Bavel in oude ansichten

Bavel in oude ansichten

Auteur
:   A.W. Jansen
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6059-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bavel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39 In 1883 ging de hoofdonderwijzer Adriaan Kuijpers met pensioen en volgde Cornelis van der Poel (18541941) hem als schoolhoofd op. Op 28 juli 1920 kwam de "Stichting r.k. school voor jongens en meisjes" tot stand, waarna bij besluit van de gemeenteraad de openbare school opgeheven werd. Een jaar later verwierf de stichting de gebouwen in eigendom. In 1920 werd Johannes van der Poel (1889-1972) het eerste hoofd van de St. Aloijsiusschool, wat hij tot 1954 is gebleven. De bijzondere school was de eerste jaren zowel voor jongens a1s meisjes toegankelijk, totdat de zusters in 1930 de St. Brigidaschool

voor meisjes openden. De foto dateert van de eerste jaren van deze eeuw.

40 Deze foto van 1 1 april 1917 laat de achterzijde zien van de huizen aan de Brigidastraat, bedolven onder een flink pak sneeuw. Links de voormalige gemeenteschooJ (nrs. 4 en 6); midden voor de kerk het pand van bakker Van Kuijk met daarnaast de bijbehorende schuur. Rechts het in 1901 gebouwde huis van het schoolhoofd en de nieuwe gemeentelijke school (nrs. 10 en 12). De foto werd als briefkaart door Jan van der Poel, later hoofd van de school, verzonden aan zijn verloofde in Holland, met de mededeling: .Zo zag het er hier woensdagmorgen uit."

41 Ongeveer hetzelfde beeld als de voorgaande foto, nu echter zonder sneeuw, toont deze ansicht uit de jaren vijftig, genomen vanaf de Deken Dr. Dirckxweg. Na veertig jaar is de achterzijde van de Brigidastraat nog bijna onveranderd. Links weer de voormalige gemeenteschool. Tussen 1947 en 1981 was hier het hulppostkantoor gevestigd. In de rest van de vroegere school woonde de postbesteller Rinus Diepstraten, die er voordien ook nog een Iietsenwinkel bij had. Zijn dochter Cor deed het postkantoor. Toen dit verplaatst was naar de Deken Dr. Dirckxweg werden de oude panden gesloopt en kwamen er nieuwe winkels voor in de plaats.

42 In het centrum van Bavel kan men nagenoeg geen foto maken zonder dat deze gedomineerd wordt door de kerk. Hier een kijkje in de Brigidastraat, zoals deze er voor

1960 uitzag. Links de schuur en de winkel van bakker Van Kuijk (nr. 8), nu de winkels van bakkerVan Kuijk en slager Van Kuijk; vervolgens het eerste schoolgebouw (nrs. 6 en 4), in die tijd postkantoor, nu twee specialiteitenwinkels, daarna het vroegere onderwijzershuis (nr. 2), waarin nu Bastiaansen Mode is gevestigd. Tot 1979 woonde er jarenlang schoenmaker A. Adriaansen ("Toon de Looier "). Op de achtergrond de boer-

derij van de familie Boomaars (nr. 14). Het Kerkplein werd in de jaren zestig aangelegd.

43 In 1887 kocht Iosephus van Kuijk (1837 -1909) een stukje grand van de .Armenakker" , gelegen tussen de eerste school en de huidige Deken Dr. Dirckxweg. Hij bouwde naast het schoolhuis een huisje met een zadeldak, waarin hij een winkeltje en een bakkerij begon (Brigidastraat 8). Later kwam er ook nog een houten schuur naast. Zijn zoon Janus (1879-1949) zette de zaak voort. In 1926 werd de voorzijde met een verdieping verhoogd. Omstreeks 1970 bouwde ]. CA. van Kuyk op de plaats van de oude schuur een modern pand voor bakkerij Van Kuijk. Tien jaar later verrees er op de

plaats van het vraegere winkelpand de nieuwbouw van slagerij Van Kuijk.

44 Deze foto, gemaakt op 13 [uni 1893 voor de oude gemeentelijke school, is de oudst-bekende schoolfoto van Bavel en geeft bovendien een mooi beeld van de huidige Brigidastraat aan het einde van de vorige eeuw. Rechts het eerste schoolgebouw (nr. 4 en 6), daarnaast het huisje (nr. 8), waarin Jef van Kuijk

in 1887 zijn bakkerij en winkel begon. Wellicht staat hij zelf in de deuropening. Op de achtergrand het hoekpand van de huidige Brigidastraat en de Deken Dr. Dirckxweg. Links het hek rand het veld naast de kerk, waar nu het Kerkplein ligt. In 1888 bouwde de parochie hier een dienstgebouw - op de foto

nog net zichtbaar - dar omstreeks 1 91 5 weer afgebroken is.

45 Een beeld van het begin van de Kloosterstraat, zoals deze er omstreeks 1925 uitzag. Op de achtergrond Brigidastraat 2, waar to en schoenmaker H. Adriaansen ("Drik de Looter") woonde. Achter de kerk stonden rond 1900 vier huisjes, waarvan de parochie er in 1905 twee had aangekocht, met de bedoeling hier een nieuwe pastorie te bouwen. Daar kwam echter niets van, omdat het blokje van twee huizen van de familie Marijnissen (Kloosterstaat 2) niet te koop was. In 1927 verkocht de pastorie de andere twee dan ook weer, respectievelijk aan de gezusters Giesbergen (nr. 2a) en C. van Disseldorp (nr. 4). Het eerste was toen al afgebroken. Later

werden beide herbouwd. Op de foto de woning van Marijnissen.

46 Rond 1 840 vestigde Comelis van Disseldorp zich in de huidige Kloosterstaat als bakker, herbergier en slachter. Na 1900 werden bakkerij en winkel verschillende malen verbouwd. Vanaf 1 881 zette de zoon Dingeman (1 8441922) de zaken voort, later opgevolgd door diens zoon Kees (1880-1950). Het cafe moet rand 1920 gesloten zijn. Zijn pand Kloosterstraat 6, op de foto geheellinks, dateert in deze vorm van 1930. Achter de kerk her huis van Marijnissen (nr. 2). Op nr. 4 woonde eerst schoenmaker A. Evers. Na 1960 was hier enkele jaren de kruidenierswinkel van Cor Meeuwissen-van Disseldorp gevestigd. Later

woonde er bakker Jan van Disseldorp. De ansicht dateert van de jaren vijftig.

47 Op deze ansicht uit de jaren dertig ziet men rechts de oneven zijde van de Kloosterstraat. Tegenover de kerk twee oude huisjes (1 en 3), die vanaf 1923 bij het klooster hoorden. Op nr. 1 was aan het begin van de vorige eeuw de tapper en winkelier Jan de Kort gevestigd. Na 1830 zette Godefridus Bruijns de zaken voort. Het cafeetje bleefbestaan tot rond 1900, de grutterij van Klaas en Ians Bruijns tot 1923. Vervolgens het klooster (nr. 5), gebouwd in 1923 en het patronaatsgebouw (nr. 7) uit 1911. In het huis rechts uit 1878 (nr.9), woonde de looier ]. Martens. Patronaat en woning moesten omstreeks 1973 plaats maken

voor de aanleg van een plein. Het klooster werd in 1995 gesloten.

48 In 1914 kwam, mede door toe do en van deken dr. Dirckx, de R.K. Cooperatieve Tuinbouwvereniging St. Brigida tot stand. In 1924 bouwde deze organisatie aan de Kloosterstraat (nr. 14) een loods, die men in Bavel al spoedig "de veiling" noemde. Het was het inzamelpunt voor de produkten van de Bavelse tuinders, zeals frambozen, bessen en aardbeien. Het vervoer naar de veiling in Breda was aanbesteed onder de transportbedrijven uit de regio. In 1965 nam de tuinbouwvereniging aan de Brigidastraat eennieuwe loods in gebruik (nr, 47, nu de .Boerenbond"). Het oude pand werd vervolgens ver-

kocht en verbouwd tot garagebedrijf De vereniging he eft bestaan tot 1979.

.~

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek