Bavel in oude ansichten

Bavel in oude ansichten

Auteur
:   A.W. Jansen
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6059-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bavel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59 Op 5 oktober 1934 haalde Bavel feestelijk pastoor P.].Doens (1884-1979) in, wiens pastoraat tot 1959 zou duren. Op de weg van Ginneken naar Bavel werd hij aan de parochiegrens welkom geheten door het gemeentebestuur van Ginneken en Bavel, en door de besturen van de verenigingen. Op de foto zien

we vanaf rechts: de nieuwe pastoor P.J. Doens, diens broer, later pastoor te Ginneken, E.J. Doens, burgemeester jhr. mr. Th. E. Serraris (18751946), die een welkomswoord spreekt, wethouder J.B. Oomen (1880-1970), de latere wethouder ].B. van Gestel en de gemeentesecretaris A.G. Bastiaansen (1878-

1950). Op de achtergrond enkele ruiters van de Ruitersportvereniging Juliana.

60 Na de verwelkoming stapte het gezelschap in de auto's, om daarmee, voorafgegaan door de ruiters van "Juliana" en de Harmonie St. Cecilia, op weg te gaan naar de kerk in Bavel. Uiterst links de harrnonie met het vaandel, in het midden wethouder Oomen, EJ Doens, toen nog pastoor te Heikant; de pastoor van de Mariakerk te Ginneken [os. Baeten, later bisschop van Breda; burgemeester Serraris, pastoor PI. Doens en gemeentesecretaris A. G. Bastiaansen.

61 Bij de kerk heette wethouder ].H. Oomen de nieuwe pastoor in een korte toespraak welkom. Links van pastoor Doens zijn broer, die later pastoor was van de Laurentiusparochie te Ginneken. De schooljeugd van Bavel zong een welkomstlied, waarna in de kerk de installatie van pastoor Doens plaatsvond. Bij de bruidjes zien we rechts Treesje Diepstraten en daarnaast Nel Meeuwissen. Op de achtergrond bakkerij Van Kuijk en Brigidastraat 6, waar van 1947 tot 1981 het postkantoor was gehuisvest. Daarnaast het huis van postbode en fietsenmaker Rinus Diepstraten (nr. 4).

62 Een opname van de laagste klassen van de Aloijsius school met juffrouw An Oomen, gemaakt op 19 juli 1934.Van links naar rechts, vanafboven, enz.: Chr. Embrechts, Jan v.d. Ouweland, Wim Huijbregts, Janus Jansen Hzn., Piet Pijnen, Kees Leemans, Frans Romme, Jan PijpersAntz.; Cor Bruininks, Frans van Hooft, Sander Oomen, Kees van Dongen, Toon Bastiaansen Adrzn., Dre Couweleers, Bart Nous, Kees Marijnissen Antzn., Toon van Gestel Izn., Wim de Kivit, Sjef Nuijten, Janus van Riel [zn., Louis Peemen, Kees v.d. Poel Zachzn., Jan Boomaars Czn., DirkVoesenek, Piet Kouwenberg, A. Nous, Kees v.d. Velden; Chr. Jansen Hzn., Bertus

Vissers, Theo Maas, Alex de Hoon, Ios Schaerlaeckens, Jan Couweleers, Janus v.d. Ouweland, Harrie Tielen.

63 In 19 I 5 kocht de "Congregatie van de Paters van de heilige Harten van Jesus en Maria" van de familie De Bruijn het landgoed De Kleine I]pelaar. De in 1797 gestichte congregatie van de Witte Paters legt zich in Nederland vooral toe op zielzorg en uitzending naar de missie, met name naar de Cook-eilanden en Indonesie. Naast het "noviciaat" werd hier in 1923 ook het centrum van de zel£standige Nederlandse provincie van de congregatie gevestigd. Op de foto, genom en in I 934 voor de hoofdingang van het klooster, van links naar rechts, de paters Capracius Franken, Joachim Kaptein, de provinciaal Gualbertus

Cools (1885- I 973), Gregorius Verdonk en broeder Alfons Ruiter.

64 Op dinsdag 21 mei

1935 vierde de pas-aangetreden pastoor P Doens zijn zilveren priesterjubileum, hetgeen voor Bavel aanleiding was voor een groot feest. De jubilaris werd in plechtige processie van de pastorie naar de kerk geleid. Op de foto verlaat pastoor Doens de pastorie, in gezelschap van zijn broer E.]. Doens (r), enkele gasten, de kapelaan en enkele Bavelse theologanten, van links naar rechts: 1. Stevens,

F. Kriellaars, pater Gualbertus ss. cc., P van Hooijdonk, ?, 7, P Kriellaars, A. van Hooijdonk, P Doens en E. Doens. Links de dames Van Ginneken en G.Oomen.

65 In 1873 richtten]anus van Loon van de Tervoortseweg en herbergier C. Bruininckx de Koninklijke Scherpschu ttersvereniging

St. Hubertus op. Meer dan een eeuw had de schutterij haar doelen achter Cafe Bruininks. Men moest echter omstreeks 1990 verhuizen naar de Lage Aard. Op de foto uit 1935 zien we een zestalleden van de vereniging, die wen 26 actieve schutters telde. Vooraan, vanaf Iinks: A. Diepstraten, Sjef Jansen, A. Bastiaansen, A. van Dorst, Kees (?) van Loon en Kees van de Laar. Naast "Hubertus" is ook de handboogschutterij "Soranus" (anno 1866) vanouds bij Bruininks onderdak. De bo-

men van de scherpschutters van "Wilhelmina" stonden echter achter "De Brouwers".

66 Op 16 oktober 1931 werd de Ruitersportvereniging Juliana opgericht door Jan van Riel, Cor van Engelen en Cees van Hooijdonk, met de kapelaan als geestelijk adviseur. Er waren toennegentien leden, onder wie tien ruiters. Bij het tienjarig bestaan in 1941 werd op het huidige Kerkplein deze foto gemaakt. Te paard, van links naar rechts: Willeke van Riel, Antoon Kriellaars, CorThielen, Jan Leemans, Piet Houtepen, Christ Diepstraten, Jan van Kuijk, Jack Oomen, Jan van de Avoort, [aneke Huijbregts en Willem Leemans. Zittend: Jan van Riel, Cor van Engelen, Nil Boomaars, kapelaan Romme, Jan Oomen, Jan

Jansen, Janus van Kuijk, Harry Oomen en Kees van Hooijdonk.

67 In 1920 kwam op initiatief van deken dr. Dirckx en in samenwerking met de in 1917 opgerichte R.K. Boerenbond, de "R.K. Jonge Boerenstand" tot stand. Deze jongerenvereniging, waarvan alleen boerenzonen lid konden worden, hield zich bezig met de aanleg van proefvelden voor suikerbieten, veebeoordeling en met het geven van tuinbouw- en melkcursussen. In 1965 werd de organisatie omgezet in de "Katholieke Plattelands Jongeren". Van deze sociaal-culturele vereniging kunnen ook niet-agransehe jongeren lid worden. De foto in de tuin van de pastorie werd gemaakt bij het zilveren jubileum van R.K.].B. in

1945. In het midden de geestelijk adviseur, pastoor

P. Doens.

68 Op 1 januari 1942 ging Ginneken-Dorp dee! uit rnaken van de gemeente Breda. Het pcrsoncel van de Ginnekense politie werd ten dele overgenomen door de gemeente Nieuw-Ginneken. Na de oorlog ging deze dienst op in de rijkspolitie. Op de foto, genomen in de zomer van

1 947, wachtmeester 1 e klas ws. Arends (1900-1971) met zijn hond en wachtmeester ]. Wijnstok. Arends trad in 1929 in dienst bij de gemeente Ginneken en Bavel. Na de oorlog was hij posteommandant van de rijkspolitie van Bavel-Heusdenhout. Van 1942 tot 1951 woonde hij op Kerkstraat 48, waar ook de post gevestigd was. Op de

achtergrond de panden Brigidastraat 4 en 6, en bakkerij Van Kuijk (nr. 8).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek