Bemmel in oude ansichten

Bemmel in oude ansichten

Auteur
:   M. Janssen
Gemeente
:   Bemmel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5717-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bemmel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Bernmel

39. Van .,Huize Liduina" is het slechts een paar stappen naar de rooms-katholieke kerk zonder toren. Na een jaarvan voorbereiding kan in februari 1872 met de bouw worden begonnen. Er moet eerst een dikke leemlaag worden uitgcgraven, waarna het gat gevuld wordt met zand en water. Pas op 17 april is dit ,.groote werk gccindigt", zo schrijft aannemer N.H. Peters in zijn aantekeningen. Pastoor B. Vos legt de volgende dag de allereerste steen en daarna is er flink gewerkt, want op 29 april is de fundering van 200.000 stenen tot de onderkant van de plintlijst opgemetseld. In zijn aantekeningen schrijft aannemer Peters ten slotte op 31 juli 1873: "Was het gebouw geheel voltooit en atgewcrkr."

40. De loper is uitgelegd voor het bruidspaar dat vandaag in de rooms-katholieke kerk trouwt. Deze kerk. die is toegewijd aan de Heilige Donatus. heeft prachtig gebrandschilderde ramen. In de nissen op het priesterkoor zijn de tegeltableaus, die de zeven sacramenten verbeelden, nog net zichtbaar. De tableaus zijn ontworpen door Otto Mengelberg en gcmaakt door plateelbakkerij .. Rozenburg" te x Gravenhage. In 1911 zijn ze aangebracht als vervanging van de aanwezige schildering op linnen.

41. In het plantsoen bij de rooms-katholieke kerk staat een groot Heilig-Hartbeeld. Elk jaar wordt er rond de pastorie en dit Heilig-Hartbeeld een Sacramentsprocessie gehouden. In 1924 trekt de processie voor het eerst naar buiten, men blijft dit doen tot het midden van de jaren zestig.

42. Ruim vijftig jaar na het gereedkomen van de kerk wordt , door de firma Stoffels te Bemmel, in 1925 de toren aangebouwd. De kerk is gebouwd op het landgoed "De Poll", dat door het rooms-katholieke kerkbestuur in 1864 was aangekocht. De kerk aan de Dorpsstraat was tc klein geworden en men had geen eigen begraafplaats. In 1865 begon men met de aanleg van her roorns-katholieke kerkhof. Door protesten van omwonenden duurde het tot 1868 voordat de regering vergunning verleende tot het begraven van overledenen. Op 6 september yond de eerste begrafenis plaats.

43. Een van de gebouwen van "De Poll" blijft nag lang in gebruik als pastorie. Het is goed wonen in dit prachtige park met oude bornen, dat door een gracht wordt omgeven. In de winter, als er ijs ligt, komt de Bemmelse jeugd er schaatsen. Oak laat erzich af en toe een kapelaanop hetijszien. De heren op de brugzijn vermoedelijk pastoor Grimmelt en kapelaan Van Wijk.

44. Bij een ongeluk op 13 februari 1932 te Haalderen, zakken vijftien mensen doorhet ijs. Elfvan hen worden gered. De vierslachtoffers zijn de 18-jarige Tilly Heijmen uit Bemrnel, Josephina en Antonia Wilting. respectievelijk 17 en 18 jaar oud en afkomstig uit Haalderen, en de 26-jarige Th. van Megen uit Nijmegen. Hij onderneemt als eerste een reddingspoging, maar moet dit met de dood bekopen. Bij de begrafenis op het rooms-katholieke kerkhof te Bemmel is de belangstelling groot. De vier slachtoffers worden naast elkaar begraven. Een eenvoudig stenen kruis markeert het graf.

eaje )fas :- jJemme/.

45. Tegenover de roorns-katholicke kerk aan de Loostraat zitten vier heren op hun gemak op het terras van Stalhouderij-Cafe Nas. Zo te zieo is de fiets hun vervoermiddel, zodat de drinkbak voor paarden op deze dag overbodig is.

46. Wat later in de tijd, maar ook bij Nas voor de deur, poseert het uit ruim honderd personen bestaande gezelsehap .Wilgrirn". De zanggroep is opgericht in 1934 ter gelegenheid van het 40-jarig priesterjubileurn van pastoor Willem Grimmell. Vandaar de naam "Wil-Grim". Van de op de foto staande personen zijn de meeste namen bekend. Ongeveer in het midden. voor de dame in de lichte japon. zit de dirigent, Jan Schouten.

47. Verderop in de Loostraat ligt "Huize Bernrnel". De naam is verwarrend, want de vermelding van "Huis te Bernrnel" gaat terug tot 1354, toen het werd .Jngenoomen ende neder-geworpen" door Eduard van Gclre. Mogelijk bestond het huis. dat veel grater geweest is, zelfs al eerder. Op ccn kaart van Bernmel uit 1633 is te zien dat in vroeger tijden de ingang aan de andere kant lag. De oprijlaan begon aan het Vossenhol, ongeveer waar boerderij "Vossenhof" staat. De ingang aan de Loostraat, zoals we die nu kcnncn, was de achtertuin.

Het Kasteel .-Bemmel" te Bem mi:! I (GpJderL)

48. Ook hier is de naam bij de foto verwarrend, want we zicn nu de andere zijde van "Huize Bernmel". Heel bekend is het geslacht Van Bemmel, dat er gewoond heeft. De drie torens in het wapen van deze familie vindt men terug in het wapen van de gemeente Bemmel. Nog vele families hebben het huis bewoond, onder anderen Van Doornik , Van Randwijk, Van Lynden en Aalbers, Sinds 1921 is "Huize Bemmel" in het be zit van de familie Ratering Arntz.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek