Bemmel in oude ansichten

Bemmel in oude ansichten

Auteur
:   M. Janssen
Gemeente
:   Bemmel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5717-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bemmel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Via De Plak , een zandweggetje waar men rustig middenop kan blijven stilstaan om te poseren, gaan we op weg naar nog een adellijk huis.

50. De muurankers op .,Huize Hoogen Eest" geven het jaartal 1648 aan: een adellijk huis dat lange tijd eigendom was van het geslacht Bronkhorst. In de negentiende eeuw deed het dienst als hcrberg en op deze foto lijkt een boeren- of fruitbedrijf de bestemming te zijn. Ooit was hier de eerste Boerenleenbank van Bemmel gevestigd.

:lJorpssiraat ~ gemmrt./.

51. Teruggekeerd van ons uitstapje naar De Plak zijn we weer in de Dorpsstraat. De mensen zijn stil blijven staan en kijken nieuwsgierig naar de fotograaf. Rechts bij het cafe staat Willemien Janssen. Zij verzorgt de bakkerswinkel naast het cafe. Links kunnen we onze boodschappen doen bij "De Assenburg", waar mevrouw Smulders buiten staat. Daar is de slagerij en ernaast de winkel van Van Appeldoorn. Het gebouw verdween am plaats te maken voor het Wit-Gele-Kruisgebouw, dat op zijn beurt moest wijken voor de Rabobank. We gaan, achter het cafe. rechtsaf.

52. Bij de muur naast de school, met op de achtergrond de bakkerij van Janssen, heeft een groep meisjes zich verzameld. Zij zijn verkleed als zusters en bruidjes ter gelegenheid van het fcest van de Heilige Kindsheid, een van de missiegcnootschappcn. dat werd opgericht in 1918. In het groepje zien we onder anderen een meisje Evers, Anneke Bleekman en Trudy Poel!.

53. Het hele complex van school, klooster, kapel en tuinen is door een muur omgeven. De Eerwaarde Zusters Franciscanessen van Oirschor wonen en werken er. Oorspronkelijk was dit de pastorie en de oude kerk. In 1892 wordt, door een van de parochianen, f 4000,- geschonken voor de vergroting van het gebouw. Op 11 maart wordt begonnen met de bouw van de kapel. Op 12 september 1914 zijn de zusters vijftig jaar in Bemmel. Zijzelf willen de herdenking beperkt houden tot een kerkelijke viering. Enkele dames uit de parochie zijn echter van mening dat de zusters wel cnige blijk van waardering verdienen voor hun werk. Men besluit geld in te zamelen voor gebrandschilderde ramen voor de kapel. In korte tijd is voldoende geld bijecn om drie ramen, naar een ontwerp van Mengelberg, te bestellen. Het klooster wordt in 1937 gesloopt en gedeeltelijk op dezelfde plaats herbouwd.

54. Via het pad tangs de muur van het kloostercomplex komen we bij het St. Vincentiusgebouw. De bibliotheek is er in ondcrgebracht. Zondags na de Heilige Mis kan men er boeken lenen. In de parochie Bemmel is op 23 januari 1853 de Conferentie van de Hcilige Vincentius it Paolo opgericht. De naam vindt zijn oorsprong in Frankrijk, waar in 1833 te Parijs acht jonge mannen een verbond sloten om hun leven en werken in dienst te stellen van de arme medemens. In 1876 kreeg het bestuur toestemming voor de bouw van dit vergaderingsgebouw op een stukje kerkegrond.

55. De heren van de 51. Vincentiusvereniging verzorgen ook de begrafenis van overleden parochianen. We zien in de stoet onder anderen de heren Ebben, Evers, Hermsen, Ran, Wolters en Bus. Over het pad langs de mum gaan we terug naar de Dorpsstraat.

56. Al sinds 1864 wordt het lager onderwijs aan rooms-katholieke meisjes verzorgd door de Eerwaarde Zusters Franciscanesscn van Oirschot. Eerst op "De Poll" en later, als de nieuwe kerk aan de Loostraat gereed is, in de oude kerk aan de Dorpsstraat. Aan beide zijden van de kerk worden in 1895 twee lokalen bijgebouwd. In 1991, bij de sloop van het hele complex, wordt onder de vloer van een van de lokalen, gehcel rechts op de Ioto. de kelder gevonden van de boerderij "De Roskam". Op grond van deze boerderij werd in 1802 de kerk gebouwd.

57. Voor de kerkdeur staat cen groep van 34 kinderen van de bewaarschool. Het is in het jaar 1921 als deze kinderen met ernstige gezichtjes poseren. We herkennen hier, van achter naar voren: Henk Stoffels . .Jan van Beek, Geert Stoffels. Jan Derks. The van 't Hullenaar, Albert Elemans. Bart Jansen. Jan Smulders. Harry Jansen. Dina Polman, The van Huet. Geert van Huet, Marietje Peters. Marietje Rikken, Dineke Rikken. Geert Nuy, Antoon Stuart. Harry Hermsen. Dora Wiechers. Daan Peters. An Egerschot, Dineke Peren, Marietje Peren. Jan Peren, Bart Rikken. Jan Polman. Doortje Ratering, Marius van Beek, Gerry Stoffels. Wim Polrnan, Jan Egerschot, Siber Kegels, Anny Brits en Riet van Mook. De leidster is juffrouw Peters.

58. Tegenover de schoolligt het Wilhelminapaviljoen. Deze uitbreiding van het St. Liduinagesticht moet plaats bieden aan 32 vrouwelijke tuberculosepatienten. Op 6 april 1922 wordt door mevrouw J. W.A.M. de van der Schueren-Vos de Wael de eerste steen gelegd. Het paviljoen wordt op 1 oktober plechtig ingewijd door pastoor Grimmelt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek