Beek in oude ansichten

Beek in oude ansichten

Auteur
:   J. Mennes
Gemeente
:   Beek
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4020-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Gemeentesecretaris Guill. Lemmens met zijn gezin voor zijn snelpersdrukkerij.

Beek (L)

Groote Rljksweg

10. Naast de distilleerderij ziet men, op de hoek van de Stationstraat, de villa en prieel van de sigarenfabrikant Hennekens, met op de achtergrond het fabriekscomplex. Het witte gebouw aan de over kant is het meer dan tweehonderd jaar oude cafe v,'! Sjterfhoes". Op het pleintje ernaast werd tot in het begin van de twintigste eeuw de schapenmarkt gehouden. Na de markten was ,,'t Sjterfhoes" de plaats, waar de kooplui nog vele handslagen en "gaodsalders" gaven. Ook na begrafenissen kwam men hier bijeen om de droefheid weg te drinken.

11. ,:t Sjterfhoes" was een geliefde pleisterplaats voor vele rasechte Beekenaren. Op nevenstaande foto zien we een bekend Beeker type in de goede zin van het woord: Johann H. Peiser (Millen (Dld.) I881-Beek 1958) met zijn goede vriend Herman Ponse met een pintje bier in ,:t Sjterfhoes" mijmerend over het wel en wee van Beek. Johann Peiser was een groot amateur in vele opzichten, AIs schilder legde hi] aantrekkelijke Beeker plekjes vast op het linnen en deze sieren thans nag vele woningen en zakenpanden in Beek en verre omgeving. Oak componeerde hij meerdere stukken en trad hij op als leider bij revues, die hij tevens voorzag van prachtige decors. Bekend was hij ook als organisator van optochten en feesten. Herman Ponse is ook door een langdurig verblijf in Beek een rascchte Beekenaar geworden, Hij was bekend als keurrneester van duiven en was mede-oprichter en promotor van de voetbalvereniging Caesar.

12. Het dameskoor Onger de Baan zong, staande op een hoog opgebouwde tribune een welkomstlied. Ook de harmonic en de "zank" musiceerden en geheel Beek juichte zo spontaan en luid, dat de echo's nog lang nagalmden.

._~-~ --

.-

13. Op de andere hoek van de Stationstraat lag het cafehuis Muris, het trefpunt van de duiven- en voetbalsport, Tot op her einde van de vorige eeuw werd hicr aan het Wolfeinde nog tol geheven voor aile passerende karren en wagens, Een tolman bediende de slagboorn en inde de tolgelden, die besternd waren voor het onderhoud van de weg.

14. Het Wolfeinde was ook een geschikt punt voor festiviteiten, Zo werd er op 16 juli 1927 koningin Wilhelmina begroet door de gehele Beeker bevolking. De koninklijke trein stopte aan het Beeker station en in een open auto werd her resterende gedeelte van de reis naar Maastricht afgelegd. Door een keurig versierde Stationstraat werd gereden naar her Wolfeinde, waar de mensen tot op het dak waren geklauterd om maar een glimp van de koningin op te vangen. Burgerneester P. Janssen hield een hoogstaande toespraak.

15. In 1920 krijgt het Wolfeinde een goede beurt. De zware stoomwalsen kunnen nog gemakkelijk hun werk doen, want ze ondervinden nog geen hinder van motorvoertuigen. Dr. Beckers was de enige autobezitter van Beek. Zijn auto droeg het kentekennummer P 26. Links op de ansicht zien we het huis van de heel' Wolf, veehandelaar. Tel' plaatse staat thans onder meer het zakenpand van de heel' Bronckers.

16. Hier aan de Rijksweg woonden meerdere veekooplui, merendeel van joodse afkornst. Hun huizen waren herkenbaar aan de koeie- of ossekop boven de poortingang. Op de ansicht poseert kooprnan Wolfmet zijn bekroond vee, dat daarna we] zijn weg zal vinden naar de slagers in Beek of orngeving.

17. In de Stationstraat was in het pand van het huidige carrosseriebedrijf Lemmens een timmerfabriek van dezelfde naam ondergebracht. Met de hondekar werden de produkten vervoerd.

18. De vilia van de notarisfamilie Hoefer werd in 1840 aan de Stationstraat gebouwd en heeft gedurende honderdtwintig jaar een bepaald cachet gegeven aan het straatbeeld. Rondom het pand was een keurige beplanting van bomen, struiken en bloemen. In 1948 werd de villa met aile bijbehorende bezittingen aangekocht door de gerneente Beek, De gronden werden bouwrijp gernaakt. De villa heeft nog enige jaren dienst gedaan als woning, school en dienstlokaal voor de Bescherrning Bevolking, In 1962 viel ze ten prooi aan de slopershamer. Men Jette op de sierlijke straatverlichting van die tijd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek