld en de Barnevelders in oude ansichten

Auteur
:   J. Luytjes
Gemeente
:   Barneveld
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5647-9
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Barneveld en de Barnevelders in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

61. Vroeger werd markt gehouden in de Emmastraat en de Nairacstraat. Hier een kijkje vanuit de Nairacstraat in de richting Nieuwstraat. In het midden de oude pastorie. Op deze plaats staat nu de hoofdvestiging van de Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij. In het grote huis rechts op de foto heeft burgemeester C.A. Nairac gewoond.

62. Hendrik Johan van Dorst trad op 1 november 1925 op twintigjarige leeftijd in dienst van de gemeente Barneveld. Zijn indrukwekkende carriere werd op 1 november 1970 afgesloten; hij was toen chef afdeling bevolking. Als ambtenaar van de burgerlijke stand heeft hij in Barneveld rand vierduizend huweJijken voltrokken. Enkele van de in dit boekje afgedrukte foto's komen uit zijn verzameling van circa 600 prentbriefkaarten en foro's van het dorp Barneveld. Deze opname werd gemaakt ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. Van links naar rechts: M.A. van der Heyden, B. Plaizier, D. Hazeleger, burgemeester e.E.E. Kuntze, W. Boon, H.J. van Dorst, P. van den Hul, gemeentesecretaris J. Admiraal, J. Brouwer, A.H. ten Ham, mejuffrouw A.J. Rutgers (tante Da), T.e. Hekman, mejuffrouw G. Veerman, G .M. Vink engemeentebode G. Smelt.

63. Schilder Hendrik ten Ham EJzn. placht in de wintermaanden schildercursussen te geven. Het waren "driemaandschen" cursussen en hij moet dit toch minstens twintig jaar hebben volgehouden, want in mijn archief bevinden zich foro's van cursussen varierend van 1901-02 tot 1920-21. Specialiteit was hout- en marmerirnitatie, maar ook andere technieken kwamen aan de orde.

64. Op 18 en 19 september 1928 vond een feestelijke optocht plaats ter herdenking van de onthulling van het standbeeld van Jan van Schaffelaar in 1903. Groep 10 was de "Nederlandsche maagd met provinciengroep". De dames droegen elk het wapen van "hun" provincie met de woorden "Oranje Boven". Van links naar rechts: Mies Kolkman (Groningen); Jannie van Versendaal (Friesland); Dien Ring (Drenthe); Greet Koch (Overijssel); Klazien Roelofsen (GelderJand); Riek Schut (De NederJandsche Maagd); J.A. Wesseling (Utrecht); Tiny Terwee (Noord-Holland); Ali Roskam (Zuid-Holland); Marie Ridder (Zeeland); Mies Romijn (Noord-Brabant) en C. Wesseling (Limburg). In het programmaboekje stond als laatste mejuffrouw W. C. Schuld als de "Toekomstige Zuiderzeeprovincie" vermeld, maar dat is om ons onbekende redenen niet doorgegaan. Toch opmerkelijk dat daar in 1928 al aan werd gedacht.

65. In mei 1930 kwam de toenmalige minister van landbouw, Jhr.Mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck naar Barneveld om de nieuwe eierhal officieel te openen. Na afloop van de plechtigheid begaven zich enkele Barneveldse dames in het "boerenpak" naar de bewindsman, waarschijnlijk om hem een mand eieren aan te bieden. De dames van links naar rechts: Neel van Montfrans, Ali Roskam (die een ei aan de minister geeft), Gon Kruisbergen, Anna Bredenoord en An Kranenborg. Verder zien we dokter Schut, Job Haanschoten, vee arts Hoogland, oud-burgemeester A.W.J.J. baron van Nagel! (rechtsachter de minister - met snor) en burgemeester J. Westrik.

66. DE VRIENDENKRING V AN ZWARTEBROEK

De jongelingsvereniging "De Vriendenkring" in Zwartebroek vierde in 1934 het 25-jarigjubileum. Ter gelegenheid hiervan werd deze foto gemaakt. Bijzonderheid is dat naar een van de vrienden, Albert van Meerveld, derde van rechts achter de tafel, een straat in Zwartebroekis vernoemd. Albert van Meerveld was een verzetsstrijder, die bekend stond als "de man met de leren jas". Hij opereerde onder de schuilnaam , .Prins" en was lid van de verzetsgroep , .Hein", De activiteiten van deze groep bestonden onder meer uit hulp aan neergehaalde piloten en overvallen op distributiekantoren ten einde mensen die zich schuil moesten houden voor de bezetter aan levensmiddelen te helpen. In september 1944 richtte Van Meerveld samen met een aantal inwoners van Barneveld het ondergrondse blad "Voor Vrijheid, Waarheid en Recht" op. Het blad heeft nog tot 1948 bestaan en is toen opgegaan in de Barneveldsche Courant. Na zijn arrestatie is Van Meerveld overgebracht naar Duitsland, waar hij op 14 maart 1945 in Neuengarnme/Wobbelinge is overleden. 1. Aart van de Glind, 2. Jan Willem van de Born, 3. Evert van de Kamp Wzn., 4. Willem ofHeimen Nieboer, 5. Aalt Wallet, 6. Teus van Meerveld, 7. Heimen van Meerveld Stzn., 8. Cees van de Glind, 9. Jaap Brouwer, 10. Gerrit Karnphorst, 11. Bessel van Veen Ezn., 12. Arend Jan Brouwer, 13. Gradus van Steeg, 14. Teus van Maanen Mzn., 15. Dirk Vedder, 16. Jan van Meerveld, 17. Wouter Bos, 18. Frans van Maanen, 19. Marinus Bloernendaal, 20. Eibert van 't Hof, 21. Klaas van Veluw, 22. Dirk van Veen, 23. Gerrit van Drie, 24. Evert van 't Land, 25. Teus van Maanen Kzn., 26. Marten van Meerveld Stzn., 27. Geert van de Glind, 28. Piet Dekker, 29. Gies Kamphorst, 30. Gerrit van Steeg, 31. Jacob van de Born, 32. Albert van Meerveld, 33. Dirk Dekker, 34. Hendrik Top.

67. Dit zijn leerlingen van de Christelijke Lagere Landbouwschool, in 1940 gesticht en gevestigd in de Jan van Schaffelaarstraat (nu Elroba). Hier een van de twee parallelklassen. Staand van links naar rechts: Jaap Groenevelt uit Kootwijkerbroek, later boswachter te Wapenveld; Elbert v.d. Meyden uit Terschuur; Wim Dekker uit Barneveld; Arend Lagerwey uit De Glind; Henny van Wincoop uit omgeving De Biezen, later naar Canada geernigreerd; Jaap Versteeg uit Garderen, ook naar Canada; Evert Jan Schimmel; Dirk Schut uit Garderen; Reind Loman van De Akker; Arie Boekhout, later pluimveehouder in Ede; Cor Folmer uit Nijkerk en Dick Romijn van De Ramselaar. Zittend: Jan Schut uit Garderen; Frank Wallet, de leraar en Gijs Dosterbroek van Hollands Spoor, later directeur van een Iandbouwcooperatie.

68. De jongelingsvereniging "Eben Haezer" (steen van de hulp) herdacht op 19 oktober 1945 het 50-jarig bestaan. Eigenlijk was dat een jaar te laat, maar door de oorlogsomstandigheden genoodzaakt was de viering een jaar uitgesteld. Op de achterste rij , van links naar rechts: Martinus v.d. Top, Maas Beker, Wijnand van Manen, Dick Romeijn, Marten van Voorthuizen, Dick Hazeleger, Henk v.d. Top, Rikkert Speelziek, Wim Bos, Gerrit Schimmel, Gijs Oosterbroek, Jan Pieter van Wolfswinkel, Drikus van Maarten en Jan Oosterbroek. Middelste rij: Wirn Harthoorn, Gerrit Roelofsen, Gerrit Schaap, Elbert v.d. Meijde, Arie Top, Dirk Vermeer, Wouter van Ramselaar, Zwerus van Stormbroek, Hendrikus Kieft, Marten Jacobs, Meindert Schaap, Jacobus Kieft en Geurt Pater. Vooraan: Henk Vermeulen (secretaris), J. Noorlander (ere-lid), dominee G. van Montfrans (ere-voorzitter), Jo Minnen (voorzitter), Evert-Jan Schimmel (alg. adjunct) en Johan Kieft (1e bibliothecaris).

69. Op 31 augustus 1920, de veertigste verjaardag van koningin Wilhelmina komen de leerlingen van de School met de Bijbel in de Schoutenstraat opgedoft naar school. De jongens in matrozenpak of met tenminste een strop- of vlinderdas; de meisjes met een nieuwe strik in het haar en in een mooie jurk. Sommigen hebben bovendien van thuis een oranje sjerp of een dito kokarde meegekregen. Waarom er desondanks zo somber wordt gekeken zal wei altijd een raadsel blijven.

1. Job Bol, 2. Gerrit van de Fliert, 3. Jan van Selm, 4. Henk Wassink, 5. Corrie Jongenotter, 6. Toos v.d. Heuvel, 7. Marrigje de Heus, 8. Evert Malestein, 9. Rienk Nieuwland, 10. Jannetje van Maanen, 11. Marie van de Kamp, 12. Bertha Stormbroek, 13. Neeltje Romeyn, 14. Ruurtje Nieuwland, 15. Jo van Selm, 16. Marie van Harten (?), 17. Dirkje van Kooten, 18. Maartje van Kooten, 19. Ebje Wassink, 20. Wim Broekhuis, 21. Gerrit Duifhuis, 22. Ab Roskam, 23 -, Pip Nieuwland, 24. Reintje van 't Hof, 25. Rein van der Wal Azn., 26. Bart van de Kamp, 27. Bets Bol, 28. Sies van Wikselaar, 29. Reiertje Roskam, 30. Pier Nieuwland, 31. Teus van de Brink WHzn., 32. Geertje van Kooten, 33. Mies van Wikselaar, 34. Wout.van ge Kamp, 35. Jannigje van Wensveen, 36. Kees Romeyn, 37. Henk Romeyn, 38. Drikus Romeyn.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek