Bavel in oude ansichten

Bavel in oude ansichten

Auteur
:   A.W. Jansen
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6059-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bavel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29 Een beeld van de kom van Bave! omstreeks 1900. De Maria-Hemelvaartkerk was pas een tiental jaren in gebruik. Rechts de nog steeds bestaande boerderij van de weduwe van Willem Kriellaars (Kerkstraat 3). Daarachter de oude gemeenteschool (Brigidastraat 2/ 4 / 6), met daarnaast het dak van de "nieuwe" school (Brigidastraat 10/12). Links de herberg van C. Bruininckx (Kerkstraat 10). Achter de schutting de tuin van de pastorie (m. 8), tussen 1 887 en 1 9 1 0 bewoond door pastoor W van Hees. Het huis bij de kerk is het hoekpand van de Kloosterstraat. In 1900 woonde er post bode en winkelier Leon Diepstraten (1867 -1917).

30 Vanaf de plaats waar nu in de Kerkstraat de rotonde ligt, werd omstreeks 1900 deze foto gel11aakt. links de boerderij van Boomaars (nr, 14), die nu nag bewoond wordt door deze familie. Daar voorbij had Pieter Bruininckx in 1886 een huisje gezet, waar in 1908 de leerlooier ].A. Smeekens zijn bedrijf vestigde. Het huidige pand (nr, 12) werd in 1914 opgetrokken. De Herberg van Bruininckx (nr, 10) is op de foto nog net zichtbaar. Vervolgens weer het hek van de pastorie (nr, 8) en het huis van Diepstraten (nr, 2). Rechts achter de bomen het kerkhof, waar van 1488 tot 1888 de oude

St.-Brigidakerk heeft gestaan. De toren stond vlak bij het in 1888 gebouwde dodenhuisje.

3 I Een beeld van de Kerkstraat ter hoogte van Cafe Bruininks voor 1 950. In het midden de van 1853 daterende boerderij van de familie Kriellaars. In de jaren vijftig werden het stalgedeelte en de schuren afgebroken en vervangen door nieuwbouw voor de kunstmesthandel van Toon Kriellaars. Daarnaast de boerderij van de familie Van Riel- Kriellaars. In het linkergedeelte was voor 1830 de herberg van de weduwe Schoenmakers gevestigd. Het complex werd gesloopt voor de aanleg van 't Hof Uiterst rechts de eveneens afgebroken schuur van nr. 7. Vooraan Cafe Bruininks en rechts daarvan nr. 12, waar tot omstreeks 1937 de looier Smeekens

woonde en daarna de winkel van Piet van Ginneken gevestigd was.

32 In 1826 kreeg de kuiper Cornelis Wirken patent als tapper. De oude boerenwoning, nu Kerkstraat 10, heeft tot na 1900 dienst gedaan als herb erg. De dochter Johanna was in 1843 getrouwd met Pieter Bruininckx uit BaarleNassau. Vanaf 1846 was dit echtpaar eigenaar van de herberg. In 1 9 1 0 liet Clasina Eskens, weduwe van Cornelis Bruininckx, het oude pand vervangen door een nieuw cafe. Rechts achter de oude boom (zie ook 29 en 30) werd in 1925 een stuk aan de herberg gebouwd, met verdieping en "Franse" kap. In 1924 kwam er langs de voorgevel een veranda. De uitbouw tot zalencentrum be-

gOll in de jaren vijftig. De foto dateert van de periode 19141918.

33 Na 160 jaar in handen van de hervormden te zijn geweest, kwam in 1809 de oude Brigidakerk weer ter beschikking van de roomskathoheke parochie. Het meer dan vier eeuwen oude kerkgebouw was echter omstreeks 1880 hard aan vervanging toe. Het initiatiefhiertoe werd genomen door pastoor P. Leijten (1881-1885), in 1885 benoemd tot bisschop van Breda. Het ontwerp van de architect JJ van Langelaar kostte ruim f 66.000 en kon door de parochie uit eigen middelen worden betaald. Op 23 mei 1887 kwam bisschop Leijten de kerk van 0.1. Vrouw Hemelvaart inwijden. Voor her huis op de hoek de

uitgever van deze ansicht, Leon Diepstraten, met zijn kinderen Marie en [o.

BAVEL

Kork

1'010 v:lII Erp. U1li:. Leon D1epstrattn.

34 De neogotische kerk van architect Van Langelaar werd in de jaren na de inwijding in dezelfde stijl ingericht. De meeste beelden en altaren kwamen uit het atelier van Cuijpers-Stolzenberg in Roermond. De gebrandschilderde ramen in het koor werden, evenals het hoofdaltaar, direct bij de bouw geplaatst. Het Maria-altaar volgde in 1890, evenals de preekstoel, de becldengroep van de H. Familie en de schilderingen naast het hoofdaltaar. In de jaren daarna kwamen, vooral door giften van de parochianen, het Brigida-altaar, de beschildering van de muren en de kruisweg tot stand. In 1974

vond een restauratie van het interieur plaats, waarbij veel behouden kon blijven.

35 Omstreeks 191 0 maakte de Ginnekense fotograaf Aug. Melai deze ansicht, in opdracht van Leon Diepstraten. Voor de kerk ziet men de waterpomp, die daar in 1900 werd geplaatst op een eeuwenoude waterput. Her terrein waarop men de kerk gebouwd had, was nogal krap. Het was eigendom van de gemeente Ginneken en Bavel. Op de punt stond het brandspuithuisje en op het huidige kerkplein een blok van enkele kleine gemeentewoningen. Behalve een stuk grond naast cafe Bruininks had de parochie echter weinig keus. Op de voorgrond een van de drie lantaarns die Bavel in die tijd rijk was. Ze brandden op olie en werden geplaatst in 1886.

R. K. Kerk - Savel

, -l.

36 Nog een ansicht van hetzelfde plUlt, gemaakt rond 1925-1930. Leon Diepstraten herbouwde in 1895 het oude huis op de hoek (zie ook foto's 29 en 30) en breidde het in 1906 nog verder uit, Diepstraten (1867 -1917), die postbode was, hield in die tijd postkantoor aan huis. Vanouds was er echter ook een winkel gevestigd. In 1923 werd het pand verkocht aan Cornelis van der Velden, die er een koffiehuis van maakte. In 1934 kwam het in handen van Piet van Engelen, die behalve een cafe ook een winkel exploiteerde. Zijn zoon [os sloot in 1968 het cafe en maakte er een Sparwinkel

van. In het vroegere cafe is nu een drogisterij gevestigd.

R. K. Kerk. Bave!.

37 Lang voor de bouw van de kerk kwam er in 1837 een nieuwe pastorie (Kerkstraat 8). De oude (zie 16 en 17) was te klein en lag te ver van de Brigidakerk. Door een schenking van oud-pastoor Van der Steen kwam de parochie in het bezit van het huis Kloosterstraat 3, waarbij een flinke tuin behoorde. Door ruil kon een stuk grand tussen Bruininks en het hoekpand worden verworven. De ingang van de pastorie kwam zo aan de Kerkstraat tegenover het oude kerkgebouw te liggen. Het ontwerp van architect A. v.d. Aa werd uitgevoerd door aannemer P. Soffers voor f 3500. Op deze ansicht uit

1915 zien de pastorie en de tuin er bijna net zo uit als in 1995.

Pastorie - Bavel

38 Bavel heeft, evenals Ginneken, vanouds een eigen gemeentelijke school gehad. Deze is eeuwenlang in het dorp naast de oude kerk gevestigd geweest (Brigidastraat 2, 4 en 6). Het moet in vroegere tijden wel een erg paver "schoolhuis" zijn geweest. Pas in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd het vernieuwd en vergroot tot drie lokalen (nrs. 4 en 6). Het oudste stuk van de school werd herbouwd als woning voor het schoolhoofd (nr, 2). In 1901 kwamen er echter een nieuwe drieklassige school en oak een nieuwe waning voor het hoofd van de school (nrs. 10 en 12). Dit gebouw heeft dienst gedaan

tot in de [aren zeventig. Daarna was er onder meer "Het Hoekhuis" gevestigd.

foto van Erp. Ui~. Leon Dlepstraten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek