Bavel in oude ansichten

Bavel in oude ansichten

Auteur
:   A.W. Jansen
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6059-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bavel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

1 9 De Kerkstraat gezien vanaf de melkfabriek, omstreeks 1930. Rechts smederij Jansen, links de schuur van Oomen (nrs. 44/46). Het besneeuwde veld is de akker De Brake, met het in 1 91 9 geplaatste H. Hartbeeld. Net voorbij het Kerkeind lag aan de Kerkstraat tot 1960 een oude boerenwoning, die op de foto nog net achter het H. Hartbeeld zichtbaar is. Deze was in de vorige eeuw eigendom van JA. Diepstraten, vervolgens van de familie

A. Oomen en later van

JH. Oomen. In 1876 werd dit pand gesplitst in drie woningen, die omstreeks 1960 werden gesloopt (nu nrs. 25 en 27). Rechts op de achter-

grand het in 1901 gebouwde huis Kerkeind 3/5, bewoond door J Grauwmans.

20 Deze ansicht toont ons hetzelfde punt omstreeks 1955. Links de schuur van Oomen, rechts de winkel van Toon]ansen (nr. 35) en daarachter het huis nr. 33, later uitgebouwd tot Bastiaansen Woninginrichting b.v. Op de andere hoek van het Kerkeind (nr. 31) het pand, waarin nu een cafetaria is gevestigd. Het werd, evenals het winkelpand nr. 35, in de jaren dertig gebouwd door architect ]. Savenije uit Ginneken. Het

H. Hartbeeld werd in 1919 vervaardigd door de firma

H. Dirckx uit Breda. Op 1 juni van dat jaar trok een plechtige processie vanuit de kerk naar het Kerkeind, waar deken

dr. Dirckx de parochie toewijdde aan het H. Hart.

21 Op het huiclige Kerkeind stonden in 1950 maar enkele huizen. Links nr. 3 15. toen bewoond door A. Roovers en ]. Grauwmans. Daarachter de eeuwenoude boerderij, waar tot het begin van deze eeuw de familie A. Diepstraten woonde. Ook de akker De Brake was oorspronkelijk eigendom van deze familie. Omstreeks 1900 kwam de hoeve in bezit van de familie Lensen. Van 1910 tot 1928 woonde er A. Boemaars, gevolgd door A. Herrijgers en in 1932 door de tuinder

W Langen. De twee oude schuren werden in 1926 vervangen door een stenen schuur. In april 1968 viel het complex onder de slopershamer, waarna er huizen verre-

zen (Kerkeind 11 tim 21). De woningen rechts dateren van 1951.

22 In 1865 nam Josephus Rommens (1818-1897),molenaar op de watermolen van Meerle, het initiatief voor de bouw van de bergkorenmolen De Hoop op een akker aan de weg van Bavel naar Ginneken. Er kwarn meteen een molenaarshuis aan de straat bij (Oude Bredaseweg 19). In 1897 volgde Charles Rommens (1864-1939) zijn vader als molenaar op. In 191 1 verkocht hij de molen aan zijn zwager Janus van Riel (18691912).Veertien jaar later was de beurt aan diens zoon Jan (1896-1967). Deze was tevens wethouder van NieuwGinneken. In 1957 nam zijn zoon Frans van Riel de molen over. Deze laatste huwde met Maria van der Westerlaken,

dochter van de Ulvenhoutse molenaar. De molen werd in 1978 gerestaureerd.

23 Deze foto laat ons zien, hoe men voor de aanleg van de All vanuit Ginneken Bavel kon bereiken. De autoweg heeft niet alleen de buurtschap Ilpelaar afgesneden van Bavel, maar ook de oude toegangsweg van Ginneken naar Bavel verbroken. Hierdoor kwam de rechtstreekse verbinding tussen Ginneken en Bavel te vervallen. Links de Oude Bredaseweg met op de achtergrond de boterfabriek, rechts hiervan het molenaarshuis met de schuur en de molen De Hoop. Rechts van de molen is nog net de hoeve aan het Kerkeind te zien (zie bij 21). Waar de boer op het land bezig is loopt nu de Rijksweg. De grond was vroc-

ger eigendom van Oornen en Boomaars. De foto werd gemaakt in de jaren zestig.

24 Onder deze ansicht van de Kerkstraat, gemaakt rond 1940, staat nog de oude naam voor dit deel van het dorp:

Kerkeind. We kijken hier vanafhet dorp in de richting van 't Haantje. links Kerksrraat

1 7 a, in 191 3 gebouwd door Christiaan Oomen. Verderop nr. 21, rond 1920 gebouwd doorG.Oprins (1885-1967), ook wei "Gerrit de post" genoemd. Hi] had toen het postkantoor aan huis. In het volgende pand uit 1934 (nr. 23) woonde M. Brouwers, die zowel kapper, kleermaker als koster was. Op de hoek van het Kerkeind (nr. 31) de slagerij van H.C. Wirken en bij het H. Hartbeeld de woning van Th. Buijs (nr. 33). Op de

achtergrond de "Winkel (nr, 35) van Toon Jansen.

25 Deze ansicht toont hetzelfde gedeelte van de Kerkstraat, angeveer twintig jaar later. De boomgaard tussen nr, 17a en nr. 21 was al ten dele bebauwd met een mod erne waning (19a), terwijl tussen het hoekpand met het Kerkeind en de waning van M. Brouwers een blakje van twee woningen (nr, 25 en 27) de plaats van de oude baerenwaning had ingenamen (zie fota 19). In het witgeschilderde pand nr, 1 7 a was architect

H. Blakdijk gevestigd. In het nieuwe huis waande

G. Meeuwissen - van Hoek, met daarnaast nag steeds de huizen van G. Oprins,

M. Brauwers en H. Wirken.

Voarbij het Kerkeind de panden van C. Bastiaansen en Toon Jansen.

26 Aan de oostzijde van de Kerkstraat staat tegenover het Kerkeind al eeuwenlang een grate hofstede (nr. 44 en 46). De ouderdom van deze boerderij is niet precies bekend. Aan het einde van de achttiende eeuw was deze eigendom van Adriaan Schaliboom. De dochter uit zijn tweede huwelijk, Maria, was getrauwd met Christiaan Oomen uitTeteringen. Door een deling in 1837 kwam de boerderij in handen van de familie Oornen, wat tot heden zo gebleven is. In 1925 kreeg het huis de huidige vorm. De grote schuur naast de boerderij verdween in de jaren tachtig. De foto werd genomen in

1946 ter gelegenheid van een bruiloft ten huize van de familie Oomen.

27 Het beeld van de Kerkstraat wordt nog steeds bepaald door tal van fraaie dorpshuizen, die hier vooral tussen 1895 en 1915 zijn opgetrokken. Vaak waren het "rentenierswoningen" van boeren die zich uit het bedrijf hadden teruggetrokken. Aan de westzijde van de Kerkstraat vallen vooral nr. 1 7 en nr. 1 7 a op. In 1896 bouwdeAntoni Oomen uit Princenhage het pand Kerkstraat 1 7. Het huis op deze foto (nr. 17a) werd

in 1913 gesticht door Christiaan Oomen, naar een ontwerp van de architecten P.A. Oomes en 1. van der Pas. later woonden er zijn dochters Goverdina (1888-1958) en Maria (1876-1950). Om-

streeks 1960 kreeg het pand zijn huidige vorm en werd het geheel wit geschilderd.

28 De weg op deze foto uit 1908 is de huidige Kerkstraat richting dorp, net voorbij het Kerkeind. Het herkenningspunt is de fraaie dorpswoning links, nu Kerkstraat 42, gebouwd omstreeks 1 870 door de looier Jan Baptist van Disseldorp (1842-1893). De zoon Adrianus vertrok in 1907 naarTeteringen, waarna de zaak werd voortgezet door ].G.H. Bruijns, getrouwd met Adriana van Disseldorp. Vervolgens kwam het complex in handen van de landbouwer Frans van der Avoort. Het volgende huis (m. 40) werd omstreeks 1880 gebouwd door de landbouwer Willem Robs. Aan de westzijde was de weg

tot het dorp onbebouwd. Dit gebied werd de .Brandkuil" genoemd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek