Beek in oude ansichten

Beek in oude ansichten

Auteur
:   J. Mennes
Gemeente
:   Beek
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4020-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

BeĀ¤~ (Limb)

JY{arkt

39. "In de Hook", aan de Markt, staat de ladder klaar voor het witten van de gevels. Vooraan rechts het bekende hotel Janssen, daarnaast drogisterij en drankhandel Vroemen. Naast dit zakenpand is de bekende Bruiloftsteeg, en verder de witgekalkte bakkerij Houtbeckers en bakkerij Frusch.

Groeten uit Seek (L)

Dorpstraat

40. Het centrum van het verenigingsleven is tot het begin van deze eeuw nog te vinden aan de Oude Markt. In de harrnoniezaal, bij "Fiena Haagmans" trof men de muzikanten met bestuur en aanhang aan. In het witte hotel ernaast, geheel links op de foto, was het verenigingslokaal gevestigd van de Beeker Liedertafel. In het witte cafe rechts, geexploiteerd door de familie Kerkhoffs, yond de "Kerkezank" een goed onderkomen.

41. Toen het cafe-restaurant "In de Hook" een rest auratie moest ondergaan, heeft men er goed aan gedaan, het oude pand helemaal te slopen en een nieuwe zaak te bouwen, waaraan gekoppeld werd een slagerij, De ansicht wijst erop, dat dit hotel een aangenaam verpozen biedt en "de brujer van Geverik" zorgt voor aanvoer.

Beek (L:n' .l

42. Hoe mooi Beek in vroeger jaren was, toont deze ansicht uit het jaar 1880. In het wit ziet men de zakenpanden van Frusch en Vroemen. De andere panden, opgetrokken uit rode baksteen, sluiten hierbij aan. Deze foto werd genornen vanaf de kerktoren. De huidige Markt was toen nog in het groen gehuld van boomgaarden. De Bruiloftsteeg slingert zich er doorheen. V66r de huizen op het linker gedeelte van de foto lag destijds "den drink" voor de koeien.

43. De PTT staat paraat om de starten. De grote heren zijn direct herkenbaar aan hun deftige kostuum en de facteurs aan hun uniformen. Het karretje wordt gebruikt om de poststukken te vervoeren van het station naar het postkantoor. Dit zal wei een karweitje voor Lemmens van Elsloo, de eerste postbode rechts, zijn. Daarnaast kan men Sjaak van de Baomert herkennen, die met zijn twee collega's Beek en gehuchten zal bedienen. Het postkantoor was destijds gevestigd in het pand, waarin thans electro N. Lemmens gevestigd is.

44. Zoals in de inleiding reeds werd aangehaald, werd onder het pastoraat van pastoor Alfons Voncken in 1910 begonnen met het derde en Iaatste gedeelte van de Sl.-Martinuskerk. Toen de torenspits verwijderd was, werd met de verdere afbraak van de toren begonnen. De romp was opgetrokken uit mergel en veldbrandstenen. Het slopen was in die tijd een moeilijk karwei, daar alles met mankracht en breekijzer moest geschieden, De toren werd tot de grond afgebroken en de middenbeuk en zijbeuken werd verder naar het weston doorgetrokken met aansluitend de voorportalen en toren. In 1911 was de gehele afbouw voltooid.

45. Het interieur van de St.-Martinuskerk ziet er bijzonder fraai uit. De preekstoel, vervaardigd in de ateliers van Ramakers te Geleen, verriikt met andere ornamenten het kerkelijk meubilair, Enige schilderijen zijn van hoge kunstwaarde, evenals de biechtstoelen uit het midden van de vorige eeuw.

Bloernenhulde en opdracht der Gemeente Beek (Llrnb.) aan het H. Hart van Jesus. 29. Junl 1924.

46. In 1923 vierde pastoor Voncken zijn zilveren pastoraat. Bij die gelegenheid boden de parochianen hem een H. Hartbeeld aan, dat geplaatst werd aan de voorzijde van de kerk. In 1924, het jaar dat de pastoor ontslag nam, werd op 24 juni een grote bloemenhulde gebracht aan Christus Koning en werd de gemeente Beek toegewijd aan het II. Hart van Jesus. De ansicht geeft duidelijk aan hoe groot de belangstelling was. Ter weerszijden van het beeld zien we de vaandels van de Beeker verenigingen.

47. Ook bij de processies werd steeds de grootste zorg besteed aan de zand- en bloernentapijten midden op straat. Bij de sacramentshuisjes werden grote sterren gemaakt met diverse figuren en voorstellingen. De foto geeft hier een zandloper in de Kerkstraat, voor het huis van burgemeester Jos. Lemmens, "achter de kerk".

48. "Twee ernmertjes water halen" heeft Trees van Bours vaak moeten neurien. Met "de haam" over de schouders, waaraan twee witte emmers vol water waarin een plankje dobberde, om het "sJabberen" te voorkomen. Dit is het tafereel bij de beek aan de Hoolstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek