Batavia in oude ansichten

Batavia in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4358-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Batavia in oude ansichten'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Chineesche begrafenis. Vertrek van het sterfhuis.

t;itgavc Toke ~1.c·rouw Dencber, Pasoeroeau

Een Chinese begrafenis in Pasoeroean. Voor het statige huis in Europese stijl (ornstreeks 1875) staat de lijkwagen met zijn zes paardjes gereed. De in ongebleekte linn en geklede personen zijn de familieleden. Rechts staat een Chinees muziekkorps. (Uitg, Toko Mevrouw Dencher, Pasoeroean) dl

153

154

De lijkdraagstoel voor de luitenant-Chinees van Samarinda, die getorst wordt door Chinezen met strohoeden. Het gevaarte met de zeer zware kist staat voor de klenteng of Chinese tempe. (Uitg. R. Swaab, Samarinda) dl

gebed voor hel sierfhuis.

Bij de met gerechten overladen offertafel, die voor het sterfhuis (in ouderwets Chinese stijl) is opgesteld, staat een Boeddhistische priester in ceremonieel gewaad. Bij het dodenritueel is hij onmisbaar. Op de achtergrond is de lijkwagen zichtbaar.

155

Kwan Djia (Kreta laijon) dari pakoempoelan "Hiang ~" di Soerakarta.

156

Talrijk waren in het zonneland de begrafenisverenigingen, niet enkel bij de Javanen, doeh vooral bij de Chinezen. De begrafenisvereniging "Hiang Gie" te Solo stelde voor haar leden een fraaie lijkkoets naar Europese trant ter besehikking met vier paarden en personeel. Op de aehtergrond Chinese huizen, links ouderwetse, reehts verwesterste. (Uitg, N.V. "Siang Hak In Kwan", Drukkerij Katandan Solo)

Een Chinese begrafenisoptocht passeert Kramat, Weltevreden. Op de banieren staan heilwens en. (Uitg. G. Kolff & Co., Batavia)

157

158

Rijke Chinezen besteedden veel geld aan een voornaam graf, soms al voor hun dood, naar eigen smaak en traditie. Vooral in de omgeving van grote steden als Batavia zag men veel van dergelijke monumentale grafstenen. (Uitg. G. Kolff & Co., Batavia-Weltevreden)

Tiong Kok poenja

perang "Haij Kie".

Tegen het einde van het Chinese keizerrijk bezochten in 1907 en 1908 Chinese oorlogsschepen Nederlands-Indische havens, waar de Chinezen hen feeste1ijk inhaalden. Hiervan getuigt deze Maleise kaart van de kruiser "Hai Kie". De portretten zijn van het keizertje Hsuan Tung (1908-1912) en van zijn twaalf ministers, aile in oudchinese dracht. (Uitg. N.V. "Siang Hak In Kwan" , Drukkerij Ketandan te Solo)

159

Doch dezelfde drukkerij, die de keizersgezinde kaart uitgaf, publiceerde daarna de foto van de vader van de Chinese Republiek, president Sun Vat-sen (1912). Zijn portret sierde talloze Chinese winkels en huizen. De president is westers gekleed en draagt geen queue meer. (Uitg. N.Y. "Siang Hak In Kwan", Drukkerij Ketandan te Solo)

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek