Batavia in oude ansichten

Batavia in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4358-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Batavia in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Niet het graf van mevrouw Raffles (zij rust op het kerkhof Tanah Abang), maar het monument dat door haar echtgenoot, de luitenant-gouverneur T. S. Raffles, voor haar in de Buitenzorgse plantentuin werd opgericht. (fotokaart)

83

Braeikast

G. J. De KILuun '" CO., Buitenzorg en Tjiandjoer.

84

Ze1fs in het tropische Buitenzorg waren nog enige broeikassen, die de Engelse gids daarom terecht "hothouses" noemt. (Uitg. G. J. de Kruijff & Co., Buitenzorg-Tjiandjoer) dl

Stationspark Buitenzorg.

Muziektent in het Stationspark te Buitenzorg. De militaire kapelloktjeugdige liefhebbers. (Uitg, N.V. de Voorzorg, Buitenzorg-Djocjakarta)

85

Lustverblijf van den Gouverneur Generaal te Sindanglaija blj Tjiandjoer

86

Lustverblijf van de gouverneur-generaal te Sindanglaja, Het is hoger en nog koeler dan het paleis in het frisse en regenrijke Buitenzorg. Zijne Excellentie is blijkbaar afwezig. (U itg. Hotel Sindanglaja nabij Tjiandjoer)

Het vertrek van een boot der Koninklijke Paketvaart Maatschappij, de .Reael". Deze maatschappij opgericht in 1888 diende het verkeer in de Archipel. Veel van haar schepen he etten naar gouverneurs-generaal, zoals Laurens Reael, Coen's voorganger (1616-1617). Het schip ligt hier in de eerste binnenhaven van Tandjong Priok, die is aangelegd in 1877-1883. (Uitg. Boekhandel Visser & Co., Weltevreden) dl

87

Badplaals "Pelil TrouDiIle'~' DlJ BalaDia.

Tdtgnve Boekhaudel V isser .1 Co. - Weltenedeu.

88

De Badplaats .Petit Trouville" bij Tandjong Priok. Links de verkleedhokjes. In het midden en rechts zijn theepaviljoentjes te zien. (Uitg. Boekhandel Visser & Co., Weltevreden) dl

Badplaats "Pelil Trountlle" by Batavia.

Uitgo.ve Boekhaudel Visser &: Co. - Weitevreden.

Nogmaals de badplaats "Petit TrouviUe" bij Tandjong Priok. De biertonnen staan onder de palmen. Bij de havenuitbreiding is dit "paradijsje" verloren gegaan. (Uitg. Boekhandel Visser & Co., Weltevreden) dl

89

Rivier bij Pedjambon

90

De Tji Liwoeng bij Pedjambon, een wijk achter de Willemskerk. Men zou niet geloven, dat dit in het hart van Weltevreden ligt. Opvallend zijn de toilethuisjes op de bamboevlotjes. (Uitg. G. Kolff & Co., Batavia)

Een "kamar ketjil" aan de Tji Liwoeng. (fotokaart)

91

Rivier bij hoogwater, Batavia

92

De Tji Liwoeng bij hoog water. Als de Grote Rivier bandjirde, dreef van alles mee, ook vee I vis. Het troepje links is wei op een zootje vis uit. (Uitg, G. Kolff & Co., Batavia)

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek