Beekbergen in oude ansichten deel 2

Beekbergen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.B. Wolters
Gemeente
:   Apeldoorn
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1655-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beekbergen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

57. Het zangkoor "Toonkunst", opgerieht in 1923. Van links naar reehts, op de bovenste rij: A. de Grip, L. Dolman, L. Noppen, J. Dolman, een onbekende, J. Bingen, D. Holtman en J. Kars. Middenrij: B. Lusink, W. te Pas, B. Wilbrink, T. Venerna-Huizing, mejuffrouw Kloosterboer, W. Planting, R. Dommerhold, M. Westerik, A. Dommerhold, J. Wilbrink, Joh. Westerik-Muller, mevrouw Van Andel, M. Beltman en mevrouw Frederiks-van Ingen. Zittend: R. Bredewold, mevrouw Busser-Sangers, mevrouw Van de Werken, Adr. van de Werken (direeteur), G.J. Greve, mevrouw Vaessen en mevrouw Kloosterboer. Vooraan: A. Dolman, B. Dolman, mevrouw Kars-Weevers, Joh. Middelink en A. Wilbrink.

58. De christelijke meisjesclub Beekbergen. Van links naar reehts, staand: J. Krijger, R. Fransen, H. Wilbrink, G. Bresser, A. van het Loo, T. Hartgers, B. Muller, zuster Lagerweij, T. Hartgers, G. Modderkolk en A. Wolters. Zittend: M. Hartgers, M. Giesbertsen, D. Giesbertsen, mevrouw Bos (presidente), M. van Dijk, G. van Zeist, D. Kalkman, N. van Mourik en D. van Zeist. De kinderen zijn van de familie Bos. Opname omstreeks 1930.

59. Hoe sornmige van onze dorpswegen voorheen door dichte en brede hagen werden omzoomd, toont deze opname van de Engelanderweg bij de Smitten berg. Over de haag he en is het huis van kruidenier en bakker Wrede nog te zien.

60. Aan de Engelanderweg stond deze boerderij, vanouds bewoond door de familie Schut. Na afbraak yond geen herbouw plaats.

61. Boven: de Engelanderweg in de riehting Ugehelen. Het wegdek werd in 1871 "verhard" door het aanbrengen van leem met grind. Links een landweggetje naar de enk. In het witte boerderijtje woonde de familie Bos.

Op het onderste plaatje dezelfde weg, maar nu in de riehting van het dorp gezien. Het huis links werd lange tijd bewoond door de familie H.J. van Beek. In de witte boerderij reehts was de bodedienst van Joh. Holtman gevestigd. Wat de bouwstijl betreft komen de boerderijtjes bijna allemaal met elkaar overeen.

Opnamen uit ongeveer 1925/1930.

62. Bij de splitsing Engelanderweg en Engelanderholt lag deze mooie boerderij, genaamd "De Vos". Volgens de kroniek van Apeldoorn stond hier voorheen ook al een "bouwmanswoning", die echter op 18 juli 1868 afbrandde. De bewoner was toen H. van Amersfoort. De boerderij op het plaatje is het resultaat van de herbouw. In latere jaren kwam er de famille Wilbrink te wonen.

63. De buurtschap Engeland nabij het sprengengebied. Vanouds stonden hier en daar al enkele boerderijen en een smederij. Op de foto kan men de smidse van Jan Hogeweij (die leefde van 1833 tot 1923) geheel rechts nog zien, Later zetten enke1e van zijn nakomelingen de smederij voort, die thans even wei op een andere plaats in het dorp is gevestigd. De hoog opgetaste "roggemiete" staat op de komst van de dorsmachine te wachten. Op de weg staat schaapherder Jan Boks van "Den Haagen".

64. Jeugdvereniging "Hoop der Toekomst" in de jaren rond 1928. De leidster was rnejuffrouw A. van Mourik. Bij het aandachtig bekijken van dit plaatje, zal men ongetwijfeld nog vele plaatsgenoten, die nu de middelbare leeftijd hebben bereikt, herkennen.

65. Muziekvereniging "Prinses Juliana" poseert hier (in 1922) in Berg en Bos te Apeldoorn, waar het korps aan een concours had deelgenomen. Van links naar rechts, zittend vooraan: J. Kranenburg, D. van 't Landt, M. Beltman en Evert Blom. Zittend: A. de Grip, J. Kruimer, 1. van Veen (directeur), D.A. Boks, voorzitter, 1. de Grip en Rodenhuis. Staand: E. Kars, G. Brink, C. Schut, S. de Boer, G. van 't Landt, W. Konink, R. Peters, A. Meijerink, J.H. Meijerink, A. Bluemink, J. Lammers en H. Oosterkamp. Staand, bovenaan: H. Brink, A. van de Berg, J. de Grip, H. Jonker, C. van de Nadort, E. van 't Landt en J. van de HeI. Naast de boom rechts Anton Dolman en geheel rechts L.P. Dolman Azn.

66. Het muziekkorps "Prinses Juliana", gekiekt bij een concours in Ellecom. Bovenste rij:

W. Davelaar, B. Dolman, J. Weenk, J. Palm, R. Hartgers en J. de Grip. Staand: J. Westerik, W. Konink, W. Konink, G. Konink, M. Dolman, W. Velthuis, J. Kars, W. Schotpoort, W. Hartgers, H. Goldebeld, C. Oosterkamp, G. Kloosterboer en G. van de Hel. Zittend: H. Westerik, E. Blom, J. van Veen, D.It. Boks, T. Wilbrink en E. Kars. Vooraan: A. de Grip, G. Jonker, L. Dolman, A. de Grip, G. van de Berg, J. van de Berg en T. Westerik.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek