Beilen in oude ansichten

Beilen in oude ansichten

Auteur
:   W. Bakker
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3550-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beilen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

lNLEIDlNG

BElLEN Drents dorp - klein landstadje - marktplaats spin in web van wegen - oer oude nederzetting - Beiler Goudschat- oude sagen - soms slapend en verdeeld en dan weer vol onvermoede gemeenschapszin.

dingspelkerk - geestelijke vesting, gebouwd op heuveltje van heidens heiligdom - even buiten het dorp - waardeel in de marke van de eeuwigheid.

Lineaalrecht en vergraven, de eens zo bochtenrijke en zuivere Beilerstroom, melancholiek voorbeeld van vooruitgang en milieuvervuiling.

DO MO - grote zaken over verre h orizonten.

Beileroord - Boo van barmhartigheid voor degestoorde medemens.

Beilen zelf - architectonisch niet mooi - geschonden lichaam door vele branden ... de Grote van 1820 - maar gehuld in kleed van fraai natuurschoon - waarin geweven met gouddradigde patronen:

Erensachtig Hooghalen en Laaghalen, met Haolerhoes en Haolerzaand.

wijd gespreid Hijken met het raadselvolle Hiekermeer het door de aardappelmeelfabriek gedomineerde ORANJE - Rustig Brunsting - agrarische nederzetting, ontstaan uit een stamboerderij.

Alting en het wildrijke Klatering-

Holthe ... eens de "houtrijke" nu met de nuvere "Hol-

therbossie" - Lieflijk Lievinge dan Makkum, met het

dartele Mak'menneulentje-

Wijster eens ... "Wieshorne" hoek van de weiden - met de V.A.M. de vruchtbaarheid brengende en een weinig onwelriekende -

Daaronder Drijber - "Drieber" het dorp van de drie boeren-

Spier ... de bosrijke ... eens Spierhorne genoemd - plaats waar de verspieders de soldaten van "Bommem Berend" gelegerd lagen om Dwingeloo te veroveren-

Smalbroek -- lage broeklanden bij de Beilerstroom-

Tel' Horst (Trost) hoog gelegen ... met het verrukkelijke Terhorsterzand ... zandkleurige schelp met als blauwende parel de "Mak'merplas".

Beilervaart - eens de draagster van turf- en aardappelschepen - nu watervergarend en spiegelend het heden en dan meest zuidelijk ... Tiendeveen en de Haar - jonge daadkrachtige kinderen van een oude Drentse gemeente "Beylne, Beiloo, Beilen".

N acht in Beilen:

DeGrote Baer stiet boven 't dorpeenkorrevol met sterrenglaans-

De Domo peilt, met lochten, scharp: "waor is de Stroom zien waterdaans"? ..

De zwaore toren slat de uren,

de klaanken zweeft plechtstaotig vot. De maon glidt strelend langs de muren en d'aole kerk dent deep an God.

Het hoge kerkhof met zien hegen van beukeblad - en bomen stark, vrag slaopend um de stille zegen

veur heur, wei rust nao stried en wark.

De sterren gaor heur vaste banen, de Grote Baer verlos an glaans -

de morgenster zeg fl uustrend: "Amen" en 't water n unert zacht zien daans.

roe! reyntjes

I. We laten u hier het voorste gedeelte van de Hekstraat omstreeks 1915 zien. H et eerste huis rechts was dat vane. de Braal. Het volgende huis is van Klaas ten Have. Nu zijnerfotograaf Hazenberg en juwelier Lijkendijk gevestigd. Tegenover de boekhandel het huis van de gebroeders Klooster, later van Sieseling en nu van Van der Weerd. Het tweede huis werd bewoond door Lazarus Frank, dan kregen we de boerderij van Jan Weurding en vervolgens de smederij van Beuving en dan nog, het laatste zichtbare h uis, het cafe van de weduweWolters.

2. Lmks op de voorgrond ziet u een gedeelte van het huis van kleermaker Jan Winters. Dan volgt het huis van klokkenmaker Westerhof, een oom van de huidige horloger. Later woonde er de "klokkepik". de heer De Jong. Hendrik Stevens, hengstenhouder, toont hier een van zijn hengsten. Deze familie Stevens gaf de naam aan het verlorengegane "Stevenswegje" tussen Esweg en Hekstraat.

3. Bakker Hoeksema met echtgenote, kind en personeel, poseert voor zijn bedrijf. Voordien stond op deze plaats de bakkerij van bakker Willems. Bakkers waren gezeten mensen. Op dit oude pand stond al "pain de luxe". Bakker Willems was de eerste die zich een stofzuiger kon permitteren.

H. Hoekzema Eleclr. Bakkerij Beilen

Hekstraat, Beilen

4. Nogmaals bakkerij Hoeksema. Rechts voor het raam staat H. Slendebroek. Tussen de palen van het licht zien we Gerrit Kuiper. Links is nog even de gereformeerde pastorie zichtbaar, nu bewoond door de eoncierge van de katholieke kerk. Daarnaast staat het huis van Upperman en Lukas Kuik, de wieldraaier; later woonde luer .Aole Snudue". Het vooruitspringende huis was van de familie G. Kuiper. Daarnaast woonde Jan Koops Beuving. Dit huis is afgebroken voor de aanleg van de Weverstraat, zo genoemd naar het weefgetouwdat in de weefkamervan Beuvings huis stond.

5. De gereformeerde kerk, waar in het begin van deze eeuw dominee Schaafsma preekte en later dominee Kuipers en de bemindedommee Hekman, een ware herder. Waarschijnlijk is deze kerk ontstaan in het laatst van 1835. De eerste predikant was K. J. Timmerman, van 25 maart 1840 tot 7 maart 1841. Later heeft men aan deze kerk nog een stuk aangebouwd en na de oorlog van 1940-1945 verkocht men hem aan de nieuw gevormde katholieke parochie.

6. Aan de Hekstraat stond nog een oude smederij met een noodstal. Deze smederij was het eigendorn van J. L. Beuvmg, in de volksmond "Jan Lamers" genoemd. Oude Jan staat hier klaar met hamer en kapmes om de hoeven van het paard te bewerken, terwijl jonge Jan het paard bij de bek houdt en Knypstra het linker achterbeen optilt. Tegen de mum van de smederij staat een man met een baard, de heer Postema, en het jongetje dat links staat is Wierd Veenstra. De bestratingvoor het huis bestond noguit veldkeien.

).~ .:

Brinkstraat: Ee;~;e';

, ~. ,

, '.

- '.

~.

.~ ";>

7. De Brinkstraat ... altijd de hoofdstraat. De bestrating: een rij dikke stenen (veldkeien) en iets afhellend naar de straatgoten iets kleinere. Die goten! ... bron van ruzies en ergenis. Links zien we de winkel van Bertus Denneboorn, danhethuis vande dames Frank. Vader L. Frank was een joodse veeverloskundige en slager. Dan volgen kleermaker Oosterhof en cafehouder Joosten. Rechts was een open plek, waar nu de N oormauzaal is. In het witte huis woonde S. van Gelder, manufacturier. Hulpprediker Nijzing woonde in het huis opde achtergrond, Hij verkocht "schriefgerak".

Brink traat - Beilen.

!J., ?? "P C. d ?. lir ??.. a., ?. 1Il,.

DPv ?. _ 1,.;1. ? ..,... &. H' ! ... ~ .? , ?. ~ fl.8

8. Links op deze foto uit hetjaar 1903 zien we de smederij van de gebroeders Kuik (later Vrieling), daarnaast de boerderij van de familie Otten (nu Holwerda). In het huis met de dakkapel woonde de manufacturier Joel Denneboom (nu Rosenberg). Het donkere vierkant wordt gevormd door de banderdeuren van hotel Jager. Menkon ermet devoertuigen aan de ene kant mrijden en aan de andere kant weer er uit. Rechts had de firma Kok haar bierhandel, later woonde er de familie Weurding. Dan volgen Scholtmeier, Valentijn en op de achtergrond bakker Evenhuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek