Batavia in oude ansichten

Batavia in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4358-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Batavia in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

De machtige Waterloozuil, in 1828 opgericht, met daarbovenop een verkleinde kopie van de bronzen leeuw op het slagveld, gewrocht door de Zuidnederlandse beeldhouwer Van Geel. Spottend sprak de goegemeente van een poedel met een Edammer kaas. De Japanners haalden de zuil naar beneden. (Uitg. Japansche Toko,

K. Shimane)

Groet uit Batavia

No. 55. Monument Michielser.

!

A _

64

Neo-gotisch monument van gegoten ijzer ter ere van generaal Michiels 0797-1849), pacificator van Sumatra's Westkust. Links op de achtergrond het Hooggerechtshof; rechts het "Kantor Pales" met daarvoor de Waterloozuil. (Uitg, Tio Tek Hong, Special Depot of Java Postcards)

Het "Kantor Pales", opgericht door Daendels in 1809 als groot gouvernementspaleis, doch pas in 1826 voltooid. Daarvoor prijkt het standbeeld van Batavia's stichter Jan Pieterszoon Coen. Het is in Europa gegoten, want Coen wijst naar een plek waar Batavia niet gesticht is, nl. in Weltevreden zes kilometer van het oude Kasteel. Links nogmaals het Hooggerechtshofuit 1848. (fotokaart)

65

fltjeh- }Yfonument, wettevreoen

In het Wilhelminapark bij de Citadel stond het monument voor de Atjeh-oorlog, het werk van de beeldhouwer Bart van Hove (1850-1914) uit 1883, dat iets te vroeg werd opgericht. De Japanners verwijderden slechts het opschrift, doch lieten de rest ongemoeid. Soekarno heeft dit laatste spoor van .Jcolonialisrne'' radicaal opgeruimd. (Uitg. F. B. Smits, Batavia)

Het Van Heutsz-monument bij de entree van Gondangdia. Het is ontworpen door de beeldhouwer H. A. van de Eynde in samenwerking met de architect W. Dudok; het werd uitgevoerd door Javaanse steenhouwers. Dit fraaiste monument van Indie werd van 1926 tot 1933 opgericht. De Japanners verminkten de figuur van de gouverneur-generaal; Soekarno liet de rest tot gruis slaan om er sportvelden mee te plaveien. Afgietsels van reliefs kan men gelukkig in Bronbeek bewonderen. (fotokaart)

67

Willemskerk mel omgeoing, Balaoia.

68

De Willemskerk aan het Koningsplein, gezien vanuit het noordoosten. Deze statige koepeIkerk werd in 1834-1839 voor hervormden en luthersen gebouwd door J. H. Horst. De minder fraaie "wagenloods" werd bekostigd uit de opbrengst van een gedrukte (straf-) predicatie die ds. Schuurman op 30 mei 1869 hield, to en Batavia tweehonderdvijftig jaar bestond. (Geen uitgever vermeld) dl

"-~

I

WELTEVRBDI: '.

De Haantjeskerk (Geredja Ajam) zo genoemd naar de windwijzer. Het is de tweede kerk ter plaatse. (Uitg, Japansche Toko K. Shimane)

69

De eerste katholieke kerk was de kapel van het landgoed Weltevreden, door Daendels afgestaan. In 1829 betrokken de katholieken het verbouwde huis van de legerkommandant aan het Waterloopiein, dat op 9 april 1890 instortte. Na elf jaar in een wagenloods gekerkt te hebben, kon men na vlijtig sparen op 24 april 190 I de nieuwe "kathedraal" inwijden. Het was een voor die tijd opmerkelijk bouwwerk in gotische stijl met maar twee ijzeren torenspitsen (waarschijnlijk in verband met aardbevingen). (fotokaart)

Katholieke kerk.

WeItevreden.

L:itga"e "Hoekha.udd Visser & C(.(l, Weltevreden. Buitonzorg-Batavia.

De katholieke kerk aan het Waterlooplein van binnen gezien. Zonder het bijschrift zou men niet weten, dat we hier met een Indisch kerkgebouw te maken hebben; men vermoedt eerder een neo-gotische kerk van architect Cuypers. (Uitg, Boekhandel Visser & Co.,

W eltevreden- Buitenzorg- Batavia) 71

72

Het Vincentius-gesticht voor weesmeisjes te Kramat (Weltevreden). Vanouds heeft de Rooms Katholieke Kerk zich naarstig toegelegd op het onderwijs voor meisjes. Ziehier een goed voorbeeld. (Uitg. van de Congregatie van de Zusters Ursulinnen)

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek