Beek in oude ansichten

Beek in oude ansichten

Auteur
:   J. Mennes
Gemeente
:   Beek
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4020-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Oroeten uit Bee/: (LilllbarR) ~ r"'r- I'd v·J.

19. De Stationstraat verder doorlopend, ontmoeten we cafe Halfweg, in 1936 afgebroken voor de aanleg van de eerst in 1968 vol too ide autosnelweg. Voorbij de steenfabriek, gebouwd in 1918, kornen we in de zgn, statiebuun. Hotel Crombag, rechts op de foto, was hier het voornaarnste trefpunt. In dit huis werd de eerste telefoon van Beek geplaatst. In hotel Greta Lernrnens ertegenover was destijds een soos gevestigd voor jonge mensen, Het hotel, annex slagerij in de verte links, alsmede hotel Sleijpen, tegenover het station, decide mee in de handel die met name fruit betrof,

20. Op bovenstaande ansicht wordt een terugblik geworpen op de Stationstraat vanaf de spoorweg. Zoals men ziet, was destijds van een beveiliging nog geen sprake. In het midden geven bomen de plaats aan waar in 1917 de zakenman Chr, Visschers een filiaa1 bouwde van zijn bazar in het centrum van Beek ten behoeve van zijn klanten uit de Maasdorpen (thans restaurant 't Kaar).

21. Tegenover het station was hotel Sleijpen gelegen, waar rnenige reiziger zijn dorst Ieste na een lange treinreis. Onder de lornmerrijke bomen was het blijkens bovenstaande ansicht goed toeven. Naast dit hotel werd in 1920 een fruitveiling opgericht. Velen zullen zich nog de lange files karren met fruit herinneren, die vaak het gehele traject tussen station en Rijksweg in beslag namen.

Greeten uit Beek (L) - Station

22. De Maatschappij tot Exploitatie van Staats Spoorwegen, de S.S., heeft op 21 november 1865 de lijn Vcnlo-Maastricht geopend. Enkcle technische hinderpalen waren uit de weg geruirnd, waarbij vooral het gedeelte tussen Beck en Maastricht vee! hoofdbrekens heeft gekost. Beek en de aangrenzende plaatsen waren uit hun isolement. Nu kon men met de trein naar de markt in Maastricht, al was de afsrand van Beck naar het station tach ruim een kilometer. Daar het reisbiljet in Geulle vijf cent goedkoper was dan in Beek, stapten veel marktkooplui in Geulle op de trein,

23. De Beeker Liedertafel, terug van een concours in 1919 uit Den Haag, werd met grote luister ontvangen. Op de voorgrond de heer Th. Hennekens, voorzitter, daarachter directeur Hermans. Rechts de heer Constant Hennekens.

Hfet "roode huis' aan de oude neirbaan, Heide Seek (Limb.

24. Op de splitsing van de Oude Postbaan en Elslooerweg Jigt Het Roode Huis. Deze hoeve was eertijds een posthuis. Her was een bekende en druk beklante aanlegplaats. Op 22 mei 1841 werd in Het Roode Huis een bijeenkornst gehouden van burgemeester en assessoren (wethouders) van Stein en Elsloo over de roemruchte kwestie van het aan die gemeenten toebedeelde gedeelte van de Graetheide. Na vijf uur gekrakeel werd besloten Groot Meers aan Stein toe te voegen. Dit besluit zou echter nog lang de gemoederen langs de Maas in beroering houden. Op de ansicht een curiositeit: Het Roode Huis in een rnaagdelijk witte kledij.

25. In de Kerensheide, op het grondgebied van Beek, worden de eerste boringen gedaan voor steenkool. Hier arriveert de eerste locornotief die de grond moet verzetten voor de bouw van de nieuwe steenkolenmijn Maurits, Het O.L. Vrouwekapelletje, dat in de heide stond, moest hiervoor verplaatst worden.

26. Het sport- en vliegveld In de Gewannen werd in 1924 in gebruik genornen. De terreinen werden door een stichting van de gerneente gehuurd voor het houden van paarden-, motor- en autorennen. De baan kreeg een internationale bekendheid en van heinde en verre kwamen de bezoekers, In 1927 werd bcgonnen met de zweefvliegsport. Op de foto zien we de gangrnaker van deze sport, de Beekenaar Hub. Vroernen.

27. Aan de ingang van Neerbeek, op de hoek van de Keulsteeg en de Dorpstraat prijkte statig de Neerbeekerhof. In 1919 werd hi) jammerlijk afgebroken. Van dit imposante gebouw rest nog een gedeelte van het koetshuis, waarin thans een tegelfabriek is ondergebracht. De ansicht geeft een mooi overzicht van de binnenhof, met in het midden het torenhuis en inrijpoort. Links zijn de stallingen en aan de rechterzijde het grate woonhuis, door een vijver van de straat gescheiden. In 1505 werd Neerbeek door een grate brand geteisterd. De Neerbeekerhof, toen eigendorn van "de herscappe van Schoenvoerts", heer van het kasteel de Elsloo, bleef gespaard.

28. Nog een foto van de Neerbeekerhof, waaruit duidelijk de imposante afrnetingen blijken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek