Beers in oude ansichten

Beers in oude ansichten

Auteur
:   Frank van Riet
Gemeente
:   Cuijk
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4917-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beers in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Ret dorpje Beers is van vrij oude datum. Al in de tweede helft van de elfde eeuw maakt een handschrift, afkomstig uit de universiteitsbibliotheek van Munster, melding van Beers in de vorm van Berse. De naam Beers heeft waarschijnlijk iets te maken met moeras, beemd of sappig, grazig weiland. Deze uitleg klopt dan ook wel, want vroeger bestond het dorp uit een kleine kern met enkele gebouwen en daaromheen veel grasland en boerderijen. In een boek uit het jaar 1872 staat geschreven dat Beers toen bestond uit het dorp Beers en de gehuchten Dommelsvoort, de Leuvert, de Heuf, Vianen en Kerkenhoek.

Ret meest bekend is de gemeente geworden door de vroegere Beerse Overlaat. Want wanneer de Maas zodanig steeg, dat gevaar voor overstroming dreigde, werd bij Beers het water achter de dijk gelaten. Zonder de vele kronkels die de Maas maakte, kon het water sneller afstromen. In de buurt van 's- Hertogenbosch kwam het water uiteindelijk weer in de Maas. In 1942 werd de kanalisatie van de Maas afgerond en werd de Beerse Overlaat definitief afgesloten.

Roe zo'n overstroming eruit zag laten verschillende foto's in dit boek uit het jaar 1926 zien. Eveneens in het jaar 1942 werden de gemeenten Beers, Gassel en het westelijk deel van de gemeente Linden/Katwijk, (het zogenaamde Groot-Linden), samengevoegd tot de nieuwe gemeente Beers. De parochie Beers erkende in de dertiende eeuw Cuijk als moederkerk. Maar in die tijd was er al sprake van een kapel, toegewijd aan de Heilige Lambertus. Aan het eind van de dertiende eeuw werd Beers kerkelijk van Cuijk gescheiden en werd de kapel tot parochiekerk verheven. In verband met de reformatie werden in 1648 de kerk en pastorie aan de protestanten toegewezen. De katholieken waren vanaf die tijd afhankelijk van tijdelijke onderkomens, zoals de Barendonk en later een schuurkerk. Omstreeks 1800 werd de parochiekerk formeel aan de katholiekenteruggegeven.

Beers he eft in de loop der jaren verschillende bouwwerken verloren, zoals twee molens, twee scholen en een klooster, maar toch heeft het zijn schoonheid behouden.

1. De Dorpsstraat omstreeks 1915. In het uitstekende gedeelte, tussen de twee woningen in, was het postkantoor gevestigd. Mevrouw Essers had de leiding over dit postkantoor, omdat de heer Essers de post in Beers rondbraeht. Daardoor had hij geen tijd over om de klanten te helpen en de telefoon te bedienen. Later had de familie Essers eerst reehts, daarna links een kruidenierswinkel. De naam Dorpsstraat werd op den duur veranderd in Grotestraat.

r

D rpsstraat met Postkantoor

Beers.

2. In 1895 wilde men een klooster met school gaan bouwen achter de kerk. Maar omdat dit terrein 's winters moeilijk begaanbaar was, zag men van dit plan af.

In 1897 verrees het klooster aan de Grotestraat. In het klooster werd tevens de meisjesschool gevestigd. Vanwege ruimtegebrek werd in 1934 rechts naast het klooster een nieuwe meisjesschool gebouwd; de Sint Arnoldusschool.

Dorpstraat met Klooster.

3. Dit Heilig Hartbeeld stond oorspronkelijk in de tuin van het klooster. In 1934 moest het beeld plaats maken voor de meisjesschool. Maar het verdween niet, het werd tegen de muur van de school geplaatst. Het beeld zal in de nabije toekomst weI weer een andere plaats krijgen.

4. Op de hoek van de Grotestraat, 1925. Rechts het woonhuis van burgemeester Van Lith. Op de voorgrond het klooster. Daarnaast het patronaat, waarvan de fundamenten in 1909 zijn gegraven.

De beide gebouwen waren met elkaar verbonden door een glazen gang. In die gang hadden de zusters druivestruiken staan.

Beers

5. De stenen stellingmolen "Nooit Gedacht". Deze molen stond langs de weg naar Cuijk. Hij werd in 1900 gebouwd. In 1936 brandde hij in het geheel uit en werd gesloopt. De laatste molenaar was Thij Wagemans. Er werd gehandeld in aardappelen, fruit, voerartikelen en steenkolen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek