Beilen in oude ansichten

Beilen in oude ansichten

Auteur
:   W. Bakker
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3550-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beilen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Wilhelminagebouw. Beilen

39. Het eenmaal zo mooie Wilhelminaplein, met fraaie lantaarn en plantsoen. Rechts stand het gerneentehuis en links de openbare lagere school. Meester Westrup woonde lang in het woonhuis links. Het is thans in gebruik door de koster van de hervormde kerk.

40. De Hervorrnde Muziekvereniging. Een prachtig korps, dat ook nu nog f1oreert. Bekende Beilenaars waren lid. onder andere Willem Kuik, Piet Srnit, Derk Beugel, Jan Fokken, A. R. J. Bazuin, enz. De leiding had jarenlang de heer De Bruin uit Assen. Deze Ioto is gemaakt voor hun oefenruimte, het Wilhelrninagebouw aan het Wilhelminaplein.

"BEILEROORD"

Kolonie voor gezinst"erpleging voor Gee teszieken en Zwakzinnigen

41. Het vroegere huis van de burgemeester jhr. De Jong van Beck en Donk "Huize W.A.M." was het eerste begin van de stichting Beileroord. De bekende zuster Prins was de eerste directrice. N u is het huis de woning van een der doktoren, We zien hicrde achterkant van het pand.

42. De voetbalclub Beilen haalt in 1930 een tweede prijs, Plaats: het terrein achter hotel Meursing in Westerbork. We zien op deze foto, staand: Jan Bas, Jan Hoegen, Jan Steenge, uit Brunsting, Derk Steenge, Lammert Steenge; knielend: Berend Postema; zittend en liggend: Fre Seidel, Otje Huisman, Jan Steenge, Aaldert Siegers, Roelof Mensing.

43. We zien hier een oude schoolfoto van de openbare lagere school te Beilen. De onderwijzer is de zo geliefde rneester Havinga.

As erstraat, Beilen.

44. Rechts op de voorgrond zien we het huis van molenaar Piet Smit. Het witte gebouwtje op de achtergrond isdemelkfabriek van Teunis Hunze, later Iimonadefabriek De Bron van Van der Bij. Links zijn het huis van Luuks enJentie Mulder enhethuis van HarmdeJongezichtbaar.

Groeten uit BEILEN

45. De Molenstraat of Klateringerweg. In het huis links woonde klompenmaker Bartels en later Wiecher Wanninge. Rechts staat het h uis van de gebroeders Smit en bij de molen van Piet Smit het huis van N oorman, de postbode. Later werden verderop woningen gezet door de woningbouwvereniging. In de volksmond werd deze wijk "het rooie d orp" genoemd:rood naar de steensoort en politieke overtuiging.

gei!en - }(eksfraai.

46. Nogmaals een kijkje in de Asserstraat, vroeger Hekstraat geheten. Links zien we het huis van Piet Smit en rechts het witte huis van veldwachter Mulder en daarnaast het oude huis van de Schultefamilie Hunse. Voor hethuis staan ldadeJonge en Geert en Lammie Manting. Duidelijk zien we, dat de doorsteek naar de M olenstraat er n og niet was.

1<ekstraat, Beile!!.

47. Ook hier moeten we ons weer verplaatsen naar de vroegere Hekstraat, de Asserstraat. Aan de rechterzijdevinden we de fabriek van Van den Bosch, die meer een kolenmalerij was. Later werd dit huis bewoond doordefamilie Vander Molen. Links staat de familie Tonkens voor haar huis. De huizen links bestaan nog en worden onder meer bewoond door Weurding, Gritter en Willems. Deze foto is uit 1910. Op de kar zien we onder andere Hans Mulder.

De Drentsche heide, A 8Cr Straarweg, gem. BEILEN

48. Tussen Beilen ende Halerbrug lag de zgn. "H uttenstreek". De beide huisjes op de foto behoorden onder andere aan Noordhuis en Albertje Oosting. Noordhuis woonde in het grote stenen huis en Ab Oost in de plaggenhut, op de plaats waar nu Bruulsema woont, Ab Oost ventte in die tijd met brood. Beide huisjes lagen ee n eind van de weg af aan een zandpad in het heideveld. De weg Beilen-Assen, een klinkerweg van drie meter breed. liep er voor langs. Van tijd tot tijd was het een drukte van belang daar aan Eursinge, want er moesten nog al cens wat schapen over de spoorrails geleid worden, door scheper Hilbert Meijers, de vader vanJan Meijers. Deze had meerdanduizend schapen,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek