Batavia in oude ansichten

Batavia in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4358-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Batavia in oude ansichten'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

_.;: 0 t
.' 'p
0 ,;
d .,
~ '"
, :- ~ :e
..
.s
<l
~
8
~
..
.,
~ ::l
~ j>.
~ <l
'"
-" :i
..
c. '"
en ~
.. 0
,:: ~
~ .,
.. ?.
.g "
l!'
(J is Chinese spekslager. Deze olijke Chinese varkensvleesverkoper heeft de queue nog om het kaalgeschoren hoofd gewonden, doch hij bezit een zonnehoed. Het ventje voor hem is nog te klein om als koelie te dienen, zodat hij zelf zijn zware manden moet torsen en het vlees met de unster (datjin) afwegen. (Uitg, Boekhandel Visser & Co., Weltevreden) dl

133

Chinees kant- en zijdeverkoper, die langs de Europese huizen vent. Als de zaken goed gaan huurt hij een inlandse koelie en loopt vooruit met zijn ellemaat en een signaalinstrumentje om zijn komst aan te kondigen. Gaan de zaken nog beter, dan opent hij een toko. (Uitg. G. Kolff & Co., Batavia)

Toko Tjina (Chinese winkel), maar eigenlijk:

Chinese winkelier. Het is getekend door Willy Sluiter voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland. (Uitg. S.M.N.)

-ro~oo tjl~()' Jovn.

136

Eenvoudige Chinese toko waar rijst, olie, kruiderijen en pajongs enz. te koop zijn. 's Avonds of bij onraad (repolusie) gaat alle koopwaar naar binnen en wordt de zaak met planken afgesloten. (Uitg. G. Kolff & Co., Batavia)

Chinese gaarkeuken. De koks, nag met queue, verrichten hun werk aan de straat boven de goat. Hun produkt kon echter zeer srnakelijk zijn. (Uitg, G. C. T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaja) dl

137

138

Slechts in Medan kwamen de ricksha's voor die daar hongkong's heetten. De ricksha-man had een zwaar bestaan en zijn loon was gering. (Uitg, Varekamp, Medan, Electrische Snelfotografie)

Chinese plankenzager in het oerbos van Deli. Voor dit werk (en dergelijke) is de Chinese toekang of werkman onmisbaar. Het moeizame kappen (rechts de stronk) en zagen geschiedt nog geheel met de hand. (Uitg, c. J. Kleingrothe, Medan)

139

140

Sommige (lndo-) Chinezen, zeer vertrouwd met de inheemse maatschappij, beoefenden zelfs Javaanse ambachten, even wei als werkgever. Aldus de heer Tee Boen Kee, wiens. naam op de aktetas (statussymbool) prijkt. Op de achtergrond staat de bedrijfsleider. De batikpatronen met bloemen waren bij Indochinese dames geliefd.

Opium Schuiver

Opiumschuiver te Batavia. Dit menselijk wrak met opium- en theegerei op zijn eenvoudige bale-bale met tiker (slaapbank met matje) in zijn bamboehuisje, poseert kennelijk. Aan het voeteneinde een gezonde landgenoot. Is dit een trucfoto? (gemaakt naar een oudere foto van voor 1905). (Uitg, G. Kolff & Co., Batavia)

141

Chineesche Reboetan Feest - Solo.

Het Chinese Reboetan Feest te Solo. Dit feest, in het Chinees Tjo-Ko geheten, valt op de 15de van de zevende maand. Dan worden op het tempelerf spijsoffers opgestapeld voor de geesten van de afgestorvenen. Ten teken dat al die heerlijkheden door jan-en-alleman mogen worden weggegrist wordt, zoals hier het geval is, een papieren pop verbrand. (Uitg, Importantie N.V. Sie Dhian Ho, Solo)

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek