Batavia in oude ansichten

Batavia in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4358-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Batavia in oude ansichten'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Het vlechten van hoeden te Tangerang (ten westen van Batavia). Daar rustte Multatuli's held Saidjah (uit de "Max Havelaar") uit "in 't huis van een bekende zyns vaders, die hem wees hoe men stroohoeden vlecht, evenals die van Manilla komen. Hy bleef daar een dag om dit te leeren, want hy bedacht hiermee later misschien iets te kunnen verdienen, ingevaI hy niet slagen mocht te Batavia" (nl. als bediende). (Uitg. G. Kolff & Co., Batavia)

104

Een goedverzorgde sado (van dos ados), een populair Bataviaas voertuig. Let op de bel onder de blote voet en de kwast aan het dakje. De Chinese pot links kan er op wijzen dat de eigenaar, zoals vaak, een Chinees is die het karretje aan een "orang Betawi" (Bataviaan) verhuurt. (Uitg. Tio Tek Hong, Special Depot of Java Postcards)

Een "deeleman", een voertuig, weinig berekend op Europese afmetingen, waarin zich toch weI Europeanen plachten te wringen. De uitvinder was ir. C. T. Deeleman (1823-1884), technicus en verdienstelijk amateurtekenaar. Reeds in 1950 was het aantal "deelemannen" sterk teruggelopen door de concurrentie van taxi en betjak. (fotokaart)

105

Bruidspaar ie Batavia. /'

".

Een bruidspaar uit aristocratische kring te Batavia; zie de pajong, wier kleuren de rang op de hierarchische ladder aanduiden. Op de voorgrond een dwerg of panakawan. Links achter ziet men de penghoeloe die het huwelijk sluit. (Uitg, G. Kolff & Co., Batavia) dl

Bataviase krontjong met dans en zang. Blijkens de gitaar is dit kunstgenre van Portugese herkomst. Via de Mardijkers - oorspronkelijke gemilitairiseerde slaven van de Portugezen - die Portugees spraken en Christen waren, heeft dit instrument Java bereikt. Te Toegoe, ten oosten van Batavia, waar tot ongeveer 1900 Portugees gesproken werd, vervaardigde men dergelijke gitaren. (Uitg. Tio Tek Hong, Weltevreden)

Batavia

1042. I<rontjong Dans en zang

108

In West-Java kende men de wajang-golek of ronde-poppenwajang, ook in Batavia. Vaak werden losse poppen als souvenir aan toeristen verkocht. De rechtse muzikant bespeelt de kendang of trom, de linkse de rebab of viool; naast hem de zangeres. Achter de pisangstam met poppen, de dalang of vertoner met een pop in de hand. De poppen zijn in goede en kwade figuren gegroepeerd en vormen samen de eenheid van het heelal. (fotokaart)

Onder Europese invIoed ging het Chinese toneel weI eens over tot nieuwigheden als schermen in westerse stijI en een achterdoek, dat een weinig Chinese straat weergaf. Naast de drie hoofdroIspeIers in kostuum zit een hurkende figuur, die stellig een nar is. Rechts ziet men monsieur Ie directeur en zijn compagnon. (Uitg. F. B. Smits, N oordwijk-Batavia) dl

Java

720.

109

IlO

De topeng- of maskerspelers in actie voor een beschilderd doek, zoals in Batavia wel vaker gebruikelijk was (naar Westers voorbeeld). (Uitg, G. Kolff & Co., Batavia)

Ondel-ondel, reuzenmommen. Batavia was eertijds rijk aan folklore waarvan de Europeanen tegen een matig "presen" mee mochten genieten. Vooraan een beerachtig figuur. (Uitg. G. Kolff & Co., Batavia-Weltevreden)

1 11

Mg. J. ? riD 0111 ?? Jr. R.tterdl1ll.

GEITEN- EN APE~SPEL. BATA vra. 1ED -!};"DIE.

112

Geiten- en apenspeI. Vaak deden kleine circussen de ronde door de kampongs of op de erven van de Belanda's, om tegen een kleinigheid hun kunsten te vertonen. Dejeugd uit de buurt mocht dan gratis meekijken. (Uitg, J. L. van Dietenjr., Rotterdam) dl

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek