Beelden uit Gamerens verleden

Beelden uit Gamerens verleden

Auteur
:   J.N.A. Groenendijk
Gemeente
:   Kerkwijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6462-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beelden uit Gamerens verleden'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

4 De Dude Leut

De grens tussen Zaltbommel en Gameren liep vanouds min of meer langs de Leutsesteeg en via de Oudestraat naar de dijk. De Oudestraat, met een stoep naar de dijk, werd in 1794 aangelegd op een stuk land dat eigendom was van het dorp en dat de Hollander werd genoemd. In het oostelijke deel van het dorp, vanaf de huidige Beemstraat nr. 34 tot de Leutsestraat, stonden vroeger maar enkele verspreide boerderijen. De verdere bebouwing langs de Beemstraat en de Oudestraat vond plaats vanaf 1862

to en er huizen en noodwoningen werden gebouwd ter vervanging van boerderijen en dijkhuisjes langs de dijk tussen de stoep naar de steenfabriek en de Kluit (het huidige zomerdijkje). In 1921 werd een deel van de noodwoningen vervangen door tien arbeiderswoningen, die werden gebouwd door de woningbouwvereniging "Beter Wonen", onder voorzitterschap van A.Westerhof. Deze huizen hebben inmiddels weer plaatsgemaakt voor kassen.

Veel van de percelen in het oostelijke deel van Gameren behoorden - vaak tot in de achttiende eeuw - toe aan aanzienlijke families uit Zaltbommel. De oude boerderij in de bocht van de Leutsestraat naar de Beemstraat was onder meer eigendom van de familie Collaert (vandaar de naam Kolderegoed) en de apothekersfamilie Otto.

De oudste boerderij aan de Leutsesteeg was de Oude Leut, een huis dat al staat afgebeeld op het overzichtsschilderij van de

Bommelerwaard tijdens het beleg van Zaltbommel door de Spanjaarden in 1574.

De eerste eigenaar uit Gameren van de Oude Leut is rond 1680 Comelis Iansz van de Leut. Zijn nakomelingen gaan zich De Geus noemen en ontwikkelen zich tot een van de belangrijkste families in het dorp. De boerderij heeft diverse eigenaren. In 1808 koopt Ian Vroom uit Zaltbommel de boerderij voor 1050 gulden van de weduwe van Evert de Ruijter. Zijn kleinzoon draagt het huis in 1905 over aan Marinus Pippel, de schoonvader van Comelis Baijense.

Op deze foto uit het begin van de jaren twintig zien wij links op de wagen Comelis Jasper Baijense met zijn echtgenote Sibilla Baijense-Pippel en hun dochtertje Tonnie. Verder, van links naar rechts: Masje Blommers, Geurt van Ballegooyen, Piet Baijense en Dirk van Alphen.

5 Hendrikus van Tuyl

Oude afbeeldingen van het oostelijke deel van de Beemstraat zijn nauwelijks voorhanden. WeI echter van mens en die er hebben gewoond. Op deze foto uit 1930 zien wij Hendrikus van 'Iuyl en Areke van Zuydam met hun gezin bij de viering van het 2S-jarig huwelijksfeest. Hendrikus van Tuyl werd geboren in een huisje aan de Oudestraat en woonde later aan de Beemstraat. Zijn zoon Evert woont nu nog op Beemstraat nr. 46.

Evenals veel anderen in het dorp legde Hendrikus zich toe op de teelt van aardbeien en vervolgens op andere tuinbouwproducten.

Voorste rij, van links naar rechts: Evert, Hendrikus, Jan Willem, Jantje, Comelis Jan en Arie. Iweede rij: Gerard, Comelis, vader Hendrikus met Piet, moeder Areke met Antoon, Jan (de latere uitgever) en Jan Hendrik. Achterste rij: Marie en Hendrika.

6 De Beemstraat

Eduard Kerkhoven, onderwijzer op de christelijke school (zie nr. 23) staat hier links op de foto met een groep militairen tijdens de mobilisatie 1914-1918 bij de boerderij van Hannes van der Meijden aan de Beemstraat (nr. 46).Aan het eind van de jaren vijftig kocht Evert van Tuyl deze boerderij. Achter de boerderij een karakteristieke hooimijt, afgedekt met riet met banden eromheen.

Op de foto, van links naar rechts: Eduard Kerkhoven, ]enneke van der Meijden, onderwijzer Dijkstra uit Bruchem, Kees van

der Meijden, een officier, Hannes van der Meijden, een soldaat en onderwijzer De Haan uit Gameren. Op de voorgrond Herman van der Meijden, die de boerderij na zijn vader bewoonde. Iijdens deze mobilisatie waren veel militairen ingekwartierd in Gameren. Na de oorlog 1914-1918 bleef een aantal van hen in het dorp wonen.

7 De Beemstraat

Het huis tussen de dijk en de Beemstraat waar nu Peer de Kloe en Teunis van Opijnen wonen. Op de achtergrond de huizen waar Adrianus Satter (later Hendrik van Alphen) en meester Mooij (later Jacob de Kloe) woonden. De opname dateert van direct na de Tweede Wereldoorlog. Vergeleken met de situatie van voor de oorlog staan er nu nog maar weinig bomen; die zijn in de oorlog gesneuveld.

Van 1628 tot zijn overlijden in 1657 woonde op deze plek Peter Gijsbertsz Vasterick, de laatste schout van Gameren die niet tot de familie Van Kerkwijk behoorde. Daarna waren eigenaren schepen Dirck Schoock uit Zaltbommel en Jan Dircksz van Kerkwijk, een lid van deze familie die nauwelijks functies in het dorp heeft vervuld. In 1 737 verkocht de dochter van Jan Dircksz het huis aan GijsbertJansz van de Werken. Het bleef onafgebroken in bezit van zijn nakomelingen tot het rand 1900 eigendom

werd van Dirk van Tuyl (zie nr. 62), die trauwde met de dochter van Aart van de Werken.

Links de boerderij van Kees Grandia waar in de jaren zeventig Youth for Christ was gevestigd. De vader van Kees, Ruth Grandia, werd in 1903 eigenaar door zijn huwelijk met Adriana Johanna van Leeuwen. De boerderij was in 1753 door Jan Cornelisz de Geus van Jan van Eck gekocht en werd toen de Stenen Kamer genoemd. Tot 1745 waren families uit Zaltbommel eigenaar geweest van het perceel. Via vererving en huwelijken werd de boerderij in 1865 eigendom van Gerrit van Leeuwen, de vader van Adriana.

8 De Beemstraat en de dijk

De Beemstraat en de dijk, beide nog onverhard, rand 193 O. In het midden het huisje waar de machinist van de steenfabriek woonde, Marinus van Wijk, tevens dorpsbarbier. Rechts daarvan de politiewoning van Van Eck waar thans Van Willigen Zonwering is gevestigd. Daarvoor het rieten schuurtje van Kees Schreuders. Op de achtergrond het huis van mevrouw G. de Hoop-de Jongh. Het werd rand 1780 gebouwd door Hendrik [ansz de Geus die was getrouwd met een dochter van Joost Valkenburg. Deze woonde zelf in een boerderij - later eigendom van Huibert Dingemans die de weduwe van een zoon van Joost Valkenburg huwde - die meer in de richting van het huisje van Van Wijk stond en die eind negentiende eeuw werd afgebraken.

Achter het huis van mevrauw De Hoop de boerderij van Kees Grandia. Links van het huis van Grandia zien wij nog het dak van de boerderij van Dirk van den Oever die in 1950 is afgebrand nadat brand in een verder gelegen boerderij was overgeslagen. Dirk bouwde er nieuwe huizen voor zichzelf en (later) zijn zoonArie.

Tussen de dijk en de Beemstraat staan de (witte) boerderijtjes van Gerrit van Tuyl en Willem van Steenbergen en geheellinks op de dijk is de smederij zichtbaar van Gerrit Nieuwenhuizen en later van zijn zoon Ton.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek