Beesel en Reuver in oude ansichten

Beesel en Reuver in oude ansichten

Auteur
:   L. Janissen
Gemeente
:   Beesel
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4039-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beesel en Reuver in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Herinnering Drakenfee: t B e el Aug. 1911.

S. Beesel is de laatste plaats in Nederland waar het aloude drakenspel met middeleeuws lied bewaard is gebleven. Iedere zeven jaar wordt het opgevoerd onder auspicien van de schutterij. Ret oerthema is de overwinning van het goede (St. loris) op het kwade (de draak), zij het in gekerstende vorm. Deze logge onhandelbare draak uit 1911 (zonder v1euge1s) moest door twee mannen gedragen worden. Wij zijn hier op de binnenp1aats van "De Cruisberg" (cafe Allerhand). De prinses was G. (Koninckx) Thijssen.

6. Kasteel "Nieuwenbroeck" vormde vroeger een buitenleen van het graafschap Bentheim, met recht op een zetel in de ridderschap van Gelder. Als eigenaresse wordt de familie Holthousen genoemd sinds 1550 en vanafhet begin van de zeventiende eeuw tot 1714 de familie Van Baexem. Boven de torenvormige inrijpoort prijkt het alliantiewapen De Bosmans de Heusch, terwiji in de windvanen "anno" en ,,1731" staat. Vervolgens vinden we er de ges1achten Collignon, Van Afferden, Ruys en Splinter. Op deze foto uit 1900 zien we links het woonhuis van Heldens, gesloopt in 1949.

7. Het oud kastee1 "Waterloo", gebouwd in 1780 (muurankers), was eertijds omgracht en het deed dienst a1s zomerverblijf, eerst van Michiels von Kessenich en later van Van Nispen tot Sevenaer. Links zien we de zuidzijde van het kasteel rond 1905. Rechts staat een geze1schap k1aar op de binnenp1aats voor de jacht: mejuffrouw Landsweers (gouvernante), mevrouw (B1oemers) Rutten, M. Bloerners (opzichter) en jonkheer Bosch van Drakestein. Op geringe afstand bouwde de markiezin Von Villers Grignoncourt in 1922 het nieuwe kastee1 "Waterloo" (thans hotel).

8. Ret huis en de molen van Cuypers, genomen vanuit de Kerkstraat (vroeger Kromstraat). De in 1604 in Westzaan gebouwde molen "De Grauwe Beer" was de eerste bovenkruier zaagmolen aan de Zaan. In 1891 verhuisde hij naar de huidige standplaats aan de Antoniusstraat en werd hij een graanrnolen. Op 25 november 1944 schoten de geallieerden de molen, die als uitkijktoren fungeerde, half tot puin. Hoewel in 1952 hersteld, verkeert hij momenteel in emstig verval en vertoont ook verzakkingsverschijnselen.

9. Velen in Beesel en Reuver zullen zich "Joaste Naad" herinneren, die met zijn guitige kwinkslagen en "sjtomme kal" iedereen voor zich in nam. Hier zien we hem bezig voor de timmerwerkplaats (tegenwoordig Hoogstraat 17) samen met zijn vrouw Mieke en de leerjongens Gerard Luttels en Piet Toebosch. De foto dateert van 1914.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek