Beek in oude ansichten

Beek in oude ansichten

Auteur
:   J. Mennes
Gemeente
:   Beek
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4020-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. De harmonie heeft feest, in 1892 bij het veertigjarig bestaan. Ret korps staat opgesteld bij de grate erepoort, die was opgebouwd op de Platsch.

60. De oudste vereniging van Beek is de Koninklijke harmonie Sint-Cecilia. Deze werd opgericht in 1852, en heeft steeds een voorname rol vervuld in het Beeker leven. Geen festiviteit is denkbaar, of de harmonie moet er present zijn, hetzij droeve, hetzij andere gebeurtenissen. In Nederland, en ook in Belgic en Duitsland, werd het korps meerrnalen aangezocht om uitvoeringen te geven of bepaalde festiviteiten op te Iuisteren. De foto werd in 1927 genornen bij het vijfenzeventigjarig bestaan.

61. "De Pottentaote" (opgericht in 1886 door Leonard Cranen) is een van de oudste carnavalsverenigingen van Limburg. Op bovenstaande ansicht zien we prins Carnaval 1938, de heer Vic. Specken. Het symbool van de Opper-pottentaot is de zilveren wandelstok, geschonken door L. Cranen in 1898 en nag steeds een kostbaar bezit van de vereniging.

62. Naast de vele kerkelijke verenigingen werd onder het pastoraat van P. Brounts een engelenkoor opgericht om de diverse kerkelijke festiviteiten op te luisteren, Na de grote Bronk in 1925 moest het koor even poseren voor de fotograaf. Vele van deze engelen zingen en zweven reeds rand Gods troon.

63. Beek is door de jaren heen bekend geweest om de optochten, die met zorg werden voorbereid en tot in de perfectie werden uitgebeeld in praalwagens en groepen, De ansicht geeft een indruk van de vredes-optocht in 1919. Politie en herauten voorop, die de proclamatie aan het volk bekend maken.

64. De praalwagen van de vredeskoningin, getrokken door een viertal stamboekpaarden, sierlijk opgetuigd, onder de teugels van de kundige voerman Mat Lacroix. Wat een belangstelling bij de Stationstraat en Wolfeindel

65. Een groots gebeuren voor de gehele streek was de optocht bij de Oranjefeesten in 1923 ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileurn van koningin Wilhelmina. Op de foto zien we de praalwagen van koning Sanderbout, getrokken door vier schimrnels, prachtexemplaren, de trots van de boer.

66. Trok de bronk uit, of werd een gouden bruiloft gehouden, dan werden erepoorten opgericht. Hier een prachtig kunstwerk op de "Auw Baan", de huidige Stationstraat. Een van de veJe produkten uit de "Schrienerij" van aannemer Sjang Lemmens,

"

;. ,<------,..---=:-".... .. --

Laall nnu r . luard.

67. De ansicht toont ons in het midden het huis Genbroek in zijn volle glorie. Links het herenhuis, op de voorgrond de vijver en rechts de aanzet van de Engelse tuin tegen de heuvel. De foto geeft de toestand weer omstreeks de eeuwwisseling.

68. Op het marktterrein vanaf cafe Kerckhoffs aan de kerk tot aan de Platsch was de markt voor hoornvee, die ook wijd en zijd verrnaardheid genoot en rnaandelijks druk bezocht werd. Hiervan getuigt deze ansicht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek