Beelden uit Gamerens verleden

Beelden uit Gamerens verleden

Auteur
:   J.N.A. Groenendijk
Gemeente
:   Kerkwijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6462-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beelden uit Gamerens verleden'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

..?.

qroet uit 'qamere'1

24 De School met den Bijbel

Meester H. Heide (1) was vanaf 1915 hoofd van de christelijke school. Daarvoar was hij onderwijzer in Hoevelaken, Uithoorn en Stapharst en hoofd van een school in Ouddarp. Kart na zijn aantreden bedankt hij - mede namens de kinderen - voor een aardige verrassing (Advertentieblad van Pekelharing, 8 december 1916).

DANKBETUI6IN6.

. ~ De kinderen en ~ het personeel van de School met den Bijbel te Gameren betuigen hierbij hun hartelijken dank aan hen, die de aardige verrassing op 5 Dec. j.l. h~bbeq bedacht en uitgevoerd.

Uit aller naam, H~ HEIDE, H.d.S.

Op deze foto van omstreeks 1924 herkennen wij verder:

2. Govert van Wijk; 3. Aart van Willigen; 4. Jo van Eck; 5. Kees van de Werken; 6. Hendrik van de Werken; 7. Aart van Wijk;

8. Will em van Zuidam; 9. Arie van Haaften; 10. Comelis van Willigen; 11. Hen van Tuyl: 12. Leendert van Utrecht; 13. onbekend;

14.onbekend; 15. Francijn van den Oever; 16. Adriaantje van Utrecht; 17. Letta van Utrecht; 18.Ali Heide; 19. Nel van den Oever; 20. Stien van den Oever; 21. onbekend; 22. Artje van Ballegooien; 23. Bets Becude; 24. Annie Becude; 25. Bertha Schreuder; 26. Nel van den Oever; 27. [antlna Heide; 28. Marie van Zuidarn; 29. Sibilla van Ballegooien; 30. Maaike van Ballegooien; 31. Anna van Willigen; 32. Jenneke van de Werken;

33. [o van Ballegooien; 34. Riek van Ballegooien; 35. Sjaan van Ballegooien; 36. onbekend; 37. Hannes Jonkers en 38. onbekend.

25 Ouwelsestraat

Dit landelijke plaatje is in 1909 geschoten op de plaats waar nu het kruispunt tussen de Ouwelsestraat en de Prins Willem Alexanderstraat is. Het pad dat zichtbaar is in de rechterhoek is de Achtersteeg, nu de Prins Willem Alexanderstraat. De boerderij werd bewoond door Jasper van Haaften (1856-1929) en zijn echtgenote [anske van Haaften (1861-1930). Hun dochter Hendrika trouwde met Adrianus Satter. Zij woonden in dit huis tot het in 1937 afbrandde. Satter verhuisde naar een boerderijtje aan de Beemstraat tegenover de boerderij van Grandia.

Rechts komt iemand (waarschijnlijk Hen Bayense) met bieten van het land en voor het huis staat Jan Hendrik van Haaften.

Op de andere foto zien wij Adrianus en Hendrika op hun huwelijksdag in 1931. Van rechts naar links: Hendrik Satter, Jan Hendrik van Haaften, Annie Huizer, Aart van de Werken, Erke van Bommel (met de lichte hoed), Hendrika van Haaften, Hilbert Satter, de echtgenoot van Erke, Adrianus Satter, Pieter Marinus van de Werken (die op Delkant nr. 16 woonde), Joep Kaasjager, Maaike van de Werken en Kaatje van de Werken, de echtgenote van Kaasjager. Ervoor staan Mijntje (links) en Jenneke van Tuyl, dochters van Maai van de Werken (en Antonie van Tuyl die woonde in de boerderij op de hoek van de Ouwelsesteeg en de Achtersteeg).

lets verder aan de noordkant van de Ouwelsestraat stonden vanouds enkele boerderijen. De laatste - Het Straatje - was lang

bezit van de Van Heukeloms (een van de belangrijke families in Gameren, waarvan nu echter niemand meer in het dorp woont) en vervolgens Slegh. Deze boerderij werd afgebroken om plaats te maken voor moderne huizen en winkels. Van 1657 tot zijn overlijden in 1677 woonde in die boerderij Abraham Petersz van der Lynden, secretaris van Gameren.

Etroet uii Eiamerell

Na de Afscheiding van 1835 duurde het tot rand 1870 voordat de Gereformeerde Gemeente een echt kerkgebouw kreeg. De grand waarap deze werd gebouwd aan de Ouwelsesteeg was afkomstig van Hendrikus van Haaften Czn die daartoe een deel van een perceel genaamd Keppelenhof verkocht. Deze opname dateert van 191 2 toen dominee N. Diemer predikant was. De pastorie rechts werd later verbouwd, waarbij onder meer de ingang van de voorkant naar de straatzijde werd verplaatst.

In 1920 werd in de kerk een eenklaviers orgel geplaatst dat in 1754 door ].F. Moreau werd gebouwd voor de Engels Presbyteriaanse gemeente in Rotterdam. Van 1880 tot 1920 stond dit orgel in Gorinchem waarna het naar Gameren verhuisde. In 1988 werd het orgel- dat een beschermd monument is - gerestaureerd door S.F. Blank uit Herwijnen.

27 Mannenkoor "Aurora"

In een tijd dat er nog geen televisie was en gemeensehappelijke aetiviteiten hoog in het vaandel stonden gesehreven was in Gameren onder meer het mannenkoor "Aurora" aetief. Rond 1905 werd deze foto van het koor genomen. Van een groot aantalleden uit die tijd is de naam aehterhaald: 1. onderwijzer Millet; 2. onbekend; 3. Wal van Steenbergen; 4. onbekend;

5. onbekend; 6. Teunis van Willigen; 7. onbekend; 8. Willem van Tuyl; 9. Arie Mels van den Oever; 10. onbekend; 11. Martinus Pippel; 12. Willem van Willigen; 13. Marius van de Werken;

14. onbekend; 15. onbekend; 16. Gerrit van Leeuwen; 1 7. Pier van Trieht; 18. onbekend; 19. Jan Ekelmans; 20. Dirk Beeude; 21. Arie van TuylAzn; 22. Willem Kreling; 23. de direeteur/ dirigent van het koor, de heer Hazendonk; 24. Leen van Ballegooijen; 25. Tries van Willigen; 26. Jan Hendrik van de Werken; 27. Herman van der Meijden; 28. onbekend; 29. Sander Ekelmans en 30. Will em van de Werken.

28 Oranjefeesten

Ieder jaar wordt Koninginnedag in Gameren uitbundig gevierd. Ruim een week vinden in en rand een grate feesttent aan de Ouwelsestraat diverse activiteiten plaats, zoals de braderie, muziekuitvoeringen en een zeskamp. De feestelijkheden worden georganiseerd door de Oranjevereniging waarvan ongeveer SOO inwoners lid zijn. De vereniging werd opgericht toen Prinses Juliana en Prins Bernhard zich verloofden. Voorzitter was Anthonie de Hoop. Ook dokter Hoekstra en Leen van Willigen behoorden tot het eerste bestuur. De contributie bedroeg tien cent per jaar. Latere voorzitters waren Janus Jonkers, Toon van Krieken, Piet van Utrecht en Evert van Tuyl. De activiteiten van het bestuur, waarvan later ook deel uitmaakten Adriaan Wijnstekers en Gerard van Brakel, werden in 1997 gehonoreerd door het toekennen van een koninklijke onderscheiding aan de secretaris Marinus van Wijk.

Feestvieren in Gameren heeft een lange traditie. Al in juli 1692 wordt melding gemaakt van onkosten voor de dienders tijdens de Gamerense kermis.

De foto toont het tonneke rijden tijdens vermoedelijk de eerste Oranjefeesten en werd genomen in 1909 bij de festiviteiten ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Juliana. Inwoners, waarvan de namen niet meer zijn te achterhalen, vermaken zich tijdens een voorloper van de huidige zeskamp. Deze feesten werden gehouden op een stuk land aan de Ouwelsesteeg, oostelijk van de gereformeerde kerk, waar de boerderij "De Oude Spijker" stond.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek