Batavia in oude ansichten

Batavia in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4358-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Batavia in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

m

;;

Het laatste stuk wal met poort van het oude Batavia, voor een Compagniespakhuis. Links begint het bastion Cuylenburg, waarop de Uitkijk staat; reehts de Pasar Ikan ofVismarkt. (Uitg. F. B. Smits, Noordwijk-Batavia) dl.

j3atavia

13

14

Pasar Ikan of Vismarkt in bedrijf aan de monding van de Grote Rivier. Sedert 1846 werd hij daar gehouden. (Specially printed for Hotel des Indes).

-

qroet uit Batavia

Ophaalbrug Passar {han

Uitg. Tio TE'k Hong, Yelte"-reden

Hollandse ophaalbrug bij de Pasar Ikan (Vismarkt) te Batavia. Achter de brug is het terrein van het vroegere Kasteel, Coen's stichting, waarvan thans geen steen meer overeind staat. (Uitg. Tio Tek Hong, Weltevreden) dl.

15

Stadspoor Batavia

16

De Amsterdamse poort voor het voorplein van het Kasteel te Batavia. De houten, geteerde be elden van Mars en Minerva werden bij de komst van de Japanners verbrand. Voor de poort staat een afdeling piekeniers, een soort landelijke ordebewaarders uit de "schoutentijd" (v66r 1914). Links staan de Compagniespakhuizen. De poort zelf heeft Soekarno laten afbreken, zgn. om het verkeer. (Uitg, Kolff & Co., Batavia-Weltevreden-Bandoeng).

Het Heilig Kanon op het voorp1ein van het Kasteel. Oorspronke1ijk een zwaar Portugees stuk uit Ma1akka, dat na de verovering in 1641 naar het artilleriemagazijn (op de achtergrond) werd overgebracht. Toen de artillerie naar Mr.Corne1is verhuisde, b1eefhet wegens zijn enorme zwaarte liggen. De bevo1king bracht er offers, waarbij de djaga (bewaker) behulpzaam was. Er werd wierook gebrand en men bood kleine papieren pajongs aan, bij wijze van hulde. Het opschrift "Ex me ipsa renata sum" (Uit mij zelf ben ik herboren) wijst erop dat het uit een ander stuk vervaardigd is. (fotokaart)

Djakarta

DIRECTIEKAMER.

Museum

18

De stoelen van de Hoge Regering met de kast van de Heren Schepenen staan thans in de direktiekamer van het museum. De kast wordt versierd door de wapens van de schepenen; aan weerszijden van de kop ziet men de beelden van Waarheid (met spiegel) en Gerechtigheid (met weegschaal). (Uitg. Museum van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap)

Houten schutsel uit de Raadzaal van het Kasteel te Batavia. Fraai snijwerk met in het midden de god Mars en daarboven, onder de kroon, de wapens van de zes Kamers der Compagnie:

Delft, Rotterdam, Amsterdam, Middelburg, Hoorn en Enkhuizen; aan weerszijden van het Bataviase: een zwaard met lauwerkrans. (Uitg. Museum van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap)

BATAVIA

MUSEUM

HOUTE SCHUTSEL UIT DE RAADSZAAL VA, HET KASTEEL TE BATAVIA

Sradhu is _. Hatavi ??.

20

Het oude stadhuis te Batavia, het derde, gebouwd in 1706-1710. Voor het torentje het Justitia-beeld. Schepenen spraken er recht. J. van Maurik zag dat op het platform ervoor nog een moordenaar werd opgehangen. (Boekhandel Visser & Co., Batavia) dl

De Hoenderpasarbrug over de Grote Rivier (Kali Besar), van oudhollandse vorm. Daar achter zijn de spoorbrug en een Compagniespakhuis te zien. (fotokaart)

21

22

De Kali Besar (Grote Rivier) met zijn handelshuizen, waarvan sommige verknoeid en andere fraai gerestaureerd zijn, b.v. dat met de twee deuren, betrokken door de importfirma Jacobson van de Berg. De latere gouverneur-generaal Van Imhoff bouwde dit dubbele huis voor zich en zijn schoonmoeder. Wegens de rode verfvan het houtwerk werd het Toko Merah, Rode Winkel genoemd. Hieruit werd de zgn. Compagnieskamer gesloopt die zich thans in het museum bevindt. (fotokaart)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek