Bathmen in oude ansichten deel 1

Bathmen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Lunenborg
Gemeente
:   Bathmen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4061-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bathmen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Van het oudste schilders- en glazenmakersbedrijf in Bathmen ziet u hier het voltallig personeel met de eigenaar, het zijn van links naar rechts, staande: A. van Ark, H. Nieuwenhuis (later postbode), G. J. Venneman en H. Wieling; zittend: E. Braakhekke, Willem Meeuwsen, eigenaar C. Volkers, Weggelaar en W. Schutte.

16. Ditis een van de oudste ansichten van ons dorp. Het is een kleine foto, die op cen briefkaart afgedrukt werd. Er zijn maar drie van deze oude afbeeldingen van die tijd bekend. Links vooraan het huis van kleermaker Veldkamp, daarachter het huis van B. J. Olthof (later B. J. Zomer). Rechts vooraan het huis waarin bode Mientje woonde. In dit zelfde huisje woonde ook Mina Loman met Dieks-oorn van de Kruur, die er het beroep van wever uitoefende. Later is kapper Van de Worp in dit huis met zijn kapperszaak in Bathmen begonnen. In de dertiger jaren woonde cr Dirk Rietman als eerste ijsverkoper van Bathmen. Het derde huis rechts is de smederij van Visser, die gesticht is in het jaar 1658 op 15 maart, later meer bekend als het Koekoekshuis.

17. Dit is een schoolfoto uit 1916. Meester Rutgers was nog maar kort in Bathmen. Deze school werd in 1922 verbouwd. Veel ouderen zuIlen hierop zichzelf of anderen herkennen.

POTHAARSBRUG BJJ BATHMEN

18. Hoe veranderd de oude Schipbeek is, laat deze ansicht van omstreeks 1925 zien, waar G. Huften Sf. op de Pothaarsbrug staat. Nu is er helernaal geen brug meer, maar een duiker.

fl

19. De torcn, (gemeente-eigendom). Men ziet aan weerszijden van de deur de gemeenteJijke aanplakborden. Rechts is het oude ovenhuis met daaraan de oude bakkerij annex logement van W. Bessem. In di t !ogement zijn de vcrgader ingen der geerfden van de marcke Bathmen gehouden, die uiteindelijk tot opheffing en verdeling van de marcke Bathmen en Loo resulteerden, ruirn honderd jaar geleden. Links, aan de gcvcl van de kerk, is nog wat van de ornamenten e.d. te zicn, zoals die honderd jaar geleden, toen de kerk gebouwd is, werden aangebracht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek