Beelden uit Gamerens verleden

Beelden uit Gamerens verleden

Auteur
:   J.N.A. Groenendijk
Gemeente
:   Kerkwijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6462-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beelden uit Gamerens verleden'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9 De smidse op de dijk

Op deze foto van omstreeks 1910 zien wij de smidse van Gerrit Nieuwenhuizen op de dijk ter hoogte van het huis van mevrouw De Hoop. Er waren vroeger meerdere smederijen in het dorp. De andere waren van Hendrik van Kuijl (zie nr. 16) en van Jan Willem van Ballegooien die in 1916 in de Peperstraat werd gebouwd. Nieuwenhuizen kwam uit Uitwijk en was de smidse in 1898 begonnen. De paarden van de steenfabriek werden in zijn smidse beslagen. In 1928 werd bij de smidse een benzinewagentje geplaatst door de American Petroleum Company en in 1940 breidde Ton Nieuwenhuizen de smederij aan de westzijde uit met een hoefstaI.

Het witte huis in het midden is de kruidenierswinkel van Gijsbert van den Oever. Oorspronkelijk stond daar een lager boerderijtje. In 1908 verbouwde Van den Oever dit huis. Het benedengedeelte werd pakhuis en in het nieuwe bovengedeelte werden het woonhuis en de winkel gevestigd.

In het huis op de achtergrond - naast de stoep naar de steenfabriek - bevonden zich enkele arbeiderswoningen en de fietsenwinkel van Miel Nieuwenhuizen, de broer van Gerrit, en later van Ties van Tuyl. In 192 5 begon Hendrik van Sloten, die knecht was bij Gerrit Nieuwenhuizen, in dit huis een eigen grof-,

hoef- en kachelsmederij. In 1937 verplaatste hij zijn bedrijf naar de Ridderstraat (zie nr. 52) en daarna naar de Beemstraat. De schuur van deze laatste smidse staat er nog.

Voor de smederij zijn herkenbaar de zoons van Gerrit Nieuwenhuizen:Ton (met het witte overhemd) en Miel (met de fiets) en zijn echtgenote Willemina Nieuwenhuizen-Mooi (in de deuropening).

Op de tweede foto van omstreeks 1924 zien wij Van Sloten aan het werk terwijl Roelof van den Oever (links) en Hannes van Eck toekijken. Van Sloten was afkomstig uit Nunspeet en was na de Eerste Wereldoorlog in Gameren gebleven. Rechts het huis van Leendert van Anrooy.

lODe Beemstraat en de dijk

Opnieuw de Beemstraat en de dijk maar nu genomen vanuit een hoger punt - de kerk - in de jaren dertig. Heel ver op de achtergrond is de toren van de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel zichtbaar. En het veld tussen Gameren en Zaltbommel is nog heel weids, zonder kassen en nieuwbouwwijken. Goed zichtbaar is tevens de overgangsfase in het verkeer. Rechts op de Beemstraat een paard en wagen, voor het huis links op de dijk van schilder Will em van Utrecht een motorfiets en verderop voor de winkel van Gijs van Lit een auto.

Links vooraan op de dijk het cafe (zie nr. 16) met een mooi nieuw pannendak.

Rechts, achter de midden op de foto zichtbare politiewoning, staat een rijtje huisjes aan het ook nu nog aanwezige zijweggetje van de Beemstraat. Deze zijn in 1906 gebouwd door Teunis van Willigen in opdracht van ]ohan Arie en Gerrit ]ohan de ]ongh, de directeuren van de steenfabriek. De huizen waren bestemd voor arbeiders van de fabriek.

Rechts de openbare school die in de tijd dat deze opname werd gemaakt, werd gesloten.

11 De openbare school

Rond 1880 werd de openbare school gebouwd op een stuk land dat in de zeventiende eeuw bekend stond als de Wachtmeestershof en later als Kerkeland. Een perceel dat tot ongeveer 1750 eigendom was van onder meer de Zaltbommelse families Schoock en Schaey. Jan [ansz de Geus, een kleinzoon van Cornelis Iansz van de Leut (zie nr. 4), was de eerste eigenaar uit Gameren. In 1 878 verkocht Pieter Comelis de Jongh een deel van het perceel aan de gemeente die er de school bouwt. In 1896, 1898 en 1907 werd de school verbouwd en uitgebreid.

De opname dateert van na september 1933 toen de gemeenteraad het besluit nam om de school te sluiten. Er waren toen nog maar 33 leerlingen; een deel ging daarna naar de christelijke school en een deel naar Nieuwaal. De vrijgekomen onderwijzerswoning werd daarna bewoond door politieagent Bosboom.

Van 1945 tot 1954 deed het gebouw dienst als noodkerk, ter vervanging van de door de Duitsers opgeblazen kerk aan de dijk. Daarna werd het opgeknapt en omgebouwd tot dorpshuis. Op 3 mei 1956 bracht Koningin Juliana er een bezoek. Onder grate belangstelling wordt zij verwelkomd door burgemeester W van Veeren (tweede van rechts) en wethouder H.G. de Kort

( eerste van rechts). Op deze foto van Roelie van Ballegooienvan Tuyl is goed te zien hoe de dijk de functie vervulde van publieke tribune. In de grate zaal hebben veel muziekuitvoeringen en voorstellingen van amateur-toneelgezelschappen plaats-

gevonden en in het begin van de jaren tachtig vond er een vergadering plaats van de landelijke federatie van christelijke Oranjeverenigingen. In ruimtes aan de achterzijde waren onder meer de peuterspeelzaal en het Groene Kruis ondergebracht. De functie als dorpshuis werd vervuld tot 1990 toen het nieuwe dorpshuis Gambora openging. In 1996 werd het gebouw afgebroken om plaats te maken voor woningbouw.

12 Fanfare "Prinses Juliana"

Voor de openbare school staat de fanfare .Prlnscs Juliana" opgesteld. Men was reeds meerdere jaren aetief alvorens op 9 juni 1919 de offieiele opriehting als Harmonie plaatsvond. Deze foto stamt uit de eerste jaren van het bestaan. Uniformen zijn er nog niet en men staat - volgens het bijsehrift - gereed voor de eerste mars ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Juliana.

In de jaren vijftig en zestig trok de fanfare iedere zaterdag door het dorp, onder meer om geld in te zamelen voor uniformen. Op de voorgrand, met de vlag, staat Hannes van Zuijdam.

Reehts, met een bolhoed, me ester Albert van Wijnen en dirigent H.Parren. Parren kwam uit Zaltbommel waar hij aetief was in het muziekleven, onder meer als direeteur en dirigent van de Harmonie "Euterpe" (sinds 1914). Reehtsaehter, met de grate tram, A.Westerhof en middenvoor, met de kleinere, Gerrit van der Meijden uit Zaltbommel. Linksaehter, met de baard, Willem van Willigen.

13 De Schoolstraat

Heel lang bleef de plattegrond van Gameren ongewijzigd. Een van de eerste nieuwe straten was de Schoolstraat, waarvan het eerste deel, beginnend aan de Beemstraat, in 1937 werd aangelegd. De straat is echter nog niet doorgetrokken tot de Ouwelsestraat. Catrinus Donker was betrokken bij de bouw van de eerste huizen van onder meer de weduwe van Willem]an van Utrecht (het eerste dubbele huis rechts), ].H. van Maren, L.A. van Utrecht (het tweede huis rechts), Lodewijk Comelis van Willigen en Gerrit van Wijk (derde huis links) die een

manufacturenwinkel had. Later begon hij het Wooncentrum Van Wijk aan de Middelkampseweg. In het vierde huis aan de linkerkant was de winkel in potten en pannen van Aart van Wijk gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek