Beek in oude ansichten

Beek in oude ansichten

Auteur
:   J. Mennes
Gemeente
:   Beek
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4020-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Een mooi hoekje van de open beek achter de kerk bij de boerderij Kock.

Greet uit Bees

50. Bovenstaande foto dateert uit 1890. Er is duidelijk te zien hoe mooi en welvarend Beek in die dagen was. Vooral de fraaie gevels en dubbele rij lindebornen bepaalden het aanzicht. In het eerste huis links was de rol- en pruirntabakfabriek van Baernen, daarna het ontvangerskantoor gevestigd, Links vanhet huis was een weggetje, dat toegang verschafte tot de school, in een aanbouw van het ontvangerskantoor gevestigd, In die jaren was het een gemengde school, jongens en meisjes bezochten dezelfde school. Het vooruitspringende gebouw in het midden was cafe Visschers. Hier stroomde de beek nog over de straat, wat een gemak was voor de boeren en het vee, Immers, het water was helder en in ieders bereik.

51. Naast vele handboogschutterijen die Beek heeft gekend en nag kent, bestond ook een geweerschutterij. Deze schutterij is, zoals de meeste Limburgse schuttersgilden, zeer oud. Van hetbestaan van de schutterij werd reeds in het midden van de zeventiende eeuw melding gemaakt, toen zij beschermend moest optreden. In 1918 is zij opnieuw opgericht. De promotor hiervan was Hari Peters, de commandant. Hij is gehee1 rechts op de foto te zien, Martin Ramakers was in 1920 de koning. De schutterij poseerde bij die gelegenheid voor cafe Visschers op de Platsch. Wegens gebrek aan ambitie en ledcn werd in 1928 besloten de activiteiten voorlopig te staken. In 1964 werd de schutterij heropgericht en men koos het patronaat als clublokaaI.

52. Beek ontleent zijn naam aan de Keutelbeek, die men eertijds op vele plaatsen in de kom ontrnoette. Op bovenstaande foto ziet men de beek in de Visscherssteeg.

53. Bovenstaand stukje Adsteeg is vrijwel geheel verdwenen. Vooraan Jinks zien we een waning, die werd verbouwd tot he! huidige riante pand van de familie Wouters, daarachter twee mooie witte gevels van de panden Slangen en Hamers, die werden afgebroken. AIleen het huis Cobben (1817) is overgebleven, doch zal oak binnen afzienbare tijd rnoeten verdwijnen am verkeerstechnische redenen. De drie vakwerkhuisjes reclus zijn allc atgebroken. Zij werden Iaatstelijk bewoond door de families Eijssen-Cruts en Veerkamp.

2:ichl cp de plats

lleek (L.)

54. De ansicht geeft een goede kijk op de Adsteeg, naar de toestand van 1880. Links ziet men de leerlooierij van Paulussen (later Erens) en rechts de oude kapelanie, thans bakkerij Maessen. In het midden stroornt de beek over de straat. Een koe lest hier haar dorst.

55. Deze ansicht uit 1917 geeft ons een blik op de Brugstraat, destijds een ruim plein. Rechts zien we de waterpomp met een mooie hardstenen romp, een sieraad voor het dorp. Toen in de jaren 1923/24 Beek waterleiding kreeg, raakte de pomp in verval. In 1950 werd besloten de pomp afte breken. Vooraan rechts ziet men pand Gare, waar nu de meubelzaak Klinkers is ondergebracht. Daarnaast de woning van koster Lemmens, waarin thans een nazaat een flinke textielzaak uitoefent. Daar weer naast de boerderij van Sjeng Wouters, die werd afgebroken voor een nieuwe zaak van Klinkers.

Beak (L) Molenstraat

56. Een kijkje in de Molenstraat, vanaf de Platsch. Links zien we het pand van de familie LemmensGraus, later Gare-Lernrnens. Sigarenfabriek Gare deed toen al goede zaken, wat nit de hoogte van het gebouw valt af te lezen.

57. Op deze foto komt de activiteit van de zakenlui tot uiting. Rechts voor de stoffenzaak van Marie Gare, een drukke zaak, bekend om de prima stoffen in grate verscheidenheid. Voor de grote bazar Visschers zien wij op de ansicht een grate ijzeren buurtpomp, waar de aandeelhouders hun drinkwater dagelijks komen halen. Het grate zakenpand was de bazar voor Beek en wijde orngeving. Aan het eind van deze huizenrij staat onder de grote noteboom het kleine witte huisje van "Berb", het nieuwsblad van Beek in die tijd.

Groet uit BeeR

by A1 Gastric/If.

58. Een vijftal ansichten, genomen op markante punten. Het oude kcrkje, zoals he! er uitzag tot 1 885. Achter de kerk zien we het grate hub Lemmons, waar burgerneester Jos. Lemmens gewoond heeft. Verder de Oude Markt , kasteel Genbroek en de St.-Martinuskerk tot 1910.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek