Beilen in oude ansichten

Beilen in oude ansichten

Auteur
:   W. Bakker
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3550-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beilen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Hijken.

59. Wanneer u deze kaart goed bekijkt zult u ontdekken, dat deze boerderij aan de noordzijde van het kanaal stond. Ze werd bewoond door winkelier Datema, die op de kar zit. V oor Datema woonde hier Schipper, ook winkelier. V oordien was er de herberg van de familie Bazuin. Ook moet er nog een bakker in gewoond hebben. Het h ills is vervangen door een ander huis, dat nu bewoond wordt door de familie Vennema.

60. Wie kent niet dit langgerekte huis aan bet eind van de Dorpsstraat? Het betreft hier de winkel van Hendrik Eising. Deze woning werd mede bewoond door de weduwe Stadman en W. Oosterloo. In 1891 is het pand afgebrand. Hierna is er opnieuw gebouwd. Nu is er de winkel van de familie Bosman en woont er de familie Oosterloo. In de volksmond heet het huis nog altijd de "Kazerne".

~-.:;"" ~ )-

.. - Granje kanaal bij }{i}ken, -ll.enlh~ .

-=---~---~----

61. We gaan nu even kijken bij de overbuurman Hendrik Eising. Hier woonde .Waaien Jobk": hij had een vergunning en was tevens bakker. J uist op het moment dat de fotograaf z'n plaatje wou maken moest er een turfschip door de brug. Het betreft hier nu een draaibrug. De klapbruggen die hier oorspronkelijk lagen, zij n aile in 1897 vervangen door draai bruggen. Brugwachter in die tijd was Egbert Huisman.

'.

'. ler~ te 1<ii~eJ'l (~em. 13eilen)

62. Bovenstaand kerkje van de gereformeerde gemeente van Hijken werd gebouwd in 1906 op de hof van Egbert Scheper. V oordat deze kerk er was, werden de diensten gehouden op de p1aats waar nu Willem Leunge woont. Predikant was in die tijd ds. Siertsema. Voordien woonde er ds. Westrik, die in 1886 over1eed. De paardestal en het geitehok werden er uitgebroken en omgetoverd tot een consistorie. Later is deze pastorie geheel afgebroken en is op dezelfde plaats de nieuwe gezet.

63. We gaan n u even een kijkje nemen inhet Westeinde omstreeks 1920. De foto laat ons het grootste gedeelte van deze straat zien, te beginnen bij de "Dobbe" aan de rechterkant. Hiernaast staat het huisje van Doorten, dan kregen we het huis van Roelof Tap en Hille. Roelof was de nachtwacht en Hille was baker. Het volgende hills was van Oortwijn en dan volgde Albert Tamming, waar nu Albert Eising woont, Het huis links op de kaart was van Jan Beugel. De wandelaar met de pijp in de hand is RoelofVredeveld.

64. Het toen - in 1917 - enkele jaren gel eden verbouwde cafe van G. Kuiper. In dat jaar kreeg J ac. Kuiper een eigen hulppostkantoor. Om zes uur's ochtends moest de post klaar zijn voor de trein, die om vijf voor half zeven stopte aan het station H ooghalen. Tussen BeiJen en Hooghalen werd ook nog gestopt aan de haJte Halerbrug. De directeur van de N .S. had eens gezegd, dat Beilen nog beJangrijker was dan Amsterdam, want het had vier stations en Amsterdam had er slechts drie.

65. Het openbare schooltje van "HaoJen". Meester Veenstra was er de beminde hoofdonderwijzer. Links loopt dewegnaar Laaghalen. Op de plaats waar nu de directeurswoning van de fabriek staat. heeft de school die uit twee kJassen bestond, gestaan. Het grote huis was van RoeJof Timmerman en Hendrik Jan Stevens woonde even verder aan de weg naar LaaghaJen. N og steeds is H ooghaJen een prachtige, echt Drentse nederzetting.

"Hieken en Haolen] Wachtum en Dao/en Spier en Pesse Dat bint er zesse." (oud rijmpje).

?

,,'

Drentsch :Dorp5gei!icht, 1<ooghalen gem. Deilen

66. Hooghalen is een dorp, waar al vroeg kunstschilders kwamen. De beroemde Stengelin (een Franse schilder) kwam er vele jaren. N ogjaren hingen zijn schilderijen in de herberg van Kuiper, waar hij logeerde. Ook Dozy, Roessingh en Van der Boon schilderden er in vroeger tijden. Op de achtergrond zien we nog net het boterfabriekje dat toen nog met handkracht werkte.

Drentseh Q,;"p~~ezicht. 1<oo~halen. ~em. Beilel)

67. Op dit plaatje van het zo rustieke dorp Hooghalen zien we op de achtergrond rechts de boerderij annex vergunning van Geert Kuiper. In deze voorname herberg logeerden de kunstenaars. Het huis links op de kaart is van Hendrik Boer, daarnaast woonde Roelof Mulder en dan Hendrik Timmerman (snorreman). Aaldert Oosterhof was vroeger de nachtwacht en .Janteernopstikker". Hij woonde op de plaats waar n u A bbingwoont (H of van Halen weg).

GrMt uit j)rcr.the, Laaghalen (1em . .Beiler,)

-.

68. Laaghalen, het tweelingdorpje van H ooghalen. Links, in de Jaatste boerderij, woonde de familie Beugel. Vee! is er in dit gedeelte niet veranderd. Frens Hoving, die vroeger in Beilen woonde, woonde ook in Laaghalenop een boerderij. Deze is door blikseminslag afgebrand.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek