Beesd in oude ansichten deel 1

Beesd in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.C. Denninger / M.J. de Vries
Gemeente
:   Geldermalsen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4067-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beesd in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. We brengen nog even (in 1902) een bezoek aan de in 1882 gebouwde openbare 1agere school. Deze school zal na de oprichting van de christelijke school worden opgeheven. Hier is Abraham Kuijper, fervent tegenstander van het openbare onderwijs, geslaagd in zijn streven, Wij herkennen hier meester Smid en bij de leerlingen, onder anderen, van links naar rechts op de eerste rij: derde, Hoos; vierde, Van Lith; zesde, Anna Verbeek; zevcnde, Van Breemen; achtste, Areke Kiep en negende, Gerrie van Beusekom. Op de twecde rij van rechts naar links: eerste, v.d. Plaat; tweede, J antje Krul; derde, Geertje van Breernen en vierde, Cob a van Doyewaard. Derde rij van links naar rechts: eerste, Bartus Kiclestein ; derde, Johan Verbeek; vijfde, Gijs Hoeppe; zesde, Hannes Kiep; zevende, Hoppenbrouwer en achtste, Toontje van Gameren. Op de bovenste rij, van links naar rechts: derde, Bender; vijfde, De Vaal; zesde, Janus van Leeuwen en zevende, Van Tussenbrock.

11. Terug in de Voorstraat maken we even kennis met slager Johan HoI. Links, met de fiets, staat postbode Aart Hekman uit Rumpt. Rechts een der dorpspompen van Beesd, die goed drinkwater geeft. Ook in de Wilhelminastraat zijn pompen geslagen, doch dat water is voor de consumptie niet geschikt. Heel Beesd is dan ook aangewezen op de aan de Voorstraat staande drie pompen. Na de komst van de waterleiding zullen ze, als onnutte elementen, worden afgebroken.

nterreur van de Kerk te 6eesd

12. We stappen de rooms-katholieke kerk van de Heilige Kruisverheffing binnen om de fraaie preekstoel en het altaar te bewonderen. De preekstoel zal verdwijnen en het koor waar nu het altaar staat, zal aanzienlijk worden veranderd.

13. Een foto maken wij van het gemeentehuis van Beesd. Later zal de burgemeesterswoning tot gemeentehuis worden verheven. Vanuit dit gemeentehuis bestuurt burgemeester Hondelink met veldwachter Van Tricht de gemeente Beesd. In 1973 zal dit huis dienen als verblijf voor de postcommandant der rijkspolitie.

14. Op 11 maart 1919 slaat een golf van ontzetting door Beesd en omgeving wanneer bekend wordt dat burgemeester Jan Willem Hondelink (geboren op 23 juli 1887) op eenendertigjarige leeftijd door broodkaartdieven koelbloedig werd doodgeschoten, toen hij, gewekt door gestomme1, ging kijken of er onraad was. De daders haalden van het 1andgoed Marienwaard (kilometers verder weg gelegen) een ladder am het gemeentehuis binnen te komen. De belangstelling en het medeleven bij de begrafenis zijn overweldigend. Op de voorgrond de veldwachters Van Tricht en v.d. Berg. V66r de dragers loopt begrafenisbedienaar B.M. Krul.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek