Bavel in oude ansichten

Bavel in oude ansichten

Auteur
:   A.W. Jansen
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6059-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bavel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9 In de jaren twintig plaatsten de paters van NieuwIlpelaar een wegkruis op de splitsing van de Seminarieweg en de Kluisstraat. Voor de Ginnekense kapitein en beeldhouwerP.L.Douwes (18791965) was het de eerste grote opdracht. In plechtige processie brachten de paters het houten beeld naar de Kluisstraat, waar de pastoor van Bavel, deken dr. Dirck:x, een preek hield. Een feestavond in het klooster sloot de dag af Gevolg was wel, dat de kapitein moeilijkheden kreeg met zijn meerdere, wiens paard het kruis niet durfde passeren. Bij de aanleg van deA27 werd het verplaatst naar de Deken dr. Dirck:xweg. De foto dateert van de oorlogsjaren.

10 In de omgeving van de Seminarieweg vonden in 1944 zware gevechten plaats tussen terugtrekkende Duitse troepen en de Eerste Poolse Pantserdivisie. Hierdoor brandden tal van huizen af. Ook de vlak achter het kruisbeeld gelegen boerderij Seminarieweg 20 ging verloren. Hier was in de vorige eeuw de looierij vanA. de Kort gevestigd. Later was het pand eigendom van de familie De Bruijn. In 1913 werd er een nieuwe boerderij gebouwd. Rechts op de achtergrond de fraaie woning Seminarieweg

I 7, omstreeks 1915 gebouwd door G. Oonincx. Zowel de K1uisstraat (links) als de Semi-

narieweg (rechts) worden nu op de achtergrond doorsneden door Rijksweg A2 7.

110m vanaf de Seminarieweg in Bavel te kunnen komen moet men nu een omweg maken over het viaduct in de Nieuwe Bredaseweg. Wanneer men voorheen vanaf IJpelaar naar Bavel ging, had men dit gezicht op de kruising van de Oude Bredaseweg/Dorstseweg met de Seminarieweg /Kerkstraat. Dit stukje van Bavel wordt nog steeds 't Haantje genoemd, naar de herberg uit de achttiende eeuw, waaruit de twee woningen links zijn voortgekomen (nrs. 2 en 4). De herberg is wellicht genoemd

naar de brouwerij Den Rooden Haen in Breda, waarvan de eigenaar ook de herberg bezat. Aan de overzijde Cafe 't Haantje, waar tussen

1870 en 1970 getapt werd. De foto dateert van de jaren veertig.

12 In 1 870 begon Adrianus Havermans (1833-1898) in een nieuw huis een cafe, waarmee hij de traditie van

de vroegere herberg 't Haantje voortzette. In 1913 kreeg het cafeetje de huidige vorm. Het was toen al eigendom van de zoon Martinus (1867 -1951). In 1942 werd hij opgevolgd door diem zoon Piet (19151991). Op de foto uit de jaren twintig de vrouw van Martinus, Johanna Bastiaansen

(1 877 -1944), dochter van de houtzager aan de Bavelselaan in Ginneken. Opzij van het cafe staat haar man, die hout en steenkolen reed voor zijn schoonvader. De familie bewoonde het pand tot] 995.

Hoewel het cafe toen al 25 jaar gesloten was, bleefhet interieur geheel intact.

13 Tegenover Cafe 't Haantje (r) lag de Bavelse boterfabriek St. Brigida, met daarnaast een dienstwoning. Het gehele complex werd omstreeks 1977 gesloopt voor de bouw van de wijk 't Haantje. Voorbij deze woning een fraai dorpshuis (nr, 50), in 1908 als rentenierswoning gesticht door de smid Frans Heijlaarts. Na de oorlog kwam het huis in handen van de landbouwersfamilie Van der Avoort. Het achterste pand (m.48) werd in het begin van deze eeuw gebouwd door de weduwe van G. van den Hout.

Zij verkocht ook de grand voor de bouw van de melkfabriek.Van 1942 tot 1951 woonde er de postcomman-

dant van de rijkspolitie

W Arends. De ansicht dateert van deze peri ode.

14 In 1901 werd de R.K. Coop. Stoomzuivelfabriek

St. Brigida opgericht, met als president Christiaan A. Oomen ( 1 83 7 - 1 9 1 6) en als vice- president Antonius Christiaan A. Oomen (1851-1901). Gerardus Kriellaars (18701950) was penningmeester, terwijl C. v.d. Poel de eerste secretaris was. Er waren 89 boeren met 493 koeien uit Bavel en Heusdenhout bij aangesloten. Het gebouw werd ontworpen door FA. Oomes en 1. v.d. Pas. Als directeur werd ].H. van Geldrop aangesteld.Van 1906 tot 1942 was de lei ding in handen van Zacharias van der Poel (1 8851942), opgevolgd door Corn. Chr.deJongh (1907-1987). Op deze ansicht uit de begin-

jaren ziet men links, dus op de hoek van de Dorstseweg, de melkontvangst.

Stoomzuivelfabriek SI. Srigida - Savel

15 In 1929 bleek een drastische uitbreiding en modernisering van de fabriek noodzakelijk. Dat vergde een investering van f 60.000. Naast de fabriek stond de woning van de directeur. In 1910 werd dit pand aanzienlijk uitgebreid. Het deel naast de fabriek diende daarna als kantoor, de rest was woonhuis. Directeur Van der Poel moet een groot autoliefhebber en een van de eerste automobilisten van Bavel zijn geweest. In 1957 fuseerde St. Brigida met de Princenhaagse melkfabriek St. Martinus. Na de sluiting van de fabriek dienden de gebouwen onder meer als huisvesting voor de

Boerenbond. In 1977 viel het complex onder de slopershamer.

"

",

Kerkeind, Bavel

16 In 1648 kregen de hervormden de oude kerk van Bavel toegewezen. De katholieken weken uit naar het kasteel Ilpelaar, In 1743 kwam er een schuurkerk op de akker De Brake nabij de plaats waar nu aan de Kerkstraat het H. Hartbeeld staat. Pas in 1764 werd er op dezelfde akker ten noorden van de kerkschuur een pastorie gebouwd, nu Kerkstraat 47. Dit pand deed dienst tot 1837. De pastoor verhuisde toen naar Kerkstraat 10. De "oude pastorie" werd verkocht aan de smid Josephus Heijlaerts (1807-1884), wiens vader zich in 1798 als smid aan de Dorstseweg had gevestigd. De foto uit 1960

toont de zuidzijde (de achtergevel) van de voormalige pastorie.

17 Heijlaerts richtte de kamers langs de straat van de "oude pastorie", op deze foto van de voorzijde links, in als smederij. Na hem zette zijn zoon Frans (1860-1921) het bedrijf voort tot 1908. Hij verhuisde toen naar een nieuwe woning aan de overkant (nr. 50) en droeg de smederij over aan Johannes Jansen (1872-1950). Deze werd opgevolgd door zijn zoon Toon (1908-1986).In 1936 bouwde Toon Jansen naast de smederij een nieuw huis (nr, 35), waarin hij een winkel vestigde. De voormalige pastorie (nr, 37) liet hij in 1967 van nieuwe gevels voorzien, waarna dit eveneens een win-

kelp and werd. Beide zaken worden nu gedreven door de derde generatie Jansen.

1 8 N og een beeld van het dorp in de buurt van de smederij zoals dit er omstreeks 1940 uitzag. Links de huizen nr. 50 en 48. Tussen de schuur van de boerderij van Oomen en de woning nr. 48 werd begin jaren zeventig de lederwarenfabriekVan Gils gebouwd (nr. 46a). Op de achtergrond de toren van de kerk. Rechts de smederij van de familie Jansen. Toen dit pand in 1967 tot winkelpand werd verbouwd, bleef er achterin nog een srnidsvuur gehandhaafd. De schuur van Oomen verdween in de jaren tachtig, terwijl de lederwarenfabriek verhuisde naar de Dorstseweg.

Dorpsmederij. Bavel

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek