Batavia in oude ansichten

Batavia in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4358-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Batavia in oude ansichten'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Batavia.

Glodok.

Pasar Glodok ten zuiden van de oude stad. Vooraan, de ingedamde Molenvliet en daarachter de nog eenvoudige pasarloodsen. Links ligt het Chinese hotel Bansoey, tempat mengisap: een plaats waar men rustig zijn opiumpijpje kan schuiven. In de verte ontwaart men de daken van de Chinese kamp. (Uitg, Boekhandel Visser & Co., Weltevreden)

123

Batavia

Pin toe Ketjiel.

124

Dit is niet Pintoe Ketjil, maar Pantjoran, thans gedeeltelijk gedempt, met toko's en statige familiehuizen waarvoor bij de veranderende Chinese maatschappij thans geen emplooi meer is. (Uitg. F. B. Smits, Batavia) dl

Achterzijde van Pintoe Ketjil. Het schilderachtige, maar op den duur onhygienische water is thans gedempt. (Uitg. "De Gedeh", Weltevreden-Batavia)

125

126

Het begin van de Pasar Baroe (Nieuwe markt), de Chinese winkelwijk voor Weltevreden, met aileen maar oudchinese huizen. In de kali zijn nijvere wasvrouwen bezig. De advertenties op de blinde muur kondigen geestrijke dranken aan. (Uitg. F. B. Smits, Batavia) dl

Pa s a r b a.r oe Batavla-C

De Pasar Baroe in een verder stadium. Na de Chinese revolutie (1911-1912) werden geen Chinese huizen meer gebouwd; vele nog bestaande zijn in Europese trant verbouwd, zoals hier in Luilekkerland. (fotokaart)

127

r:

43afaoia. {{ ~. vc;/J· ~C.c..~~~

Uit~ave Boekhandfl Vi er c Co., Weltevrcden.

128

Pasar Senen (Maandag-pasar) was gelegen op het oude landgoed Weltevreden. AIle toko's zijn nog zuiver Chinees, thans is het echter een allegaartje geworden. (Uitg. Boekhandel Visser & Co., Weltevreden) dl

Uitg.ven Trl~"s. " Hcuclmann. Mr. Cornelia

Chinese huizen te Mr. Cornelis met een slordige pasar er tussen in. (Uitg. Trense & Hesselmann, Mr. Cornelis) dl

129

Chineesch lioofd te Batavia.

De majoor-Chinees van Batavia in vol ornaat. Sedert 1619 Ieefden de Bataviase chinezen onder hoofden die (weI naar Portugees voorbeeld) militaire titels voerden. Na de Chinese revolutie zal deze statiekledij weI niet vaak meer gebruikt zijn. (Uitg. G. Kolff & Co., Batavia) dl

Een Chinese dame in statiegewaad (gebonden voeten), met dienaresje in een half Europees milieu. Op de commode bevinden zich een theekopje en een waterpijp. (Uitg. G. Kolff & Co., Batavia) dl

Chineesche Dame te Batavia.

? r-

Chinees met waterpijp naar een aquarel van J. van der Heyden. Hij is nog ouderwets gekleed en draagt een queue. Rechts het familiealtaar. (Uitg. G. C. T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaja) dl

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek