Batavia in oude ansichten

Batavia in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4358-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Batavia in oude ansichten'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Hoogwater in een Bataviase stadskampong. De meisjes dragen sarong of'jurk. (fotokaart)

93

94

De "gramophone" in de kampong. Wij zouden ons over dit voorhistorische muziekinstrument evenzeer verbazen als deze inlandse jeugd met hun moeders. De mannen zijn blijkbaar uit, aan het werk. (Uitg, Tio Tek Hong)

Batavianen uit de burgerklasse, zoals ze voorgesteld werden in de succesfilm "Njai Dasima", naar de roman van A. Th. Manusama, die zeer vlot met de pen was. De vrouwen zitten op een bale-bale; aan de muur hangt een ingelijste Koranspreuk. We zijn dus onder moslims.

NjAIDASIMA

d
?.
'c
»
;;
2
'i
:::
::: <5
~ ?.
-e C)
'g .:.l
'" j
-:;:
'" :>
??
e <1
':<
-J ~
0
i==' ~
z 0
< - ~
0
2 ;-
"
::: ZP
?.. S
N
';i
~
ee
Q.
s
0:;
e
;;
~ 96

Duizenden Batavianen (Orang Betawi) vonden werk bij het Gouvernement (Koepermen), de gemeente en de handelsbedrijven. Hier rusten inheemse spuitgasten uit na het blussen van de Antjolse pakhuizen. Links is de stoombrandspuit te zien. (Uitg, Boekhandel Visser & Co., Weltevreden) dl

· "';--- " .." -: .. ~

lnlandsche Bedienden.

Inlandse hotelbedienden in lange tore's. Verder de mandoer (met kort jasje) en een chasseurtje. (Uitg. Boekhandel Visser & Co., Weltevreden) dl

&3atavia.

97

-

Weltevreden

De Waschinan aan bet werk

98

Waslieden en wasvrouwen aan het werk. Zij wasten niet aIleen voor zich zelf, doch ook voor hun klanten, meestal Europeanen die er glanzend wit wilden uitzien. (Uitg, G. Kolff & Co., Batavia)

Toekang barang (snuisterijenhandelaar) bij de poort tot een oud-Europees achtererf. Waarschijnlijk staat de koopman rechts en zijn koeJie links. De overige aanwezigen in werkdracht zijn wellicht huisbedienden of mogelijk klanten. (Uitg. G. KoIff & Co., Batavia)

De waroeng of het draagbaar restaurantje, een nationale instelling waarvan voor iedereen een grate bekoring uitging. Links de keuken, rechts het buffet met spijs en drank. De prijzen waren aangepast aan de klanten. De hurkende klant ontmoetten wij reeds als kebon (tuinjongen) in het boekje "Nederlandsch Indie" in oude ansichten, bIz. 94. (Uitg. G. Kolff & Co., Batavia)

Vruchtenhandel op een wat slordige pasar. Blijkens zijn wit mutsje behoort de koopman tot de hadji's (Mekka-pelgrirns), die vaak door handel tot zekere welvaart geraakten. (Uitg. N.V. Boekhandel en Drukkerij G. Kolff & Co., Batavia-Weltevreden)

101

· (geilenmar~1.

meester C:ornelis

690.

102

De geitenmarkt te Mr. Cornelis. Vooral tegen het einde van de vastenmaand Ramadan (Ramelan) was er veel vraag naar geitenvlees, daar varkensvlees voor moslims verboden is. (Uitg, F. B. Smits, Noordwijk, Batavia)

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek