Beek in oude ansichten

Beek in oude ansichten

Auteur
:   J. Mennes
Gemeente
:   Beek
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4020-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Deze ansicht geeft de oude situatie op de hoek Keulsteeg-Dorpstraat, Links zien we de woning van de familie Janssen-Nijsten, De weg rechtdoor voert naar Spaans-Neerbeek. Over de brug naar rechts kwam men in Spaubeek.

30. Dr. Josef Beckers, een wereldvermaard archeoJoog ziet men hier bij een Rorneinse sarcofaag, die door hem werd opgegraven in Stein in 1923. Hij was in Beek arts vanaf 1898 en is overJeden te Beek in 1950 op 88-jarige Ieeftijd.

31. Tegenover het Lernmenshuis was tot 1934 .,': geudje" gelegen van Sjang Baltus (Beek 1855-1934), in de volksmond bijgenaamd "Sjmoeke". Naast zijn werk in tuin en boorngaard was hij dorpsomroeper. Steeds goed gehurneurd trok hij met zijn bel door Beek om het nieuws bekend te maken. In diverse novellen in het Beeker dialect is "Sjmoeke" de hoofdfiguur.

Groet ult Beek (L)

Dorpslraat

32. Een kijkje in de vroegere Dorpstraat (thans Burg. Janssenstraat) naar het noorden. Links het woonhuis van Regien, de "wiesvrouw", die gedurende een halve eeuw de nieuwe kindertjes bracht. In al die jaren legde zij al haar bezoeken te voet af, zelfs tot ver in de omgeving. Rechts het typische winkeltje van Wiske Houben met zijn aardig vooruitgebouwde etalages, Op de hoek van het huis hangt een straatlantaarn. Tot 1917 toen Beek "de elektric" kreeg, hingen er in totaal zevenentwintig van deze petroleumlantaarns in Beek. Deze werden door Paer Cremers elke avond aangestoken, Tegen het vall en van de avond zag men Paer met zijn kleine laddertje door Beek marcheren. Zijn zoontje droeg de petroleum. Op de achtergrond ziet men de grote lindeboom die ver boven alle huizen uitstak en aan de buurt de naam gaf "Oppe Ling".

33. Op bovenstaande foto poseert de handboogschutterij L'Union bij cafe Vossen, "Oppe Ling". De schutterij werd opgericht in 1892. In 1898 werd Hub. Solberg (zittend, eerste van rechts) "pielejongen" en bleef lid van deze vereniging tot het begin van de zestiger jaren. Hoebaer heeft met de schutterij vele successen behaald, zowel in persoonlijk opzicht als in verenigingsverband. Op 15 augustus 1971 is hij op 86-jarige leeftijd overleden. De foto geeft een beeld uit het begin der twintiger jaren.

Beek (Li b)

D~rps'raa

34. Bovenstaande foto geeft nog een beeld van de Dorpstraat rond de eeuwwisseling. Tegenover de winkel van Wiske Brauns ziet men een gebouwtje met topgevel en een breed dakoverstek. In dit pandje was de melkfabriek gevestigd. Hierheen brachten de boeren zelf, meestal per hondekar, de melk. Tot 1918 waren vijf van dergelijke melkinrichtingen, "fOtsje", genaamd, over Beek verspreid. Aile werden zij door het bestuur van de boerenorganisatie geleid en bestuurd. In 1918 werd de grote melkfabriek in de Hooistraat in gebruik genornen. Ook ziet men nog de torenspits van de St.-Martinuskerk v66r de verbouwing van 1910.

35. In deze straat ziet men opvaJlend veel grote poorten, die toegang geven tot de binnenplaats van een boerderij. Boven de poort was meestal een kleine overbouw. De binnenplaats was onoverdekt. In het midden hiervan beyond zich de mestvaalt. De paarden en karren moesten over de mestvaalt om in de schuur en stalling te kornen. Op de ansicht zien we vooraan rechts een herenhuis met ijzeren hekwerk, woning van P. Janssen, van 1915 tot 1933 burgemeester van Beek en vele jaren lid van Provinciale Staten.

36. Een mooi dorpsgezicht kan men op deze ansicht zien, Boerderijen van de gewone kleine boer met grote poorten en tegen de voorgevel een wingerd of pereboorn, meestal keurig geleid langs de vensters en poorten.

Aloysius-patronaat - BEEK (L)

37. Aan de linkerkant ziet men het patronaat, gebouwd in 1910. Voor zijn tijd was dit een mooi, ruim en geriefeJijk gebouw voor vergaderingen, toneel- en muziekuitvoeringen. Ret patronaat werd driemaal verbouwd. Momenteel is er onder meer een rnuziekschool in gevestigd,

Seek 'Lirnb.)

,. Dorpsstraat

38. In her witte huis links op de foto was cafe Molling gevestigd met beugelbaan, trefpunt van de jeugd. Dit was een van de twaalf cafes, die in 1915 gelegen waren in de Dorpstraat tussen Hoolstraat en Raadhuisstraat. De inzet voor een partij beugelen van zesendertig was een halve grosch, zijnde drie centen. Verder ziet men boven alle huizen uitgebouwd het grote warenhuis van de familie Visschers, Aan de rechterzijde van de straat ziet men de winkelpui en woonhuis van de bekende Beeker joodse familie Mozes Meijer. De heer Meijer exploiteerde aldaar een slagerij en een veehandel. Verder was hij onder-rabbi van de joodse synagoge in de Molenstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek