Beekbergen in oude ansichten deel 2

Beekbergen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.B. Wolters
Gemeente
:   Apeldoorn
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1655-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beekbergen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

47. Het bestuur en de leden van de gereformeerde jongeliedenvereniging "Eben Haezer" (opgerieht 1881) te Lieren. Staand, van links naar reehts: J. Hertgers Gzn., J. Hertgers Azn., G. Hertgers Ezn., P. van Twillert, G. Hertgers Gzn., D. van den Beld, T. van den Beld, B. van Beek en W. Hertgers Ezn. Zittend: C. Huetink, H.J. Boks, M. Wilbrink, J.H. Boks, dominee J. Estie, M. Hertgers Ezn., A. Boks en W. van Amersfoort. Vooraan: M. Hertgers Gzn., A. van Teeckelenburgh, F. van Engeland en J. van den Berg. Een foto uit 1930.

48. Een prentje uit de tijd toen het stationnetje van Beekbergen nog centraal stond in het reizigers- en goederenvervoer. Sedert 1887 had de spoorlijn van Apeldoom naar Dieren een belangrijke bijdrage geleverd tot de ontsluiting van het dorp en de omgeving, Ret goederenvervoer betrof in hoofdzaak de landbouwbenodigdheden van de boerenbond, brandstoffen en de verla ding van veel mijnhout naar de Limburgse mijnstreek. Bij het station staan de spoormannen Hek, Wiederholdt en Van Egteren.

49. Terzijde van hun boerderij op de hoek van de Lierderstraat en de Molenvaart zitten Willem Jan van Beek en zijn vrouw Maria van Engeland met hun kinderen Johanna en Derk. Johanna huwde later met Jan Diks en bleef zodoende op de ouderlijke boerderij woonachtig. Een foto van omstreeks 1903.

50. Een heel bekend beeld was de smederij aan de voet van de Molenberg. Na smid M. Boerman was het Waander van Beek die hier hamer en aambeeld hanteerde en in zijn "vrije tijd " graag uurwerken repareerde. Tussen werkplaats en woonhuis staat een oude legerwagen van de Duitsers. Dat waren afdankertjes en ze werden door de boeren voor allerlei doeleinden benut. Op de foto poseert de familie Boerman.

51. De openbare lagere school te Oosterhuizen. Links de onderwijzeres Gerritje Boenk en rechts meester Lijftogt, hoofd der school. Van links naar rechts, bovenaan: E. Gorsseling, J. van Zeist, G. Wilbrink, H. Tijssen, R. Kloosterboer, T. Buitenhuis, M. van den Brink en J. van Zeist. Middenrij: J. Pieper, L. van de Trappe, B. Hofman, D. van den Brink, H. Bloemink, G. Boerman, G. Jacobsen, L. Brendeke, G. Jochems en D. Buitenhuis. Vcoraan: D. Buitenhuis, H. Gosseling, E. Groeneveld, D. Gorsseling, G. Jochems, M. Oosterkamp, R. Oosterkamp, M. Buitenhuis en D. Oosterkamp. De foto dateert van het jaar 1918.

52. Rustig en milieuvriendelijk vervoer kon men de aangespannen stortkar noemen. Landbouwer M. Hartgers op weg naar huis. Let op de grate karwielen met ijzerbeslag en op "de hond" onder de kar (steunpoot).

53. De openbare lagere school in Oosterhuizen (1921). Staand, van links naar rechts: meester Van Ingen, R. Oosterkamp, A. van den Brink, W. Boerman, A. Wilbrink, Anna van de Brink, W. ten Broeke, N. Scholten, H. Jochems, A. Scholten en A. Buitenhuis. Zittend: meester Exalto, B. Scholten, H. Oosterkamp, G. Scholten, J. van den Brink, W. Berends, J. Tamboer (onderwijzer), R. van Zeist, J. Bobbink, G. Jochems, M. van Zeist en G. ten Broeke, schoolhoofd. Vooraan: A. Boerman, H. Blankespoor, G. van den Brink, M. van den Brink, H. Kars, G. van den Brink, J. Kars, W. Scholten en W. Wilbrink.

54. Meester Schuring, die rond de eeuwwisseling hoofd van de dorpsschool was, bleef bij de oudere genera tie nog lang in herinnering. Zijn manier van leven en werken was opmerkelijk, gezien de vele bijbaantjes die hij had in het dorpsbestel. Helaas konden we nog geen afbeelding van de zeer geziene meester in handen krijgen. WeI van zijn kinderen en die stellen we hierbij aan u VOOL Van links naar rechts: Mien, Anne, Dien, Herrnanus en Marie Schuring.

55. Een groepfoto anna 1900. Ret zijn de "aannemelingen" met in hun midden de predikant D. van Krevelen en diens echtgenote mevrouw Van Krevelen-van Houtum. Voor zover mogelijk noemen we enkele namen. Bovenste rij, vanaf links: 3. Jac. van Tongeren, 4. J. Schut, 5. T. van de Trappe, 6. J. Wilbrink en 7. W. Klomp. Dames: D. v.d. Trappe, R. Holtman, A. Eikendal, P. Cornelissen, R. van Tongeren, D. Klomp, A. Rouwenhorst, Gr. Meijerink, D. Woudenberg, A. van Tongeren, Johanna van Tongeren en Jacoba de Roos.

56. De zangvereniging "Sursum Corda", opgericht in 1916. Staand, van links naar rechts:

G. Modderkolk, H. van Harten, J. Anninga, A. Sundermeijer, W. Reichard, T. Boerstoel,

H. Brink, G. Palm, T. Wilbrink, G. Wilbrink, drie onbekenden, T. Put en L. Jansen. Zittend: H. van Eck, W. Brink, J. Jansen, B. Wilbrink, C. Boerstoel, B. Wilbrink, J. Eype, zuster Geertje Lagerweij en de gezusters Ribbink. Vooraan: Toos Houtkoop, twee on bekenden, L. Brink, J. Wilbrink, mejuffrouw Van de Berg, een onbekende, mejuffrouw Meijboorn en N. Dolman. Een opname uit de jaren dertig.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek