Bemmel in oude ansichten

Bemmel in oude ansichten

Auteur
:   M. Janssen
Gemeente
:   Bemmel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5717-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bemmel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Tegenover de garage Schaeffer Jigt cafe "De Roos", dat rond 1920 door de familie Helmink bewoond wordt. De heer Helmink is behalve cafchouder ook smid. Helernaal links, nog net te zien op de foro, bevindt zich een ijzeren stang om het paard aan vast te zetten als de baas in het cafe is. Op dit punt staan drie cafes, namelijk links van "De Roos" de oude "Roskam" van Gerrit Nas en aan de rechterkant het cafe van de dames Nas. De jongen met de fiets is Bart Stoffels en bij hem staat een van de kinderen uit het gezin Bruins, dat in het aangebouwde huis rechts woont. De vader van het gezin is kleermaker. Langs het huis van de familie Bruins gaan we het pad op dat leidt naar de hervormde kerk.

20. De kerk , die gebouwd is in de 12e eeuw, kwam omstreeks 1600 in handen van de Hervormde Gemeente. De Bemmelse bevolking bleef overwegend roorns-katholiek en nam haar toevlueht tot de kerken van Huissen en Hulhuizen. Na 1800, toen er weer godsdicnstvrijheid was, bled het gebouw echter in bezit van de Hervormde Gemeente. Rechts, dichtbij de toren, is de ingang te zicn, De kleine deur is voor gebruik door de dominee en ouderlingen. Bij de restauratie in 1953 is de ingang verplaatst naar de toren en is het koor van de plcisterlaag ontdaan.

21. Vanaf de hervormde kerk gaan we meteen door am de oude christelijke school van de andere kant te bekijken, In 1878 is de school met het meestershuis gebouwd: een groat gebouw, maar dat moest oak wei, want de meester had ook nog studenten in de kost. Als in 1930 de nieuwe school aan de Teselaar klaar is, wordt de school "Gebouw voor Christelijke Belangcn". Het meestershuis blijft bewoond. We verlaten Oude Kerkhof met kerk en school en keren terug naar de Dorpsstraat.

Pestorie der Ned. Hev. Kerk

22. Een eenzame fietser komt ons in de Dorpsstraat tegemoet. Hij heeft ruimte genoeg, want de tram rijdt niet en ander verkeer is er niet te zien. Zou hij soms bang zijn om met zijn wielen tussen de rails te komen en daarom Jinks rijden? Rechts zien we de pastorie van de hervormde kerk en aan de linkerkant, verborgen achter de hoge bomen, Jiggen de "Kinkelenburg" en "Brugdijk".

23. De pastorie van de hervormde kerk met haar rnooie tuin en fraai hekwerk wordt rond de eeuwwisseling bewoond door dominee Stoe!. Is hij het die hier met de dames poseert?

24. Naast de pastorie Jigt het 18e-eeuwse huis "Leemkuil" met een fraai inrijhek. Het huis is op 28 juli 1934 door brand verwoest. De brand ontstond bij molenaar Derksen in de Molenwei, sloeg over naar bakkerijwinkel Huisman en vervolgens naar het huis "Leemkuil" van de familie Costermans.

25. Huize "Leemkuil" is na de brand herbouwd. Met het klokje in het torentjc op het dak riep de vrouw des huizes de arbeiders op het land naar huis om te eten. Na het overlijden van de heer Costermans verhuisde mevrouw naar een kleinere woning en nam het klokje mee als aandenken. De oprijlaan, de Leemkuilselaan genoemd, bestaat nog.

ยท ,

26. Naast Huize .Lccmkuil" staat, ongeveer op de plaats van de huidige Donatusschool, de school voor openbaar onderwijs. Door een onderwijswet uit J 920 (Wet De Visser) wordt bijzonder lager onderwijs gelijkgesteld met openbaar onderwijs. Als gevolg daarvan wordt op 1 december 1922 deze school omgezet in roorns-katholieke jongensschool. Voor de schoolligt het plein, dat door oudere Bemmelaren nog altijd het .meestersplein" wordt genoemd.

27. Als herinnering aan hun schooltijd gaan in 1933 de broers Wim, Toon, Koos en Theo Spanbroek samen op de foto. Ze zitten in verschillende klassen, maar om van ieder apart een foto te maken is veel te duur. De jongens dragen korte broekcn, zwarte kousen en klompen met een leren bandje over de wreef: de normale kleding van de jeugd.

28. Na ons bezoek aan de jongensschool zijn we weer in de Dorpsstraat, waar we achteraan al het gemeentehuis en de rooms-katholieke kerk zien. Links naast de weg ligt een sloot, een overbJijfseJ van de gracht, die in vroeger tijden het hele gebied van de "Kinkelenburg" omsloot.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek