Batavia in oude ansichten

Batavia in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4358-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Batavia in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

::
Q)
"0
Q)
::.
c
Q)
-; ;;
B -e
"
;;:
~
~
.;
Q
~
". i
~
.ยง ;;:
a :l
~
?.. :::
z ;;;
~
"
0
~
"
'"
"
~
s Hotel der Nederlanden, het oudste landhuis op Rijswijk, uit 1794 daterend. Thans is het onherkenbaar verbouwd. (Uitg, Boekhandel Visser & Co., Weltevreden) dl

43

44

De lange galerij van de "betere" hotelkamers van het Java-Hotel. (Uitg. Grand Hotel Java, Rijswijk Batavia) dl

Boakhundcl Vis er &: Co. Rijswijk.

Dit als zakenpand gebruikte oudindische huis was een der eerste die later een echte winkelpui kreeg. De borden verkondigen de veelzijdigheid van de zaak: N aamloze Vennootschap Boekhandel Visser & Co. Boek-, Kunst- en Bureauhandel. Advertentiebureau. Encadrementen. Drukkerij en Binderij. Op de voorgrond trappen voor baders en wassers. (Uitg. Boekhandel Visser & Co., Weltevreden) dl

45

.. o

~

..

=:

ee

E: .0 ~ ....?. .:

~

46

Het post- en telegraafkantoor te Weltevreden, dat nu nog aan de Postweg gelegen is. Maar wat een verschil met het machtige gebouw van thans! (Uitg. Boekhandel Visser & Co., We1tevreden) dl

De Schouwburg te Weltevreden, die gesticht werd in 1821, was een voor zijn tijd zeer behoorlijk gebouw. Rechts de ingang voor de gouverneur-generaal, links die voor het profanum vulgus.

47

48

Het Koningsplein (nu Medan Merdeka) is groot genoeg (een vierkante kilometer) voor militaire oefeningen. Hier keert de artillerie (met paardentractie) juist terug van een exercitie. (Uitg. Tio Tek Hong, Weltevreden)

Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal verlaat zijn paleis aan het Koningsplein voor een officiele rit ter bijwoning van een parade op het Waterlooplein op 31 augustus. De standaard is in top. Meestal vertoefde de landvoogd in Buitenzorg. (fotokaart)

49

50

Eertijds voorzijde, thans de achterkant van het landvoogdelijke paleis te Rijswijk, Weltevreden. Vergeefs poogt het rijkswapen aan het gebouw iets imponerends te geven. (Uitg. N. V. Boekhandel & Drukkerij G. Kolff & Co., Weltevreden- Batavia)

Het museum van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap, zonder de tegenwoordige verdieping met schatkarner, Ervoor: de bronzen olifant, een geschenk van de koning van Siam in 1873; vandaar de populaire naam: Roemah Gadjah (olifantenhuis), Vooraan zijn de venters met vruchten en versnaperingen voor hongerige en dorstige museumbezoekers. Het museum was bij de bevolking zeer populair, ook wel omdat er 's zondags op de gameIan gespeeld werd. (Uitg. N.V. Nederlandsch-Indisch Public iteitsbureau , BataviaSoerabaja)

51

52

In zaal C in het museum, reikten de merkwaardigheden uit Borneo en Celebes tot de zolder. Men wilde nl. alles exposeren, hetgeen de overzichtelijkheid niet ten goede kwam en de bezoekers doodmoe maakte. Thans is er zeer veel veranderd en verbeterd. (Uitg. Tio Tek Hong., Weltevreden-Batavia)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek