Beekbergen in grootmoeders tijd

Beekbergen in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.C. Hogeweij
Gemeente
:   Apeldoorn
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5856-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beekbergen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Ais inwoners van Beekbergen hebben wij het aan de heer G.B. Wolters te danken dat veel uit het verleden is vastgelegd. Hij was de samensteller van beide voorgaande delen "Beekbergen in oude ansichten", die uitkwamen in 1975 en 1981. Gerard Wolters zat dagelijks achter zijn bureau in de statige voorkamer van het huis aan de Arnhemseweg, waar hij samen met zijn zuster Annie woonde. Hij verzamelde foto's uit het verleden en sprak met velen om tot een stuk geschiedschrijving te komen. Veel oudere dorpsgenoten kwamen regelmatig bij hem om over "vroeger" te praten, maar ook de jeugd was van harte welkom; hij kon zeer boeiend over het verleden vertellen en toonde daarbij zijn ansichten en foto's van oud-Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. Hij heeft de geschiedenis van onze dorpen uitvoerig beschreven.

Veel families won en al honderden jaren in onze dorpen en we komen dan ook regelmatig dezelfde namen tegen, denk maar eens aan Dolman, Hartgers, Hertgers, Wilbrink en Woudenberg. Zij behoren toch ook tot het cultuurgoed van onze dorpen.

De afbeeldingen zijn uit de periode 1880 en 1940 en ook toen maakten dikwijls dezelfde personen dee I uit van een comite en of vereniging.

Vee I namen waren na enig speurwerk te achterha-

len, enkele kunnen niet juist zijn en dit geldt ook voor de jaartallen.

Denk bij het bekijken van de fraaie dorpsgezichten eens aan de huidige verkeersdrukte en aan de "groene" oude tijd van toen. In de Dorpstraat en de Kerkweg stonden nog enkele oude boerderijen en veel dorpsbewoners waren op de landbouw aangewezen. Dit waren maar kleine bedrijfjes en daarom had men ook allerlei vormen van nevendiensten, zoals smid, huisslachter, winkelier, handelaar enzovoort.

In de jaren dertig waren vee I kleine middenstanders in onze dorpen gevestigd; zo waren er acht bakkers en evenzoveel fietsenmakers, vier smeden, twee kleermakers en een groot aantal kruideniers die handel dreven in , ,koloniale waren".

De klanten kregen hun waren per transportfiets en paard en wagen thuisbezorgd.

Gerard Bernard Wolters overleed op 18 mei 1983. Aan hem en zijn zusters Riek en Annie draag ik "Beekbergen in grootmoeders tijd" op.

Beekbergen, juni 1994

Gradus Hogeweij

1. Hier zien we de oude kruidenierswinkel van Jan de Groot en zijn vrouw Dina Klomp aan de TulJekensmolenweg, toen de Kikvorsenbrink genoemd. Zoon Cornelis wil het paard voor de kar spannen om de grutterswaren bij de klanten te gaan bezorgen. Een foto uit het begin van de jaren dertig. Cornelis woont nu nogopdit adres, de kruidenierszaak verdween als vele andere, een transportbedrijf kwam.

2. Omstreeks 19121iet J. Muller dit woon-winkelhuis en bakkerij bouwen aan de Arnhemseweg. Tijdens de mobilisatie van 1914-1918 werd deze foto genomen; we zien bakker Muller, zijn vrouw Aaltje Wilbrink, een knecht en een ingekwartierde militair. Links zien we nog juist het huis op de hoek van het Hogepad en de Tullekensmolenweg, nu bewoond door de families Van Amersfoort en Barink.

3. De Arnhemseweg met rechts een sigarenzaak, een kruidenierswinkel, een loodgietersbedrijf (en elektra) en een slagerij. Voorbij de Engelanderweg is de theetuin van De Smittenberg nog te zien.

BEEKBERGEN.

Hotel de Smitt.enberg.

4. Hotel De Smittcnberg heeft hier al een beetje de huidige vorm. Tussen dit gedeelte en waar nu de slijterij is was een zaal met een plat dak. Links zien we nog juist de bakkerij annex kruidenierswinkel van Wrede.

5. Aan de overzijde van de Arnhemseweg stond dit paviljoen van de Smittenberg; de bediening had geen hinder van het verkeer. Er was ook gelegenheid om de uitzichttoren te beklimmen; men had dan een prachtig uitzicht over het dorp. Een foto uit 1922 of daaromtrent.

6. Omstreeks 1905 werd deze foto genomen bij boerderij/herberg De Smittenberg, aan de kant van de Dorpstraat. Hier zien we kastelein Willem Bisterbosch met Henrica, grootmoeder met Grada en tante Dina met het jongste meisje van Bisterbosch.

7. De jongens op deze foto zijn geboren in 1924 of daaromtrent. Zij staan keurig in de rij op het plein van "School 6" aan de Dorpstraat. Van links naar rechts: Bertus Nijhof, Gerrit Hogeweij, Gerrit Modderkolk, Ab Gerritsen, Jan Muller, Frits Wilbrink, Gerrit Nijhof, Jan Schut, Bep van de Broek en Anton Schoemaker.

8. Een schoolfoto uit 1926 met op de achtergrond Hotel "Luctor et Emergo" met de fraaie treurboom, toen een geliefd plekje voor het nemen van foto's. Van links naar rechts, bovenste rij: Jaap van Tongeren , Teunis Westerik, Albert Geltink , Mies van Wieringcn, Dirkje van de Bosch, Gerritje Bas, Jantje van de Bosch, de jongen op de achtergrond zou een bezorger van slager Wilbrink kunnen zijn, Annie Wolters, Gijs van Tongeren, Jan Wilbrink, meester Van der Kamp en meester Vrijs. Middelste rij: Antoin Vaesen, juffrouw Van Trigt, Gerritje Woudenberg, Hermien de Jong, twee jongens Van de Hoek, Marinus en Stien van Tongeren, juffrouw Broer, Jan Woudenberg, Marten Wilbrink, Bertus Woudenberg, Nel Bonhof, Annie Werkhoven, Gerritje Holtman, Bertus Eikendal en Gerard Weenk. Vooraan: onbekend, Gerard Woudenberg, Gerrit van Tongeren, Dickie van Uffelen, Meindert van Wicringen, Gerrit Modderkolk, Lammert en Anton de Grip en Reinder Woudenberg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek