Bathmen in oude ansichten deel 2

Bathmen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   W. Lunenborg
Gemeente
:   Bathmen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0230-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bathmen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Deze pentekening is gemaakt in 1847 en is de oudste afbeelding van een stukje van ons dorp. Het opschrift van het origineel luidt: "Kerk der Herv. gemeente Bathmen en het Westerhuis in den jare 1847, geteekend door O.C.A. van Lidt de Jeude."
Aan het koor van de kerk is een vertrek aangebouwd. De plaats waar dit is geweest is tijdens de restauratie van enkele jaren geleden in het muurwerk aangegeven, evenals de toegangen naar de kerk zelf. Het Westerhuis, links van de kerk, is waarschijnlijk in 1869 verbouwd (hieraan is onder anderen gewerkt door G. Klouwenberg), waarbij de oorspronkelijke kelder gespaard is gebleven. Voor het Westerhuis de bestemming "gemeentehuis" kreeg, is er een winkel in geweest van Kroeze. Deze Kroeze heeft het huis met de omliggende gronden vermoedelijk verkocht aan Jacob Vitringa. Op deze gronden, die toen verkocht werden voor veertig cent per vierkante meter, staan nu de panden van G. Höften en F. Volkers.
Jacob Vitringa deed op 13 februari 1885 zijn intrede als burgemeester in Bathmen. De Beekhof diende hem als woning en gemeentehuis. Na de verbouwing verhuisde hij naar het Westerhuis. Hier werd het gemeentehuis van Bathmen gevestigd, maar tegelijk is dit Westerhuis de woning van verschillende burgemeesters geweest. Het "Marckeboek van Bathmen en Loo" vermeldt al een Everhardt Westerhuis, "schultes" van Bathmen, op 2 juli 1663.
Voor de toren van de kerk is nog een klein gedeelte te zien van de voorgevel van de boerderij van Bessem, met de nu weer opgebouwde put met haalboom. Daarnaast een stukje van de woning van de familie Hofmeyer, sinds jaren reeds de kosterswoning, in 1965 afgebroken en op dezelfde plaats herbouwd.

12. De kerk van Bathmen, zoals die er uitzag tussen 1870 en 1906, in welk jaar de pinakels gesloopt zijn.
Deze foto is de vergroting van een van de drie afbeeldingen op één ansichtkaart. We zeggen nu:
"Wat was er toen weinig begroeiing rond de kerk! "Maar toch, wat was de kerk toen mooi!

13. Precies driehonderd vijftig jaar geleden, in 1629, is de eerste klok in de toren bij de kerk in Bathmen opgehangen. In 1829 heeft men uit deze ene, grote klok twee kleinere gegoten. In de late herfst van 1943 werden deze twee klokken, op last van de Duitse overheid, uit de toren gehaald. Na omsmelting werd het brons van de kerkklokken gebruikt in de Duitse oorlogsindustrie.
Deze foto heb ik gemaakt op de zondag, voorafgaande aan de week waarin de klokken uit Bathmen zijn weggevoerd.
De twee jongens die bij de klokken staan zijn Wim Heuvelman (eigenaar van 't Boekje) en zijn broer Gerrit (eigenaar van de Centrawinkel).

14. In 1923 was dominee Frijling vijfentwintig jaar predikant. Dit was voor de inwoners van Bathmen (circa 95% protestant) reden om op gepaste wijze feest te vieren. De kinderen van de dorpsschool en van de school in Loo kwamen een zanghulde brengen. In een lange rij stonden ze opgesteld vanaf de voordeurstoep tot bij het hek aan de ingang van de pastorie tuin.
De foto is genomen op het moment dat, onder toezicht van hoofdonderwijzer Rutgers, een van de oudste leerlingen de versierde tekstrol overhandigt aan dominee Frijling.
Op de foto, van links naar rechts: J. Volkers, mevrouw Frijling, mevrouw Escher (schoonmoeder van dominee Frijling), achter haar Gerrit Frijling, verder dominee Frijling, burgemeester Hemminga, E. Koersen en J. te Winkel.

15. In 1916 werd burgemeester Boreel in onze gemeente welkom geheten. Hoewel hij slechts enkele jaren burgemeester van Bathmen is geweest, moet het dorp toch wel een bijzondere plaats in zijn hart hebben ingenomen. Dit blijkt wel uit het feit dat hij op latere leeftijd naar Bathmen is teruggekomen en hier tot zijn dood is blijven wonen.
Onder de welkomstpoort bij de inkomst van burgemeester Boreel zien we hier: J.E.W. Borgelink Fenema, K. in 't Hof, J.W. Stegink, burgemeester Boreel, naast hem G.H. Blankena, dan H.W. Kloosterboer, A.J. Nijendijk en W. van Schooten, de gemeenteraad van Bathmen in 1916.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek