Beilen in oude ansichten

Beilen in oude ansichten

Auteur
:   W. Bakker
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3550-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beilen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

}(o/el Jager, .Brinks/raat

9. De Brinkstraat, gezien op een kaart uit 1905. Hotel Jager is gerestaureerd en de doorrit verdwenen. Later werd het hotel Takens. Daarnaast staat de eerste varkensslagerij van Beilen ... van Harm Smrt, de Jatere groenteman. In het huis rechts woonde de familie Evenhuis: de bakkerij van Albert en Meindert, de slagerij van Jan. Een Dude wijnrank staat bij de ingang, Op de achtergrond de toen nog zo mooie Brink, de trots van Beilen.

13ei/en

10. Ereboog ter gelegenheid van het onafhankelijkheidsfeest in 1913. Op de wagen rechts zit, met strohoed, een zoon van ,.Meneer Bienerna", de bewoner van het huis van nu ijzerhandel Abbing ... toen een groot huis met prachtige tuinen ... een gorde1 van water en groen tussen Beilen en de Paltz (paltz: sterkte aan de overzijde).

'Jeemarkt

Bel/en

FOLO en uttgave : s ? Trompeucr , Dcv nter

11. Opdezefotouit 1900 zien we links de kastanjebomen voor het huis van dokter Prins. Hiernaast staat de herbergvan Hendrik Boelen. Indit cafe gafLerus Ludwigdansles in die tijd. Rechts vooraan zien we de tuin van de familie Brunsting. In het eerste huis woonde Jan Heeling, later wagenmaker Jan Beuving, dan woonde er J ans Schoemaker, kleermaker Klaas Dondorf en dan nog timmerrnan-cafehouder J an Padding. Op de achtergronddemolen vanJobJ onker, later van Spruytenburg. N og net is rechts een houtzaag, de zgn, "Rik·· kerak", zichtbaar.

12. De Brink met cafe Schuring·· later het zo bekende cafe Smit. De straten zijn, heel vooruitstrevend, al vanklinkers, voorzien. Beiler "straotlikkers" zeiden de buitendorpen. Tussen cafe Smit en de Kolk stonden nogal eens "tentwagens" - woonwagens. Soms stond er voor de Beilenaren de schouwburgtent van Frans Hart. Stukkendie er gespeeld werden: "De Fabrieksbaas", "Janus Tulp", "Dronken Leen", "De twee Weezen" enz. Cafe Smit had een groot elektrisch orgel, dat speelde na inworp van een nikkelen stuiver.

, .

'I kleine vaart}e mel schut .Be/len

,(;i~e: C. de Braal

13. Het romantiseh "klein Vaortie" was een verbinding tussen Beilervaart en Beilerstroom om het water op peil te houden tussen vaart en stroom. Op de aehtergrond het sehutje of sluisje. l. Brunsting H.lzn. was sluisrneester. Links en reehts van de brug met duiker de sintelweg, het zwarte wegje, nu Torenlaan. In het hooi reehts van het water ligt boekhandelaar C. den Braal.

Beilen Beilervaart

14. De Beilervaart metop de achtergrond cafe Smit en links onder meer het huis van "Orne Hendrik Knol", a p de w al een k ar met turf: de huisbrand van aile Beilenaren. Een bekende turfschipper in die tijd was K oene Vaartjes. Later ook Westers en Westerhof. In de vaart lag de snikke van Nieke Beuving en Jante. Een born in deTweede Wereldoorlogdeed het scheepje zinken.

Les, 3als en Brink te Beilen

15. HavenJosplaats. Op de achtergrond ziet u het nu afgebroken "Brunstingshuis". In het huis rechts, de Tippe, hadJan Steenge een vergunning (cafe). Het beurtschip vooraan is dat van de bekende schippersfamilie Hellendoorn. In het bootje vooraan staat Bertus Hellendoorn. De twee loslopende koeien zijn van Aaldert Huisman. Het andere schip is naar alle waarschijnlijkheid de snikke van Hein Holwerda, die een beurtdienst op Groningen onderhield.

16. De Marktstraat ~ nu Brunstingerstraat, door iedereen "de Foezelsloot" genoemd. Dit naar de geedkope zelfgestookte engesmokkelde foezel (jenever), die erveel gedronken werd. Het zandweggetje links gaat naar de toen schitterende "Grote Drift". Op de achtergrond op een stukje markegrond, het houten huisje van Lerus Ludwig, kleerrnaker en dansleraar.

17. Hoog bezoek aan Beilcn, De commissaris der koningin wil juist in de auto van Willem Koning stappen. Daarachter staan burgemeester Mansen, veldwachter Oosting en op de achtergrond Ab Lahuis, Herman en Abraham Denneboom. Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van de opening van het Linthorst-Homankanaal op donderdag2 september 1926.

NEO. HERV. KERK TE SElLEN

18. De hervormde kerk van Beilen. Rechts van de toren ziet u het brandspuithuisje en aan de linkerkant het arrestantenhokje, het zogenaamde .Jeeuwcrikenhokje", zo genoemd naar de eerste gast. De uitbouw boven bij de spits van de toren diende om de landmeter in staat te stellen om kadastrale metingen te doen. De oorspronkelijke toegang tot de kerk was aan de andere zijde, in de Kerkstraat. Aan de linkerkant van de kerk was ook nog een ingangindeuitbouw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek