Beesel en Reuver in oude ansichten

Beesel en Reuver in oude ansichten

Auteur
:   L. Janissen
Gemeente
:   Beesel
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4039-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beesel en Reuver in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In dit boekje wordt een rondwandeling gemaakt door Beesel en Reuver in grootvaders tijd. Tussen lage huisjes, in bochtige straten, ontmoeten we vrouwen in lange rokken, mannen met hoge boorden en kinderen op witte klompen. We zien de leden van talrijke verenigingen trots poseren voor de fotograaf en enkele dorpstypen zijn bezig met hun dagelijks werk. Beesel-Reuver, in een adem genoemd, maar in wezen toch verschillend. Beesel, vooral bekend om zijn zevenjaarlijks folkloristisch drakenspel, is vanwege de vruchtbare rivierklei een oud agrarisch Maasdorp. De eigenlijke groei van het dorp werd bepaald door de bouw van de twee kastelen. Vanuit de oude dorpskern (Ouddorp) voltrok zich de eerste woonuitbreiding naar de omgeving van kasteel "Nieuwenbroeck" (gebouwd omstreeks 1500), daarna, met de bouw van kasteel "Waterloo" (1780), onstond het dorpsdeel Bussereind. Door de afgezonderde ligging is Beesel een landelijk dorp gebleven.

Hoewel het industriedorp Reuver op het eerste gezicht historisch minder belangrijk lijkt, is het regendeel waar. Ret oud Lambertuskapelletje (vroeger uitkijktoren van Maaskeien), het afgebrande zestiende eeuwse "spijker" van J ohan de Roover in Leeuwen en het karakteristieke gehucht Ronckenstein met watermolen, verhalen van een eerbiedwaardige ouderdom. In 1669 telt pastoor Van der Ouder Aa in zijn parochie (Beesel en Reuver samen) vierhonderd communi-

canten. Later, met de volkstelling van 1849; werden voor Beesel zevenhonderdvierendertig en voor Reuver zeshonderdeenennegentig inwoners opgegeveri, Dertig jaar later respectievelijk negenhonderdvijf

en negenhonderdzevenentwintig, Reuver had Beesel overvleugeld. De aansluiting op het spoorwegnet in 1865 en, niet te vergeten, de drukke rijksweg die Reuver doormidden snijdt, hebben ongetwijfeld de snelle industriele ontwikkeling bevorderd. In 1830 werd het kerkelijk onafhankelijk, in 1920 verhuisden ook de gemeentelijke activiteiten naar Reuver, al bleef Beesel zijn naam aan de gemeente geven.

Op de omslagfoto van 1922 zien we, onder de schaduw van de kastanjebomen op de Beeselse markt, "Nulke" Rovers uit Reuver met de bakkerskar van de cooperatie. Rechts staat het oude raadhuis met onder de trappen het cachot, ,,'t kotje" en vervolgens het huis en cafe van "Sjpole Kuebke" (Simons-Ploem), vrachtrijder en lantaarnaansteker. Daarachter staat de oude kerk en midden op de achtergrond het huis van Koninckx (verbouwd, thans cafe Van Lomm).

Aan het slot van deze inleiding nog een woord van dank aan allen die, door middel van beschikbaar gestelde foto's en het geven van informatie, bijdroegen aan de totstandkoming van deze uitgave. Aan de lezer veel genoegen bij het doorbladeren van "Beesel en Reuver in oude ansichten".

G roel lit Beesel

H eete aanzie ht

.?..

1. Beese1, gezien vanuit verschi11ende gezichtshoeken in 1900. Op het bovenste panorama ziet men links de molen van Cuypers en rechts de oude kerk met de (jongens)school. Beneden de kasteellaan van "Nieuwenbroeck" en de Dorpsstraat (Mgr. Theelenstraat), beschouwd vanaf de "Eiermarkt". Ais laatste foto cafe Hendrix, "Slegter Gier" (tegenwoordig het huis van Rovers) met een petroleumlantaarn op de voorgrond.

2. Een schoolfoto uit Beesel in 1898. Links staat het hoofd der school, me ester Rutten (baovemeister) en rechts meester Heldens (ongermeister). Enkelen die lang in Beesel gewoond hebben of nog wonen zijn op de eerste rij beneden: 4. J. Stevens. Tweede rij: 1. F. Joosten, 2. L. Meuter, 3. L. Jansen, 4. F. (Peeters) Hendriks, 5. B. (Heuvelmans) Meuter, 6. G. (Meerts) Luttels en 7. M. Bos. Derde rij: 1. P. Luttels, 4. P. Timmermans, 6. T. Luttels en 8. G. Luttels. Vierde rij: 1. T. (Verhaag) Simons, 3. A. (Nijssen) Engelen, 5. A. (Winkelmolen) Helwegen en 6. Hendriks.

3. Een gedeelte van de oude Markt en Dorpsstraat in 1906. De schuur, rechts, is verschillende malen verbouwd en is tegenwoordig de drogisterij van Heuvelrnans Meuter. Daarachter staat het oude huis van "Betje", oorspronkelijk een jeneverstokerij uit de tweede helft van de achttiende eeuw; gesloopt in 1948 en tegenwoordig de bakkerij van Janissen en cafe-zaal van Theelen. "Bekker Naad" en "Betje" (Reynders-Neys) genie ten van het mooie zomerweer. Achter het meisie met de kruiwagen T. (Verhaag) Simons is nog juist een hond met kar zichtbaar.

4. Vanuit de schutterij "St. Georgius" en "St. Sebastianus" (1573) werd in 1899 de gelijknamige fanfare opgericht. Op deze foto, uit 1900, zien we beide verenigingen, to en nog met een bestuur. Links zittend: L. Reynders; achter de tafel: T. Simons, onbekend, burgemeester Janssen, C. Meuterj L. Thijssen, H. Cuipers en een onbekende. Verder zittend: P. Sloezen, P. Heldens en een onbekende. Koning van dat jaar was W. Nijssen, geflankeerd door de adjudanten T. Heldens en T. van Rens. Vaandeldrager bij de schutterij was L. Reynders (rechts met sjerp), bij de fanfare was dat Trienes (links).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek