Beekbergen in oude ansichten deel 2

Beekbergen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.B. Wolters
Gemeente
:   Apeldoorn
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1655-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beekbergen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

BE.EiB::.. GEN,

7. Langs de Dorpsstraat nabij villa "Groot-Papenberg" staat een aaneengesloten rij beuken en voor het huis van Jansen van Doorn staan drie linden. Ret sierlijke, witte huis was onder anderen van de familie Schermer. Opvallend is het fraaie hekwerk. De straatverlichting is nog primitief, de telefoonlijn nog bovengronds.

8. De wandelaar die even wilde rusten vond op het hoogste punt van "Het Hogepad" deze bank. Op de grens van de beukelaan en de akkers had men dan een fraai uitzicht op een deel van het dorp en op de rest van de enk in de richting van "Den Haagen". De schutting op de achtergrond omsluit de grote tuin van freule Hartsen (de "Overtuin" geheten). Verder is het lokaal "Hogepad", ook eigendom van genoemde freule, nog te zien.

9. Ret "open" gedeelte van het Hogepad, dat tussen de bouwakkers door liep in de richting van de Kikvorsenbrink (de tegenwoordige Tullekensmolenweg).

10. Vanaf de straatweg bij de "Hagenbrug" zien we de Oude Beek, die verderop de Beekbergense beek wordt genoemd, tussen de landerijen door stromen in de richting Lieren. Deze beek was vroeger van belang voor de drie watermolens, te weten de Tullekensmolen, de Ruitersmolen en de Gasthuismolen. De beek wordt door de sprengen gevoed. Op de foto rechts de Kikvorsenbrink met de boerderij van de familie Groenhuizen.

11. Jonkvrouwe Henriette Sarah Hartsen met haar verpleegster, zuster Marie Vervat. Omstreeks 1912 kocht de freule huize "GrootPapenberg" en vestigde daar een filantropische inrichting met de naam "Uniehuis" (een van de tehuizen van de Nederlandse Christen Vrouwen Geheelonthouders Unie). Ook voor de inwoners van Beekbergen betekende de freule veel. Vanuit haar overtuiging stirnuleerde zij veel arbeid op het gebied van het praktisch christendom. Vele ouderen herinneren zich nog haar .Jichtbeelden-avonden" in de zaal Hogepad. Freule Hartsen leefde van 1860 tot 1946 en werd in Beekbergen begraven. Een plein werd naar haar genoemd.

12. De schrijfster Wilhelmina Vermaat, beter bekend onder haar pseudoniem Wilma, te midden van haar beide zusters. Wilma 1eefde van 1873 tot 1967 en woonde vele jaren in Oosterhuizen. Als protestants-christelijk schrijfster heeft zij vele boeken op haar naam staan. Ze ontmoette in haar lange leven onder anderen ook de dichter en schrijver Willem de Merode. Wilma woonde enigszins verscholen in een oude wildwal en schreef haar boeken in een klein, houten huisje bovenop de wal De "Neumshutte" (zo heette de woning) staat aan de (naar haar genoemde) Wilmalaan.

13. Gedurende een jaar of tien (1892-1902) mocht Beekbergen de letterkundige en kunstschilder Jacob Winkler Prins tot zijn inwoners rekenen. Jacob leefde van 1849 tot 1904. Hij was een van de zoons van de grondlegger van de bekende encyclopedie, dominee Anthony Winkler Prins (geboren te Voorst, later predikant in het Friese Tjalleberd). Jacob woonde van 1873 tot 1902 in de gemeente Apeldoorn, huwde met Louise Frackers, directrice van een meisjesschool, en kocht in Beekbergen nabij de Bruggelerbrug enkele bunders woeste grond. Na ontginning werden deze met bos ingeplant. Er werd ook een houten huisje gebouwd en een vijver gegraven, waarin enkele eilandjes. Jacob gaf zijn bezitting de naam "Idylle". Louise overleed in 1901 en werd te Beekbergen begraven. Jacob kreeg een zeemansgraf tijdens een reis naar Amerika.

14. De straatweg Apeldoorn-Arnhem ter hoogte van de Holleweg. Wat is die rijbaan sma1 en hobbelig en dan te bedenken dat de rijtuigen van vroeger niet of slecht geveerd waren, ook de diligences van het "openbaar vervoer". Ret panorama op het dorp toont aan dat er van een dichte bebouwing geen sprake was. Beha1ve kerk en school zijn tussen de akkers het "armenhuis" en "Ret Rietveld" te onderscheiden.

15. Op de plek waar nu het keurig onderhouden "Dorpzicht" staat, kon men voorheen deze behuizing aantreffen. Ret povere gebouw, bestaande uit zes piepkleine "woningen", werd in de volksmond het "armenhuis" genoemd. Ret stond aan een pad dat nu de Hietveldweg is.

16. Een boerderijtje aan de Amhemseweg op de rand van de buurtschap Engeland. Door een verbouwing is het thans moeilijk meer te herkennen. In het achterhuis werkte de timmerman J. van Tongeren, die destijds met ziin moeder het huis bewoonde. Op de achtergrond is nog een gedeelte van het voorhuis van de boerderij van Stoer waameembaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek