Beekbergen in oude ansichten deel 2

Beekbergen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.B. Wolters
Gemeente
:   Apeldoorn
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1655-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beekbergen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

17. Vanaf de Veldhofweg een kijkje op het dorp. Waar thans de sportvelden liggen was alles nog boerenland, waar ook boekweit verbouwd werd. Op onze foto is dit gewas, staande aan de gast, nog te zien. De Hietveldweg was niet meer dan een landweggetje.

18. Het "sIagerspaadje" tussen de Dorpsstraat en de Hietveldweg. Het liep tussen de erven van kruidenierjschoenmaker Jonker en slager Wilbrink door.

19. De Hietveldweg vanaf de Loenenseweg. Nog een typisch voorbeeld van de oude boerenweggetjes tussen de akkers door. Links het "Hietveld", een dependance van het "Uniehuis". Rechts de weelderige begroeiing van het "Hakenkampje".

20. De Loenense grindweg, gezien in de riehting van het dorp. Het is een smalle weg met brede bermen, waarin bomen zijn geplant. Links is nog iets te zien van het toenmalige wijkhuis aan de Koningsweg.

8.IKB~RG£N,

Bta 10 5"".9

21. De vroegere Stationsweg, die nu Dorpsstraat heet, omstreeks 1920. Ter linkerzijde het woonhuis en de kapperszaak van J. van Spijker, reehts de villa "Klein-Bouwzicht" van de familie Edelmans. Aehter de hoge afrastering de boomgaard van Van den Berge. De Stationsweg is "verhard" met leem en grind (maeadamweg).

22. De "rijwielcentrale" van Jacob van Amersfoort aan de Stationsweg. Behalve fietsen kon men er ook grammofoons en toebehoren kopen en zelfs tandems of een taxi huren. Op het plaatje staat Jacob tussen zijn kinderen en de tandem in, terwijl rechts bij de taxi zijn zoon Albert op z'n klanten wacht.

23. De Stationsweg had vroeger een aaneengesloten bermbeplanting, waardoor het karakter van een laan ontstond. Links het huis van Pluim, later bewoond door de familie Wentink. Bij de telefoonpaal komt de Hoeven op de Stationsweg uit en gaat het Hogelandsepad noordwaarts. Geheellinks een hoekje van Van den Berge's fruittuin.

24. Beekbergens vroegere naai- en breischool was aan de Stationsweg gelegen, in de buurt van de Hoeven. De school stond onder leiding van mejuffrouw Brouwer. Haar ouders zitten v66r het woonhuis van de school. In latere jaren begon Klein Essink er een melkfabriek en zuivelhandel in. Het pand werd in de loop der jaren zodanig verbouwd dat men de oude bouwstijl er niet meer in kan terugvinden.

C1TG. :<.A.1;lA. VJ:LSES. 2077.

/

25. De woning van Klaas van den Enk nabij het station Beekbergen, naderhand overgenomen door de familie G.J.R. Wilbrink, die er een stationskoffiehuis in begon. Compleet met een overtuin op de hoek van de Stationsweg en de Hulleweg. Verder waren er ook een boerderij en een rondhouthandel. Het p1aatje geeft de situatie omstreeks 1910 weer. De weg naar het dorp heeft brede bermen met aangrenzend enk1and.

26. De timmerfabriek/houtzagerij van de gebroeders Westerik in de buurt van het station Beekbergen. De gebouwen werden in 1929 een prooi der vlammen, maar werden herbouwd. V66r het woonhuis staan, van links naar reehts: Willemien Westerik, mevrouw Westerik-Elijzen (eehtgenote van wijlen Johannes Westerik), Johannes Westerik en Jan Westerik. Reehts het kneehtje De Ronde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek