Batavia in oude ansichten

Batavia in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4358-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Batavia in oude ansichten'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Deelnemers aan een Chinese optocht ter viering van de troonsbestijging van Sri Baginda Maharadja Wilhelmina (Hare Majesteit Koningin Wilhelmina) in 1898, geschaard voor het huis van de kapitein-Chinees te Solo. (N.V. Solosche Snelpersdrukkerij Sie Djian Ho) dl

143

Tjenggee

Sterk zijn de Chinezen in fantastische optochten zoals hier te Tjenggee, ongetwijfeld met historische herinneringen. (Uitg, Tio Tek Hong, Weltevreden, Handel in muziek- en luxe-artikelen) dl

Uitgave Boekhand.l Visser & Co., Weltevreden.

Het Petjoenfeest (van het Chinees Peh-Tjoen, d.w.z. bootjes roeien), officieel Go-GoeTseh (feest van de vijfde maand) genoemd. Het wordt te Tangerang en andere Westjavaanse rivieren gevierd met een roeiwedstrijd, zgn. ter herinnering aan de staatsman Chu Yuan (332-295 voor Christus) die zich verdronk omdat hij door zijn keizer niet gewaardeerd werd. Later kreeg de vorst berouw en liet in de rivier naar het lijk zoeken. Vandaar de wedstrijden. (Uitg, G. Kolff & Co., Batavia) dl

145

146

Ten onrechte heten deze jonge dames met haar kleurige Chinese broeken "lnlandse dansrneisjes". Het zijn Chinese danseresjes die bij feesten optreden. De omgeving is ook Chinees. (Uitg. G. Kolff & Co., Batavia)

Chinese Wajang of wajang wong (toneelspel) te Batavia. Weinig Europeanen bezochten de Chinese voorstellingen waarbij vaak troepen uit China optraden. Maar zelfs als men de taal niet verstond, viel er veel te genieten aan dans en kostuums. Decor ontbrak gewoonlijk; mannen vervulden vaak vrouwenrollen. Hier bestaat de achtergrond uit een zgn. Pekalonganse kain of gebatikte doek. (Uitg, Boekhandel Visser & Co., Weltevreden) dl

Chineesche Wajang.

J)afaoia.

{;itgave Bockh:LDdel Vi.sser s: Co .. Wclte'T(:deu.

148

Chinese poort aan de Molenvliet zoals er toegang gaven tot een klenteng of tempe!. Hierop zouden de spitse dakpunten kunnen wijzen. (fotokaart)

Batavia

Chineesche Kerk-Klenteng

P. B. g"'l ??.? !la,,,,la

De grote Chinese tempe! aan de Molenvliet, Deze klenteng dateert uit de 17de eeuw en was wei de omvangrijkste van Indie. (Uitg. F. B. Smits, Batavia) dl

149

150

Ch'ineescltc H'erk. te Bata",!«.

De beroemde Koan Iem-ternpel: Tiao-kak-sie te Tjerebon, gebouwd voor 1658, "de tempel van het wassend inzicht". Binnen ziet men het altaar voor de godin der Barrnhartigheid, sedert Henry Borel bij ons bekend als Kwan Yin. De tempel bevat fraaie rnuurschilderingen en snijwerk. (Uitg. Boekhandel Visser & Co., Weltevreden) dl

9nteriel1r Chin. .o/empel

Het altaar in de Chinese tempe! te Makassar, met kandelaars, aan weerszijden van de wierookbrander, bloemvazen, lantarens met Chinese letters. Daarachter moet het beeld staan. (Uitg. Celebes Drukkerij, Makassar)

Plahassar

151

152

.??. ~ ..;R.l..EIOI:'>1Q.MBT Clil/'(. TENPEL

i,EDAfooi PUJISAK(

De klenteng of Chinese tempel te Medan overschaduwd door een afschuwelijke watertoren. Zo sierlijk als het oude, zo lelijk is het nieuwe. (Uitg, Medan Fujisaki) dl

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek