Bavel in oude ansichten

Bavel in oude ansichten

Auteur
:   A.W. Jansen
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6059-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bavel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69 Harmonie Cecilia op mars in de Kerkstraat. Vermoedelijk betreft het de optocht van de "H. Kindsheid" op 4 augustus 1946. Vooraan de vaandeldrager C. v.d. Laar, daarnaast het bestuur, vanaf links: J. van Riel, Ch. Bastiaansen, voorzitter C. de Jong, Jan Jansen Pzn. en C. van Gestel (met hoed). Bij de muzikanten ziet men Toon Jansen (grote trom) , Rinus Brouwers (kleine trom) , tussen hen in Koos Jansen Pzn, en Chr. Marijnissen (trombone). N aast het gezelschap de dirigent L Evers. Rechts de stal van de boerderij van J. Boomaars. In het huis links (ill. 18) woonde toen G. Kriellaars, in het huis daarnaast (ill. 16) A

Voermans. Dit pand is verdwenen bij de aanleg van de Zr. Boomaarsstraat,

70 Op 31 oktober 1948 vierde Harmonie St. Cecilia haar zilveren jubileum. De oprichting op 1 november 1923 was her indirecte gevolg van de Koninginnefeesten van dat jaar, waarbij zich het "gemis aan muziek"had doen gevoelen. Initiatiefnemers waren].H. Oomen (voorzitter), deken dr. Dirckx (president) en J. Marijnissen. Men begon met 45 werkende leden. De viering van her jubileum yond op 3 1 oktober en 1 november 1948 plaats met een receptie en twee jubileumconcerten in het patronaatsgebouw. In mei 1949 organiseerde de harmonie bovendien een groot muziekconconrs. De foto van het ju-

bilerende gezelschap werd genomen voor de voormalige meisjesschool.

71 Tijdens een kampweek bij Bavel van 28 juli tot 5 augustus 1951 bouwde het Brabantse Studentengilde van 0.1. Vrouw op de Roosberg een Mariakapel, naar een ontwerp van Vincent van Herik. Na een dienst in de openlucht op de speelplaats van de meisjesschool, werd dit beeld op 5 augustus in processie naar de hei gebracht, waar de Bredase bisschop monseigneur

J. Baeten de kapel inwijdde. Het beeld werd gedragen door, van links naar rechts:

Leentje Smeekens, (?), Nel Boomaars en Riet v.d. Veeken, terwijl Toke Martens de bruidjes begeleidde. Het beeld moest in 1982 worden

vervangen door een goedkopere uitgave, omdat het originele verdwenen was.

72 In 1957 kregen Ulvenhout en Bavel eindelijk een directe verbinding. De nieuwe "kunstweg" was 2730 meter lang, 1300 meter korter dan de oude weg over Ginneken. In het vroege voorjaar van 1957 began de aanleg van de weg, hetgeen met een gemoedelijke bijeenkomst ter plaatse gepaard ging. Op deze foto op de huidige Deken Dr. Dirckxweg is het gezelschap in afwachting van de officlele gebeurtenis. Van rechts naar links: c.A. Dekkers, hoofd Open bare Werken, ing. o.H.M. van Damme van dezelfde dienst, secretaris G.H. van Zwol, die alvast de schop hanteert, burgemeester ].A.M.

Rouppe van der Voort en ir. Determan van Ingenieursbureau Van Kleef.

73 Uiteindelijk arriveerde de buldozer, waarmee de burgemeester de aanleg officieel van start moest laten gaan. Op de foto vanaf links OH.M. van Damme, CA. Dekkers, G.H. van Zwol en ir. Determan. De burgemeester krijgt in de cabine instructies van de machinist. De weg werd aangelegd door aannemersbedrijf Schapers en De Bont. Samen met enkele kleinere werken kostte de aanleg de gemeente J 300.000. De foto biedt vanaf de Deken Dr.Dirckxweg nog een vrij uitzicht op de achterzijde van de Aloijsiusschool (voor de kerk) , de achterzijde van bakkerij Van Kuijk, het oude post-

kantoor en de waning daarnaast aan het eerste deel van de Brigidastraat.

74 Op zaterdag 20 juli

1957 was het groot feest in de gemeente Nieuw-Ginneken. De nieuwe weg van Bavel naar Ulvenhout werd officieel in gebruik genomen, hetgeen vooral voor Bavel aanleiding was de bloemetjes buiten te zetten. Vanuit Bavel trok de Harmonie St. Cecilia op naar de Bavelse Hei, terwijl vanuit Ulvenhout Harmonie Constantia hetzelfde deed. Op de foto de Bavelse harmonic aan het begin van de Roosbergseweg. Vooraan vaandeldrager Kees v.d. Laar, verder vanaf links Janus Meeuwissen, Sjef van Kuijk, voorzitter dokter M.M.C.A. Mol, Toon Jansen, Frans Kennis, dirigent 1. Evers en tamboer Jan [orissen. Achrer hem Jan Schaerlaeckens.

75 Op de Bavelse Hei yond vervolgens de opvoering van een openluchtspel plaats, dar door de Ginnekense schrijver Henri 't Sas (1877-1966) speciaal hiervoor geschreven was. Na afloop yond de onthulling plaats van een bank aan de nieuwe weg. De dochter van de burgemeester, Dorit Rouppe van derVoort, hees de vlag, waardoor de bank vrij kwam. Daarna liet de jeugd ontelbare ballonnetjes op. De menigte trok vervolgens met de harrnonieen voorop naar Bavel, waar het bi] "De Brouwers" groot feest was. Op de foto ziet men

links Harmonie Constantia uit Ulvenhout, in het midden de burgemeester en zijn dochter en rechts de heer CA. Dekkers

van Openbare Werken. De bank staat er na bijna veertig jaar nog steeds.

76 In 1959 volgde pastoor J.F.]. Vermeulen (1902-1985) pastoor P. Doens op, In 1972 ging hij met emeritaat, maar bleef wel in Bavel wonen en assisteren. Vanaf 1960 was er in Bavel namelijk geen vaste kapelaan meer. Gedurende vele jaren verlenen de Witte Paters van De Nieuwe Ilpelaar echter assistentie in de Bavelse parochie. Van 1960 tot 1963 nam pater Bruno Blommesteijn ss.cc. (1919-1963) de functie van kapelaan waar, In 196 3 stierf hij onverwachts tijdens een zomerkamp met Jong Nederland. De foto van pastoarVermeulen (r) en pater Blommesteijn (1) werd genomen in 1960 bij de in-

trede van dr. WL.P. de Kart als burgemeester van NieuwGinneken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek