Beetsterzwaag in oude ansichten

Beetsterzwaag in oude ansichten

Auteur
:   A. Bos en drs. J.J. Spahr v.d. Hoek
Gemeente
:   Opsterland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3549-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beetsterzwaag in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. De "zaal" van het dorp was vanouds "De Klok", waar achtereenvolgens Jonker, Van der Vegt, Glastra, Kamminga, Hoekstra en Van der Veen kastelein waren. Hotel De Herder zag men, v66r 1900, de latere ontwikkeling nog niet aan, maar het had op den duur zelfs dependances nodig, zoals het tegenoverliggende huis (gemeentewerken), waar Reinhard van Harinxma had geresideerd. In de boerderij met de "gek" op de schoorsteen woonde Hendrik Kikke, die in de voorkamer te bedde klom als zijn huishoudster dit in de achterkamer deed; de bedstee had deuren v66r en achter ...

Pboto R. limmers, ijricbtto.

Tuin. Hotel de Herder.

21. Na 1900 ging de Herder een grote v1ucht nemen a1s deftig hotel. Aanvankelijk met een speeltuin in de aan "De Klok" ontfutse1de tuin. "Moeke De Herder" (links) was wijd en zijd bekend. Naast haar staat De Herder zelf (eerder timmerman in het begin van de Bos1aan) en verder ve1dwachter Post, secretarie-ambtenaar Slaap, kelner Van den Heuve1 en Aile de Herder. Op de rekstok zit Wieger Numan. A1s huisknecht was Fedde "Doosje" aan de zaak verbonden, wiens reis om een glazen oog een k1assiek verhaa1 vormt.

22. "De Van Ouds Beroemde Schroor's Friesche Boterballetjes" vormen vanouds een bijverdienste in het huis met de adelaar op de schoorsteen: het is timmermanshuis geweest zogoed als cafe en vervolgens woonde er Bouwe Schroor, beurtschipper (met broer Geart, ertegenover). Daaruit heeft zich de vrachtrijderij en verhuizerij ontwikkeld. De lantaarns, midden op de straat werden ontstoken door Duizendberg, die, gehinderd door de tram en de lieve jeugd, deze taak manmoedig volbracht, zolang hij kon terugvallen op slokjes en "krassen" op zijn viool.

23. Het Lycklamahuis vanuit het westen gezien. Rechts woonde eerder de "schilder en photograaf" B.E. Maat, van wie enkele foto's zijn opgenomen in dit boekje, Maar op deze kaart deed daar Wieger Numan al in galanterieen en gaf ook ansichten uit, zoals tot voor kort zijn bekende opvolger Lolke Wierda. Ook postkantoorhouder Gerke Schroor (in de latere klokmakerswinkeI) en S. Lingsma brachten kaarten in omloop. Hier staat Numan op de stoep met zijn vrouw en zoon Jan, die later de hoepel zou ruilen voor de handel in manufacturen.

Buurt, Beetsterzwaag

24. Rechts ziet u "De Posthoorn" in oude gedaante, daarnaast staat het huis waar Witmus banden plakte en vervolgens de later afgebroken tuimanswoning, nu een deel van de overtuin van het er tegenoverliggende Lycklamahuis. Rijtuigen en hooiwagens moesten uitwijken als een van de oudere Lycklama's in de dorpsstraat wandelde, maar ten tijde "meneer en mevrouw De Jonge" had de tram de hooggezetenen al naar de "binnenstraat" van gele steenties verwezen. Huis en park zijn thans eigendom van de gemeente, zodat bij feestelijke gelegenheden de burgemeester op het Iele balkon kan verschijnen!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek