Beerta in oude ansichten

Beerta in oude ansichten

Auteur
:   H.R. Ekamper
Gemeente
:   Reiderland
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4228-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beerta in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Ais we de dorpen Beerta, Nieuw-Beerta en Drieborg beschouwen, zien we hier dezelfde ontwikkeling als in de meeste plaatsen elders in ons land. Gedurende de periode van na de Tweede Wereldoorlog tot de jaren zeventig vindt de nieuwbouw voornamelijk plaats in de uitbreidingen; eerst later komt dit proces in de oude, gevestigde straten op gang. Het is hier alsof veel oude pan den moeite had den om plaats te maken voor moderne nieuwbouw. Blijkbaar konden deze "ouwe getrouwen", die zo lang het beeld van onze woonkemen had den bepaald, deze dorpen rnoeilijk overgeven aan de nieuwe, moderne tijd, die wellicht wel eens teveel toekomstgericht is en te weinig oog heeft voor het goede dat ook het verleden ongetwijfeld bood.

Bij veel ouderen zullen bij het bekijken van "Beerta in oude ansichten" herinneringen naar boven komen. De een zal de stoomtram weer zien rijden, de ander zal een ouderwetse winkelbel weer horen rinkelen. De jongeren zullen kunnen zien, hoe hun dorp er in grootvaders tijd uitzag. Zij kunnen dit boekje wellicht gebruiken voor de planning van het nieuwe en voor

het behoud van het oude, dat waard is bewaard te worden.

"De Beersterzunne" heeft jarenlang kunnen fungeren als nieuwsbron van en voor het maatschappelijke leven in de gemeente Beerta. Met de uitgave van "Beerta in oude ansichten" hopen wij hieraan een schake I te hebben toegevoegd, narnelijk een verbinding tussen het verleden en het heden.

Onder dankzegging aan allen die bereid waren oude prentbriefkaarten tijdelijk voor de totstandkoming van dit boekwerkje, waarmee wij velen een plezier hopen te doen, af te staan, beeindigen wij deze inleiding.

De redactie van "De Beersterzunne", H. Bos H. Buiskool H.R. Ekamper H.D. Stoppelberg J .E. Stijkel

1. Op onze reis door Beerta komen we vanaf Winschoten en volgen de provinciale weg, thans de Hoofdstraat, en stoppen voor het perceel, waarin zeventig jaar geleden bakkerij Angerman reeds was gevestigd. Aan de voorgevel, tussen de ramen, hangt het publikatiebordo Het werd regelmatig gebruikt voor het publiceren van de officiele bekendmakingen der gemeente in dit westelijke deel van het dorp. Op de foto zien wij, van links naar rechts: Hendrik Angerman, mevrouw A. Rozeboom-Angerman, orna Geertje AngermanFroling, bakkersknecht Frans en Jacob Derk Angerman.

2. Enkele panden verder blijven we even stilstaan voor de voormalige stelmakerij van Angerman. Let op het houten hekwerk voor het raam, reehts van de deur, ter bescherming van het glaswerk. Ret pand grensde reehts aan dat van garage Voslamber. De man met het ontblote hoofd, tweede van reehts, is stelmaker Angerman en de man geheel reehts is Geert Prins.

3. Naast de stelmakerij van Angerman had den we de voormalige smederij van Buiskool. Thans is hier garage L. Voslamber gevestigd. Geheel links op de foto staat G. BuiskoolGeertsema en naast haar smid D. Buiskool, terwijl we verder nag Joh. Engels herkennen (de man tweede van reehts). Een ongeval, waarbij een zoon van de familie Buiskool het leven verla or, was er de oorzaak van dat Buiskool de zaak van de hand deed.

Beerta - "De

4. We gaan weer iets verder en komen dan bij de winkel "De Kleine Bazar" van J.P. Emmens. Emmens is hier samen met zijn vrouw gefotografeerd. Ret pand ging in vlammen op, werd later herbouwd en wordt thans bewoond door R. van Dijk. Ret belen den de huis werd bewoond door een zekere heer Viet, lantaarnaansteker van beroep. Ret huis van Viet is afgebroken en thans staan hier de benzinepompen van Voslamber.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek