Beelden uit Gamerens verleden

Beelden uit Gamerens verleden

Auteur
:   J.N.A. Groenendijk
Gemeente
:   Kerkwijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6462-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beelden uit Gamerens verleden'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

39 Jan Willem van Kerkwijk en Jacob de Ridder

Jan Willem van Kerkwijk (1811-1891) volgde in 1851 zijn vader Jacob op als burgemeester. Hij was sinds 1849 al gemeenteontvanger. Samen met Arie Jacobus Mijnlieff uit Herwijnen, die getrouwd was met zijn zuster Adriaantje, richtte hij rand 1860 de steenoven in de Gamerense uiterwaard op die later eigendom werd van de familie De Jongh.

Jacob de Ridder (185 1-1 930) was de zoon van Christiaan Nicolaas de Ridder, rijksontvanger te Gameren en Willemke van Kerkwijk, een zuster van Jan Willem. Behalve het burgemeestersambt vervulde De Ridder diverse andere functies: dijkgraaf van het polderdistrict Bommelerwaard boven de Meidijk, bestuurslid van de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw; voorzitter van de Cooperatieve Boerenleenbank te Zaltbommel en secretaris-kerkvoogd van de Nederlands Hervormde kerk te

Gameren. Hij was getrauwd met Ariana Johanna de Jongh (1 87 1-1951), een dochter van Gij sbert Frederik de Jongh.

40 Intocht Burgemeester Hobo

Na het vertrek van de Fransen in 1813 werden veranderingen doorgevoerd in de bestuurlijke organisatie van ons land. Zo werden de functies van schout en buurmeesters vervangen door die van burgemeester en wethouders. De eerste burgemeester was Jacob van Kerkwijk, een zoon van Dirk Walraven van Kerkwijk, de laatste schout. Voor hij definitief in deze functie werd benoemd moest hij een uitvoerige briefwisseling voeren met het Rijk, waarbij hij zich onder meer beriep op het feit dat zijn voorouders eeuwenlang het dorp hadden bestuurd. Na zijn aftreden in 1851 werd hij opgevolgd door zijn zoon Jan Willem. In 1886 werd Iacob de Ridder burgemeester. Hij bleef dit tot 1919 toen C. Hobo in het ambt werd benoemd.

Diens komst werd aangegrepen voor een feestelijke intocht waaraan zo lijkt het vrijwel het gehele dorp deelnam. Hobo bleefburgemeester tot 1950 waarna de functie, in de laatste jaren voor Gameren opging in de grotere gemeente Kerkwijk, werd waargenomen door WE.]. Bulk.

41 Festiviteiten in 1938

In 1938 werd Prinses Beatrix geboren, een heugelijk feit dat in het hele dorp bekend werd gemaakt. Te paard belastten zich hiermee van links naar rechts : Gerrit van 'Iuyl G.Azn, Dirk van den Oever, Evert van Tuyl, Arie van Ballegooijen en Hendrik van Ballegooijen.

Zij staan op de Grote Del bij de boerderij van De Geus.

42 De Ridderstraat

Langs de Ridderstraat lagen aan de zuidelijke kant in het verleden verschillende grate hoven met een boerderij. Veel van deze percelen werden in de negentiende en twintigste eeuw verkaveld en bebouwd en zo ontstond er een min of meer aaneengesloten bebouwing.

Ter hoogte van het vroegere kasteellag de Kleine Del en ten zuiden daarvan de Prinsenhof Het huis op deze Prinsenhof beyond zich op de plaats waar nu Ridderstraat 7 staat. In 1611 is Gijsbert Matthijsz van Hemert uit Poederoyen eigenaar en rand 1680 Wouter Prinsen, ritmeester, eveneens uit Poederayen. Aan deze laatste ontleent de hof de naam. In 1696 koopt Comelis Iansz van Kerkwijk, secretaris van Gameren, de hof voor 575 gulden. Zijn kleinkinderen verkopen het huis in 1724 voor 77 5 gulden aan Jan Comelisz de Geus. In 1803 verkopen diens nazaten het bezit voor 2450 gulden aan Ian Ariese Bayense. Na een boedelscheiding in 1843 tussen zijn kinderen bouwt Arie Bayense het

rechterhuis (Ridderstraat 9) op zijn deel van de hof Dit huis wordt in 1877 eigendom van Rijk Slegh en vervolgens van Arie van den Oever die met een kleindochter van Rijk trouwde.

Nu woont Bram van Tuyl er. In het andere huis woonden de beide ongetrouwde broers Jan (geheellinks op de foto) en Wal Bayense (2 e van rechts). Geheel rechts staat Maai Bayense, de oudste zoon van Jan Jasper Bayense (zie nr. 61) die bij zijn ooms Jan en Wal inwoonde en die later zelf eigenaar van de boerderij werd. De beide huizen zoals zij op de foto staan, zijn gebouwd in 1896 nadat de vorige door brand waren verwoest.

43 DeHucht

lets verder in de Ridderstraat lag ten westen van de Gratenbogerd een grate boerderij, de Hucht. De straat de Gratenbogerd is vernoemd naar een stuk land dat oorspronkelijk bij de boerderij hoorde en dat in 1 755 in bezit kwam van dominee Wilhelmus Graadt. Het was een boomgaard, vandaar de naam. De boerderij is gebouwd rand 1650 op een van de vele stukken land in Gameren die tot het bezit van de familie Van Oever behoorden. Vooraanstaande families als Van de Werken en Van Heukelom hebben er gewoond. In 1788 koopt Peter van Rumpt de boerderij voor 750 gulden van Wouter Boeser, de schoonzoon van timmermanArien Ruymschotel die daarvoor eigenaar is. Na Peter van Rumpt waren zijn zoon Jasper, kleinzoon Gerrit en achterkleinzoon Christinus eigenaar. Gerrit van Rumpt - de zoon van Christinus- en Piet van Steenbergen verkopen de dan niet meer bewoonde boerderij in 1977 aan Marius van Ballegooien. Deze breekt de boerderij af en bouwt er een nieuw huis. In de deuropening staan Christinus van Rumpt en Jenneke Baran, zijn vrouw die bij een artilleriebeschieting op 31 maart 1945 om het leven is gekomen.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek