Bellingwolde in oude ansichten

Bellingwolde in oude ansichten

Auteur
:   F. Kruiter-Steenhuis
Gemeente
:   Bellingwedde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4230-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bellingwolde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Bellingwolde omvat de dorpen Bellingwolde, Oudeschans en Vriescheloo, benevens de gehuchten de Bult, de Gaast, Den Ham, Koudehoek, Lethe, Bovenstreek, Klein Ulsda en een gedeelte van de Draaierij. Het dorp ligt in het uiterste oosten van de provincie Groningen, waar het vroegere Bourtanger hoogveenmoeras, het Westerwoldse zandgebied en het Oldambtster Dollard-kleigebied elkaar raakten. Bodemkundig een echt overgangsgebied, bewoond door een bevolking die daarvan duidelijk de kenmerken draagt. Het eigene in de volksaard is lang bewaard gebleven, omdat er nauwelijks doorgaand verkeer was. De bijzondere ligging had onder andere tot gevolg dat Bellingwolde geruime tijd een afzonderlijk rechtsgebied is geweest en dat het een van de oudste "Franse" scholen (later ulo- nu mavoschool) he eft. Deze school dateert al van 1839.

Wilde men vroeger naar Winschoten, dan 1eidde de weg via Wedde. Pas later kwam de Blijhamsterweg. In 1863 kwam de Rhederweg, die tot 1873 de hoofdverkeersweg vormde naar Duits1and. Van Papenburg reed in de negentiende eeuw via Be1lingwolde een

omnibus naar Winschoten. Omstreeks 1900 kwam de paardetram van Bellingwolde naar Winschoten en in 1916 kwam de stoomtram "O.G.".

In Klein Ulsda stonden vroeger enke1e pannenfabrieken. Deze fabrieken lever den pannen van uitzonderlijke kwaliteit. Op het rechtshuis, de kerk en op vele oude boerderijen liggen nog Ulsder pannen.

In 1824 gingen de wieken van de windmo1ens 1ustig rondo In 1920 werden deze molens gemoderniseerd tot e1ektrische gemalen.

Toen in 1600 de zee alles mees1eurde, werd deze in Den Ham een halt toegeroepen. Den Ham b1eef bewaard en stand a1s een rots in de branding. Een vuurtoren stond in Den Ham op het land van de erven Uniken.

Oudeschans, vroeger Be1lingwo1derschans, is een au de vesting, in 1593 aange1egd en in 1880 ontmanteld.

De Bult ligt aan het Pekelderdiep en de Westerwo1dse Aa. Het Bultsterverlaat is van 1630. Heel vroeger was de Bult een centrum van vermaak en zakelijke bijeenkomsten.

Aan d'Oostergrens daar ligt een dorp Het is een dorp met ere

Of men er komt van Oost of West

't Klinkt telkens weer: dat lijkt hier best Dat lijkt hier best

Waar ik mii wend of kere.

De dorpsstraat is een loverlaan Gesierd met bloem en heester En in schakering van haar mooi In bladerpracht en bloesemtooi En bloesemtooi

Toont zich natuur hier meester.

En weet ge hoe dat grensdorp heet Dat dorp in Westerwolde

Waar zo natuur de naam van 't woud In levend schrift in ere houdt

In ere houdt

Dat dorp heet Bellingwolde.

meester Velt

1. 't Huys Dunebrock was in 1391 een johannieterklooster. Dunnebrock was in de middeleeuwen een gehuchtje met enkele huizen, gelegen in een zeer moerassig gebied ten oosten van Bellingwolde. Noch Oost-Friesland, noch het karspel Bellingwolde, noch de bisschop van Munster had er belang bij het te bezitten. In 1904 kwam het grondgebied van klooster Dimebrock in bezit van enkele Bellingwolder landbouwers, te weten: H.N. Addens, J.F. Botjes, G.R. Dallinga, H. ten Have en J.L. Veeman.

2. Het tolhek aan de Blijhamsterweg met op de aehtergrond de boerderij van E. Koets. Links gaat men riehting Bellingwolde, reehts naar Vrieseheloo.

3. De Hoofdweg, gezien vanaf het Veendiep.

Kruispunt Winschoten Urlescheloo.

4. Het begin van de Hoofdweg in Bellingwolde, Met behulp van tolhekken werden de weggebruikers belast. De verlichting bestond uit petroleumlantaarns; deze brand den aileen in de wintermaanden en slechts dan wanneer de maan verstek liet gaan. Om tien uur 's avonds werden de lamp en gedoofd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek