Beilen in oude ansichten

Beilen in oude ansichten

Auteur
:   W. Bakker
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3550-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beilen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~.

19. Een ereboog, zoals er steeds door straten en buurten in onderlinge wedijver gebouwd werden ter gelegenheid van feesten en tentoonstellingen. Vaak gebruikte men jeneverbessen ("dambeern") - groen. Dit stopte zo mooi glad op. Deze boog stond in 1913 bij de onafhankelijkheidsfeesten tussen het huis van Willem Gerding en bakker Pots in de Kruisstraat.

20. Tel' gelegenheid van het vijfenvijftig-jarig bestaan van de korfbalvereniging Vitesse op 1 oktober 1971, even een herinnering aan de tijd ervoor. In het jaar 1909 had Beilen reeds een korfbalvereniging. Er werd druk geoefend achter hotel Heuff aan de Stationsstraat. Het was echter van korte duur, want na enige jaren ging de eerste Vitesse-c1ub tel' zie1e. Enige namen uit die tijd: Derk van Gu1dener, Geeske Sauerbrenn, H.J. Brunsting, Willem Kuik, K. Boelens, Jannie Otten. Totdat op 1 oktober 1916 Vitesse opnieuw werd opgericht. Roemruchtejaren waren onder anderede jaren 1947! 1948.

21. Dit is de garage van Willem Koning aan de Brinkstraat, nu meubelzaal Mulder. Deze foto is echter genomen aan de andere kant van het huis, aan de Torenlaan. Op de foto zien we onder andere de eigenaar van de zaak, WilIem Koning, in het midden, voor een van zijn taxi's, links van hem Otte Fernim en rechts op de stoomfiets de latere rijwielhandelaar Lammert Steenge.

Kruisstraat - Beilen

tllU' ?..?? C. <h. 8ttll. 8.; ?...

On. ?. _ ~ ft ?.??? ,.. ??? ~ _ Zw'Oll. "'0 13'90

22. Weer een zeer oude kaart, uit 1903. Rechts ziet u het huis van dokter Moolhuyzen, nu S. Kats. Links woonde J an Tijmes, eigenaarvan het b oterfabriekje op het "Klein Brinkie". Ret oude postkantoor stand er nogniet. Vervolgens zien we het huis van J acobus Brouwer, bakker en vergunninghouder (het Wilhelminaplein was ernogniet), commies Gaasbeek (dochter Annie had een hoedenwinkel) en de gebroeders Oosting, nu A. Padding. Aan de overkant woonde R. Brunsting, kruidenier, hierachter stond het huis van meneer Van Bienema, met z'n park met hoge bomen. De J ulianastraat was er toen nogniet.

Beilen .

Krulsstrllat

23. Rechts woonde J ac Brouwer, nu de familie Reyntjes. Het witte deel werd afgebroken bij de aanleg van het Wilhelminaplein. Daarnaast ziet u het rnooie, oude postkantoor, in 1945 door de Duitsers opgeblazen en daarachter het "H oltstek" van Roef Pol. Links op de achtergrond staat de "vergunning" en boerderij van Jac. Prakken, nu hotel en restaurant Prakken. Links het rnuurtje van het koetshuis van dokter Prins, nu de zaak van De Vries.

24. N ogmaals de Kruisstraat, nu van de andere zijde gezien en van wat latere datum. De bakkerij en "vergunning" van Brouwer is afgebroken: het Wilhelmina plein is aangelegd. Een kar met een "pong" meel is op weg naarde maalderij in de Paltz. Achter rechts staat de kruidenierszaak van Jan Smit.

25. Beilens oudste muziekvereniging Union op de plaat in 1901. Het zijn op de achterste rij van links naar rechts: S. van Gelder, J. Raterink, F. van Bienema, W. Smit, H. Thijssen, H. Boer, W. Bosman, T. Mulder en J. Santing; tweede rij: Arie Brunsting, H. Scholtmeijer, W. van Veen (dirigent), J. Hunze, H. Oosting en J. J oostenJzn.; voorste rij: J ac. Kats, F. Mulder, Joh. Mulder en G. Thijssen.

~13 Uiti<. C. d. 8raaJ.

26. Links zien we het huis van burgemeester Baron de Vidal de Saint-Germain, later het huis van dominee G. A. de Ridder en het huis van n otaris Van Loenen, later van Van der Ley. Dit huis werd verfraaid. Thans woont hier notaris Wiersum. Op de achtergrond de hervormde pastorie, later verbouwd en nu bewoond door de geneesheer-directeur van Beileroord. In de volksrnond werd de Bisschopsstraat "het geldstraatje" genoemd. De boerenleenbank was hier lang gevestigd. Vroeger heette het Bisschopsgat. Bisschop Bommen Berend zouhier met zijn rijtuig vastgezeten hebben op de weg naar Groningen.

27. De hervormde pastorie voor de restauratie. Voor de deur staat dominee Hovie, die in die tijd predikant was van de hervormde gemeente, met zijn vrouw. Later woonde hier dominee Tichelaar, een zeer geziene predikant die later naar N ederlandsch-Indie vertrok. In de dertiger jaren woonde hier de bekende dominee Jellema. De grate tuin van de pastorie grensde aau een zijde aan de Beilerstroom en aan andere zijde aan de Stichting Beileroord.

Groet. uit Beilen, de Paltz

28. De Paltz in 1915. Vroegerwerd gesproken van Bcilen en de Paltz. In het huis rechts woonde een oud zeeman: Kromhout. Op de achtergrond de grote tuin van meneer Van Bienema. Rechts de boerderij van de gebroeders Sikkenga met daarnaast het gerenommeerde hotel Bosman, later Koopman en nu M uIler.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek