Beilen in oude ansichten

Beilen in oude ansichten

Auteur
:   W. Bakker
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3550-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beilen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

-e, De palls, Beilen

29. Links het huis van meester Boer, de onderwijzer aan de openbare school en tekenleraar aan de avondschool. Hij gaf les in timmeren. Veel Beilenaren hebben bij hem eierrekjes, kapstokjes, kruiwagentjes en dergelijke gemaakt. Het was de voorloper van de latere ambachtsschool. Oorspronkelijk was er een duidelijke scheiding tussen Beilen en de Paltz. De stroom met een stuk broekland was een kleine grens.

30. H ote! Koopman. De Beilerstroom, die er vroeger langs liep, was gedernpt en verlegd achter de kerk van de N ederlandse Protestanten Bond. Beilen had veel hotels en cafes. Hotel Koopman was vermaard om zijn keuken.

Beilen Stationsstraat

31. Het stationskoffiehuis, gebouwd door de heer Jager, toen hotelier in de Brinkstraat. Latere bewoners waren Sprenger, Wessels, Heuff en Woldhuis. Op deze foto wordt het pand bewoond door de familie Heuff. Achter het hotel was het speelterrein van de roemruchte korfbalclub Vitesse, eens kampioen van Noord-Nederland, met de naam "het gele gevaar". Het hotel werd afgebroken am plaats te maken voor deDOMO.

Groet uit Beilen .

.... ~ ..

-- .. :.-:-::

...?.

-.

32. Bij he! station? Een schuur, gebouwd am de geslachte varkens bestemd voor Landen, voor verzending per spoor, te bewaren.

STATION. BEILE:-J

33. Op devoorgrond links staat het seinhuisje, vanwaaruit Klaas Boer de spoorbomen bediende. Op de achtegrond het nu afgebroken station, waar chef Sauerbrenn en later ook Schotanus en Krottje gewoond hebben. De chefs waren dorpsnotabelen. Het seinhuisje stond bij de overweg naar Lievinge binnen de spoorbomen.

Beilen Srraatweg

. naar Lievinge

34. De eens zo mooie, rustige weg naar Lievinge. Op de voorgrond zien we mensen en vee, wachtend voor de gesloten spoorbornen, Op de voorgrond met de fiets, staat de manufacturier Salomon Kats. Rechts zien we nog een hondekar. Op de achtergrond, even voor de wagen zien we een hardlopende jongen, dit is Jan Fok ken. Het h uis links staat ernunog.

Drer tsch

kje. Lieuinge ~em. 13ei!en

/

35. Dit was de eerste boerderij van de familie Wolters in Lievinge. Let u op de kleine raampjes aan de voorzijde. Deze boerderij is thans afgebroken, maar er is we! weer een nieuwe voor in de plaats gezet. De huizenbouw was hier inharmoniemet de eenvoud.

36. De Beiler brandweer, zo te zien gefotografeerd aan de Torenlaan, neemt afscheid van haar commandant Harm de J onge. Achterste rij: B. Winters, J. Beuving, A. Lahuis, H. Veenstra; voorste rij: H. Stel, J. Reyntjes, (de latere commandant), O. Fernim, Harm de J onge, W. Koning, Jans van Vcen, M. Scholtrneijer, H. Smit,.Tt. vanGoor,J. KuiperenJanPadding.

1)orp .'3eilel) (6osizj'de)

37. Vanuit de toren van de hervormde kerk deze foto. In het midden ziet u het in I945 verwoeste postkantoor, met het speelse torentje. Op de achtergrond staat de moIen van Piet Srnit, de bcfaamde mulder, jager en verteller, Deze kaart stamt uit ongeveer 1915.

o

38. Achterzijdevan het postkantoor. Burgemeester Mansen woonde in een gedeelte. Ook was het belastingkantoor hier in een vertrekje gehuisvest. Links was de bakkerij van Brouwer, met een stapel takkenbossen achter het huis als brandstof voor de oven. Het weggetje, later verbreed tot Wilhelmina plein, heette toen de Schans, In de buurt, laatste huis Willem Kuik, yond men een pot met kogels uit de Tachtigiarige Oorlog.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek